Kronika Wydarzeń Bieżących

Stanisław Krajewski w Tatrach

Na stronie od 2020-08-30

30/08/2020 r.

Nieustająca aktualność Tory (Ki tece)

Pod koniec tego fragmentu Tory jest werset następujący: „Nie poniosą śmierci ojcowie za dzieci, ani dzieci śmierci za ojców; każdy za występek swój śmierć poniesie” (Pwt 24,16). Dosłownie rzecz biorąc, chodzi o przestępstwa zagrożone najwyższą karą (której zresztą prawo żydowskie w praktyce nie stosuje od bardzo dawna), ale ta zasada odpowiedzialności indywidualnej jest znacznie ogólniejsza.

Auschwitz - brama

Na stronie od 2020-08-30

30/08/2020 r.

E-learning - Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet. Natomiast dla osób, które odwiedziły już to miejsce, zdalny dostęp do materiałów edukacyjnych pomoże w pogłębieniu wiedzy zdobytej podczas wizyty. E-learning może być wykorzystywany także jako pomoc w przygotowaniu do odwiedzin Miejsca Pamięci.

Macewa Miriam córki Eliakima

Na stronie od 2020-08-28

30/08/2020 r.

Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Anielinie

30 sierpnia 2020 roku zapraszamy do Anielina - na cmentarzu żydowskim odbędzie się akcja wolontariacka, podczas której uporządkujemy teren cmentarza. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.oo od wprowadzenia o historii tego miejsca. Organizatorzy zapewniają narzędzia i rękawiczki. Mężczyźni proszeni są o nakrycie głowy

Koncert w ramach projektu „Otwock - wspólnota kultur - Psalmy Dawida”  - plakat

Na stronie od 2020-08-28

30/08/2020 r.

Otwock - wspólnota kultur - Psalmy Dawidowe

To będzie wyjątkowe wydarzenie podkreślające elementy żydowskiej i chrześcijańskiej kultury Otwocka. W koncercie pod kierownictwem artystycznym Marcina Pospieszalskiego zostaną wykonane utwory bazujące na tekstach Psalmów Dawidowych. Koncert odbędzie się w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim 30.08 o godz. 19:00, będzie również transmitowany na kanale youtube MOKTiS.

Komentarz do Listu do Rzymian

Na stronie od 2020-08-25

09/08/2020 r.

Homilia wygłoszona 9 sierpnia br. w gdańskim kościele św. Jana przez ks. Eligiusza Piotrowskiego

Komentarz do Listu do Rzymian.
"Święty Paweł przypomina nam dzisiaj prawdę, że chrześcijaństwo wyrasta z judaizmu.(...) gdyby nie judaizm nie byłoby chrześcijaństwa. (...) Paweł nam przypomina, że ani Obietnice ani Przymierze nie zostały zabrane ani cofnięte i, że Żydzi są dziedzicami tych wszystkich Bożych Obietnic. Tym bardziej dokuczliwe staje się ciągle powtarzane pytanie o antysemityzm...."

seminarium ”Nauczanie o dziedzictwie żydowskim w twojej szkole. Cmentarze żydowskie w edukacji”

Na stronie od 2020-08-25

25/08/2020 r.

Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu

W dniach 23-24 sierpnia 2020 przedstawicielka naszego Stowarzyszenia wzięła udział w seminarium ”Nauczanie o dziedzictwie żydowskim w twojej szkole. Cmentarze żydowskie w edukacji” zorganizowanym przez Żydowskie Muzeum Galicja, Centropa oraz ESJF European Jewish Cemeteries Initiative. W programie znalazły się wykłady na temat historii Żydów na ziemiach polskich, żydowskich cmentarzy oraz symboli i epitafiów nagrobnych.

Ewa Demarczyk

Na stronie od 2020-08-25

20/08/2020 r.

Ewa Demarczyk (1941- 2020)

Porównywano ją do Juliette Greco, Edith Piaf, jej interpretacje stawiano obok kunsztu Jacquesa Brela, ale przecież każdy z tych punktów mówi o wiele mniej niż to, co kryje się za sztuką tej wybitnej artystki.

Festiwalu Kultury Żydowskiej - plakat.  ŻIH - Spotkanie online wokół pierwszego polskiego przekładu dziennika Chaima Arona Kapłana „Megila życia” z tłumaczką Blanką Górecką oraz edytorką Just

Na stronie od 2020-08-25

23/08/2020 r.

Megila życia Chaima Arona Kapłana – spotkanie z tłumaczką

Spotkanie online wokół pierwszego polskiego przekładu dziennika Chaima Arona Kapłana „Megila życia” z tłumaczką Blanką Górecką oraz edytorką Justyną Majewską. Rozmowę o książce poprowadziła dr Zofia Trębacz.
Spotkanie odbyło się 23 sierpnia 2020 w ramach XVII Festiwal Warszawa Singera.

Festiwal Warszawa Singera - plakat

Na stronie od 2020-08-25

29/08/2020 r.

Czego Nachman z Bracławia mógł nauczyć się od Beethovena?

Żydzi mówiący w jidysz ukochali Beethovena bardziej niż innych kompozytorów zachodnioeuropejskich. Dla nich reprezentował umiłowanie wolności, swobodę kreacji artystycznej, niezależność ducha. W XX wieku był więc bohaterem wielu opowiadań dla dzieci i dorosłych, a Oda do radości jest śpiewana do dziś przez amatorskie chóry żydowskie w Ameryce do słów klasyka literatury żydowskiej – Pereca. Wykład Belli Szwarcman-Czarnoty - Austiackie Forum Kultury (z transmisją on-line)

Maria Janion

Na stronie od 2020-08-24

23/08/2020 r.

Maria Janion 24.12.1926 - 23.08.2020

23 sierpnia 2020 r. wieczorem zmarła w Warszawie prof. Maria Janion, jedna z najwybitniejszych polskich humanistek.
Historyczka literatury i idei, badaczka kultury, znawczyni polskiego i europejskiego romantyzmu. Autorka ponad 20 książek o zasadniczym znaczeniu dla refleksji o polskiej tożsamości, m.in. "Gorączki romantycznej" , "Niesamowita Słowiańszczyzna" i ""Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie". Wnikliwa komentatorka polskich mitów narodowych.

prof, Stanisław Krajewski w Tatrach

Na stronie od 2020-08-24

23/08/2020 r.

Nieustająca aktualność Tory (Szoftim)

Termin „sprawiedliwość” nie oddaje w pełni hebrajskiego „cedek”. Wedle tego samego rabina Sacksa wśród odcieni znaczenio¬wych słowa cedek są: sprawiedliwość, miłosierdzie, prawość, uczciwość, bezstronność, niewinność. Chodziłoby więc o dążenie do sprawiedliwości w sposób zgodny z tymi określeniami. Coś takiego pojawiło się w pierwotnej „Solidarności” i naznaczyło polską pokojową rewolucję w 1989 r. Działo się to wbrew poglądom wyrażonym np. przez pewnego znanego pisarza, że do zwieńczenia rewolucji zabrakło wieszania komuchów na latarniach… Niestety to najlepsze dziedzictwo „Solidarności” zostało w dużej mierze zaprzepaszczone. Oby Białorusinom udało się lepiej. Wygrają na tym oni i my wszyscy.

Elijah is happy to announce the release by Cascade Books of Coronaspection: World Religious Leaders Reflect on COVID-19 by Alon Goshen-Gottstein. You have been following the Coronaspection pr

Na stronie od 2020-08-24

24/08/2020 r.

Coronaspection: World Religious Leaders Reflect on COVID-19 by Alon Goshen-Gottstein.

Elijah is happy to announce the release by Cascade Books of Coronaspection: World Religious Leaders Reflect on COVID-19 by Alon Goshen-Gottstein. You have been following the Coronaspection project over the past few months. We have had hundreds of thousands of views and responses and a reach of millions.