Witaj na stronie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

"Oto jak dobrze i miło,
gdy bracia mieszkają razem" (Ps 133)

KRONIKA WYDARZEŃ BIEŻĄCYCH

ICCJ: Koronawirus - wróg wspólnoty ludzkiej send

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) pragnie wyrazić swoją solidarność ze wszystkimi ludźmi na całym świecie, którzy zostali dotknięci chorobą COVID-19 koronowirusa. Obecny wybuch pandemii i odpowiedź na nią potwierdziły nasze wspólne człowieczeństwo i nasze wspólne pragnienie „wyboru życia” (Pwt 30, 19). Wspólnota ludzkości ma wroga w tym wirusie i pracujemy razem, aby go opanować.

Głosy religine w kryzysie COVID-19 send

Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych

Zapraszamy do spotkania i dialogu......

Należymy do Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ICCJ

Tempo zmian rozczarowuje

Prof. Krajewski: Dialog chrześcijańsko-żydowski nie dociera do szerszych kręgów
Więź, 13-01-2021

Yossi Klein Halevi - Człowiek Pojednania roku 2019

Uroczystość wręczenia nagrody
Zoom, 13 grudnia 2020, g. 19:30

Nieustająca aktualność Tory

Stanisław Krajewski odkrywa zawarte w tekstach Tory znaczenia
- na dzisiaj, dla nas

KONFERENCJA ICCJ

HISTORIE, KTORYMI ŻYJEMY:
W ODNIESIENIU DO SIEBIE I INNYCH

20-23 czerwca 2021
Bratysława, Słowacja
O dorocznych konferencjach

Pamiętaj o dniu szabatu

XIII Dzień Judaizmu
W Kościele katolickim w Polsce
16-17 stycznia 2020

Centralne obchody w Gnieźnie
Harmonogram

Oświadczenie

Naczelny Rabin RP w reakcji na słowa Wł. Putina:
"Pamięć o II wojnie jest fundamentem współczesnej europejskiej tożsamości; każde zafałszowanie tej pamięci bezpośrednio tej tożsamości zagraża."

Siostra Michèle - Człowiekiem Pojednania roku 2018

Siostra Michèle (Irene Müller) ze wspólnoty Communauté deGrandchamp przyjęła honorowy tytuł "Człowiek Pojednania" za rok 2018. Tytuł przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z 14 maja 2019 roku

Zwracamy się z apelem do polityków, duchownych, dziennikarzy i innych osób, którekształtują opinię publiczną, o przeciwstawianie się zachowaniom, które zatruwają atmosferę, promują postawy nienawistne, obwiniają Żydów o wszelkie zło.

Wspólna Radość Tory 2019

Reminiscencje

Tegoroczne spotkanie z okazji żydowskiego święta Simchat Tora Polska Rada Chrześcijan i Żydów przeprowadziła w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie 27 października