Witaj na stronie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

"Oto jak dobrze i miło,
gdy bracia mieszkają razem" (Ps 133)

ZAPOWIEDZI NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ

Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych

Zapraszamy do spotkania i dialogu......

Należymy do Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ICCJ

ZAPOWIEDZI

<p><i>FOT. UNSPLASH.COM</i></p>

25. Dzień Judaizmu już 17 stycznia. Centralne obchody w Poznaniu.

Modlitwa chrześcijan i Żydów, wspólne nabożeństwo biblijne oraz podsumowanie 25-letniej historii Dnia Judaizmu.

Hasło: “Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8).

Wszystkie zapowiedzi

Jewish-Christian Relations in a Global Context: Experiences in Zimbabwe

January 18, 6 p.m. UTC the ICCJ webinar: Jewish-Christian Relations in a Global Context: Experiences in Zimbabwe.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 stycznia 2022

Among others:

- W przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan mamy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

AKTUALNOŚCI

<p><i>Ogrodzenie z drutu kolczastego na polsko-białoruskiej granicy</i></p>

Migranci próbują przekroczyć polską granicę. Kolejne ofiary śmiertelne

Zasieki, mur, łapanki i wywózki z polskiej strony.

BOŻE WYBACZ NAM!

Wobec przybyszów - uchodźców, wygnańców, migrantów.

Moreshet webinars 2021-2022 – Mondays with the JHI

Take part in a new series of webinars, organized by the Jewish Historical Institute in collaboration with Moreshet. The lectures will be held in English. The project is implemented in cooperation with the Polish Institute in Tel Aviv.

Zaproszenie dla naukowców i archiwistów do udziału w grupach eksperckich EHRI

EHRI (European Holocaust Research Infrastructure, tłum. Europejska Infrastruktura Badań nad Zagładą) to jedno z najważniejszych przedsięwzięć badawczych historii Żydów podczas II wojny światowej, w których bierze udział Żydowski Instytut Historyczny.

IPJS’s programme of events for the academic year 2021-2022

Cycle of lectures, the annual conference and a workshop focuses on Jewish culture in the Polish lands.

Miesięcznik "Memoria" Nr 51

"Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci."

Survival and posterity

At the occasion of Holocaust Memorial Day 2022. 

The conversation will address Agnes Kaposi’s experiences, but also more general questions about oral history, how to remember one’s life, what to pass on, and how.

TORA

Tora - komentarze

- Synagoga Ec Chaim
- Bella Szwarcman-Czarnota
- Rabin Avi Baumol
- Zofia Radzikowska JCC-Kraków
- Rabinka Małgorzata Kordowicz
- Stanisław Krajewski
- Paweł Śpiewak
- Konstanty Gebert

- Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"

PROGRAM I PSALMY <a href="storage/app/media/2021/10/prchiz/2021-10-03-wspolna-radość-tory-2021-1.pdf" target="_blank">[ Pobierz PDF ]</a>

Wspólna Radość Tory 2021

- Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów od 2001.

- Wręczenie Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka.

Redeeming Liturgy

A Eulogist’s Perspective on Rosenzweig’s Concept of Liturgy

EWANGELIA

Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej

Tematem centralnym w teologii Ojców Kościoła była wewnętrzna spójność Biblii składającej się ze Starego i Nowego Testamentu. Że nie był to bynajmniej tylko problem teoretyczny, można się o tym dotykalnie przekonać śledząc duchową drogę jednego z największych nauczycieli chrześcijaństwa - św. Augustyna z Hippony.

<p><i>Pope Francis is greeted as he arrives at Rome's Great Synagogue, Italy January 17, 2016. REUTERS/Alessandro Bianchi</i></p>

Refleksja Franciszka nad teologią św. Pawła. Rabini proszą o wyjaśnienie

W reakcji na papieską katechezę /11-08-2021/

Ks. prof. Chrostowski: Znaczenie wydarzeń z Betlejem odsłoniło się w pełni dopiero później

Prawdą jest, że jeżeli chodzi o cztery Ewangelie kanoniczne, to tylko w dwóch z nich, mianowicie w Ewangelii wg. św. Mateusza i Ewangelii wg. św. Łukasza, znajdujemy informacje dotyczące okoliczności poczęcia i narodzin Jezusa Chrystusa.

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY

<p><i>Stanisław Krajewski w Tatrach</i></p>

Nieustająca aktualność Tory (Nicawim – Wajelech)

"Tora wedle często cytowanych słów nie jest w niebiosach, nie jest za morzem, „nie jest poza twoim zasięgiem”, ale jej słowa są „bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (Pwt 30, 11-14). 


<p><i>Stanisław Krajewski. Fot. Adam Walanus / adamwalanus.pl</i></p>

Prof. Krajewski: Tempo zmian rozczarowuje

Dialog chrześcijańsko-żydowski nie dociera do szerszych kręgów.

Prof. Stanisław Krajewski rezygnuje z członkostwa w Radzie przy Muzeum Auschwitz-Birkenau

...okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie.

Zbigniew Nosowski - Moja droga do dialogu

Urodziłem się w roku, w którym postawiono mur berliński. Może zatem bardziej oczywiste byłoby, gdybym uważał istnienie murów między ludźmi za rzecz naturalną i nie wymagającą wytłumaczenia. Ja wolę jednak, żeby tych murów było jak najmniej, żeby ludzie się różnili, ale nie odgradzali się od siebie; żeby różnice między ludźmi różnych wyznań, religii, kultur i narodów stawały się dla nich raczej wzbogaceniem niż zagrożeniem.

78 lat temu w cieniu zagłady Żydów Warszawy

Co roku powtarzamy w Otwocku, że żaden dzień nie zmienił historii naszego miasta tak bardzo jak środa, 19 sierpnia 1942 r. – mówił wczoraj Zbigniew Nosowski...

<p><i>Zbigniew Nosowski odbiera Nagrodę Specjalną Polin 2021. Fot. Więź</i></p>

Zbigniew Nosowski laureatem Nagrody Specjalnej Muzeum POLIN!

W taki sposób Muzeum POLIN honoruje ludzi, których zasługi w ochronie pamięci o historii polskich Żydów są tak wielkie, że nie sposób ująć je w pewne ramy, opowiedzieć, nominować do corocznej Nagrody POLIN.

LAUREACI

<p><i>Fot.-Adam-Koprowski-</i></p>

Marian Turski i Anna Brzyska laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2020

Wyróżnienie to ustanowione w 2008 roku przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze" jest przyznawane osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego.

Siostra Joela Krüger - Człowiek Pojednania 2020 Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznała honorowy tytuł Siostrze Joeli Krüger z luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt.

Diakon Halina Radacz uhonorowana nagrodą im. ks. Indrzejczyka 2019-2021 przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów

U CHRZEŚCIJAN

„Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29)

Spojrzenie z  wdzięcznością  na  wszystko,  co  udało  się osiągnąć  w  ciągu  ostatnich  dziesięcioleci  w relacjach żydowsko-katolickich, zapewniając  jednocześnie  nowy  impuls  dla  przyszłości. Dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Czytaj jeszcze:

- Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach /publikacja PRCHiŻ/

- Chrześcijańska teologia wspóczesnego judaizmu

- Wypowiedzi wspólnot wiary

Rok Reformacji - 2017

- "Marcin Luter i Żydzi" - deklaracja przyjęta podczas 2. sesji 12. Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD), Brema, 8-11 XI 2015.

- "Do niewątpliwie najtrudniejszych kart spuścizny Reformacji luterańskiej należą antyżydowskie wypowiedzi Marcina Lutra."

- W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" , /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543)

Czytaj jeszcze:

- Kościół i Izrael

- Chrześcijańska teologia wspóczesnego judaizmu

- Wypowiedzi wspólnot wiary

Z wypowiedzi Kościołów prawosławnych o stosunkach z Żydami i religią żydowską.

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z 14 V 2019 w reakcji na antysemityzm w życiu publicznym

W odpowiedzi na: 

- wielkoczwartkową homilię biskupa Andrzeja Jeża, 

- spalenie kukły Żyda w Pruchniku i 

- emocje wokół restytucji przedwojennego żydowskiego mienia.

Czytaj jeszcze: Apele i Oświadczenia PRCHIŻ

Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

Wyrażamy nasz sprzeciw wobec rozstrzygania na sali sądowej sporów interpretacyjnych czy odnoszących się do warsztatu pracy nauk o historii. 

Czytaj jeszcze: Apele i Oświadczenia PRCHIŻ

Oświadczenie w sprawie incydentu przed Ambasadą Izraela

- chrześcijańscy członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
- chrześcijańscy członkowie Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

Czytaj Jeszcze: Apele i Oświadczenia PRCHIŻ

ICCJ

ICCJ - konferencje doroczne

Począwszy od 1947, w tym: 

- 10 punktów  Seelisburg  1947.

- 12 punktów Berlin 2009.

ICCJ President's Greetings for 2022

Without your willingness we would not be able to pursue our raison d’être and remain the vibrant voice of Jewish-Christian dialogue that we aim to be.

New articles are available on JCRelations.net

Among others:

- Michael Trainor: We The Bible With and Without Jesus: How Jews and Christians Read the Same Stories Differently. Book review

ANTYSEMITYZM

O badaniach antysemityzmu

Dwadzieścia dwa eseje autorstwa czołowych naukowców z różnych dziedzin badają złożoność, kontrowersje i historyczną dynamikę antysemityzmu w odniesieniu m.in. do antyjudaizmu, oskarżeń o mord rytualny, Kościoła Katolickiego, teorii spiskowych, żydowskiej nienawiści do samych siebie, nacjonalizmu, postkolonializmu, rasizmu i syjonizmu.

Czytaj jeszcze:

- Grzech antysemityzmu

<p><i>Obraz Karola de Prevot w katolickiej katedrze w Sandomierzu, przedstawiający rzekomy żydowski „mord rytualny” (fragment)</i></p>

Aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc

Wydaje się, że w XXI w., po Szoa chrześcijanie powiedzieli antysemityzmowi zdecydowane „nie”, że wyjaśniono już dawno, iż w teologii nie ma miejsca na oszczerstwa niemające pokrycia w faktach. A jednak zdarza się wciąż, że nadaje się antysemickiemu zmyśleniu pozór wiarygodności.

Czytaj jeszcze: 

Grzech antysemityzmu.

<p><i>Kalisz, 01.12.2021. Ambasador Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon (C) podczas otwarcia wystawy „Rzecz o Izraelu” na Rynku Głównym w Kaliszu. Fot. PAP/T. Wojtasik</i></p>

Ambasador Izraela: nie spodziewałam się usłyszeć dziś w Polsce wezwania do mordowania Żydów

Kalisz, 1 grudnia 2021

Tal Ben-Ari Yaalon, Ambasador Izraela w Polsce podczas otwarcia wystawy „Rzecz o Izraelu” na Rynku Głównym

Czytaj jeszcze:

- symboliczne spalenie Statutu Kaliskiego

- Grzech antysemityzmu.