Witaj na stronie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

"Oto jak dobrze i miło,
gdy bracia mieszkają razem" (Ps 133)

ZAPOWIEDZI NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ

Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych

Zapraszamy do spotkania i dialogu......

Należymy do Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ICCJ

31. Festiwal Kultury Żydowskiej dedykowany wodzie: 24. VI - 3. VII 2022

"Festiwal jest naszą osobistą opowieścią o historii, wierze, dniu dzisiejszym i nadziejach na przyszłość, którą wiążemy z przestrzeganiem wartości wpisanych w religijną i świecką kulturę Żydów."

Między innymi:

Miriam Synger: Symbolika w judaizmie

- Nowe realia żydowskego dzidzictwa

- Chroniąc Pamięć

- Yossi Klein Halevi - W poszukiwaniu źródła albo czy polsko-żydowski dialog/oczyszczenie jest wciąż możliwy?

- Rabin Boaz Pash - Jak powstał świat podziału?

- Europa i świat przeciwko Żydom 

The Elijah Interfaith Summer School and Interreligious Leadership Seminar 2022

After two years of only being on Zoom, we are able to offer the experience of community-building and encounter with the holy city of Jerusalem.

“Return to Jerusalem” 

24 - 29th July; 31st July - 4 August

Dialog katolicyzmu z religiami abrahamicznymi w Kościele w Polsce

Kongres Katoliczek i Katolików:

Raport przygotowany przez Grupę Dialog Międzyreligijny w ramach prac Kongresu Katoliczek i Katolików

ZAPOWIEDZI

Rabin Boaz Pasch na 31 Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

Zbadamy, omówimy i spróbujemy zrozumieć, czego nauczali starożytni kabaliści i jak to wyjaśniali. Nie jest jasne, czy wszystko zrozumiemy, ale przynajmniej zabawimy się przygodą.

31 FKŻ w Krakowie: FUTURE OF MEMORY/ PRZESZŁOŚĆ PAMIĘCI. DIALOGUE (EN)

How does the way we remember history shape the way we perceive the present? Who is being outof the fold, who is invisible? Is the practice of a diverse and inclusive culture of remembrance a solid base for solidarity between groups, within Europe and beyond? 

02.07.2022 - 15:00 / 2 Okna, ul. Józefa 40


<p><i>Jacek Leociak</i></p>

31. FKŻ: ZAPIS DOŚWIADCZENIA ZAGŁADY I „PERSPEKTYWA JUTRA” (PL/EN)

Zastanawiam się, jak w czasie wyniszczenia Żydów, ogołoconym z przeszłości i przyszłości, zatopionym w otchłani ekstremalnego teraz, objawić się może horyzont „jutra”, rozumianego zarówno dosłownie — jako dzień następny, jak i metaforycznie — jako dalsza lub bliższa przyszłość. Jacek Leociak.

02.07.2022 - 16:00 / Namiot FKŻ, ul. Józefa 36

AKTUALNOŚCI

ICCJ: Koronawirus - wróg wspólnoty ludzkiej

Wspólnota ludzkości ma wroga w  tym wirusie i pracujemy razem, aby go opanować.

Głosy religijne w kryzysie CIVID-19.

ICCJ Annual Conference 2022 Online: Registration OPEN!

In 2022, like the last year, the ICCJ annual conference is going to be held in a virtual mode. 

The dates are June 13th, 2022 and June 15th, 2022. 

The theme of the conference is  “‘Stories We Live By’: Relating to the Self and Other.”


Miesięcznik "Memoria" Nr 56

Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci. 

Paweł Sawicki 

Redaktor Naczelny Miesięcznika "Memoria" 

Muzeum Auschwitz

Religijne znaczenie pamięci o Auschwitz

Spotkanie z ks. Manfredem Deselaersem, niemieckim księdzem i wiceprezesem Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

21 czerwca (wtorek) o godzinie 19.00 na platformie Zoom.

TORA

Tora - komentarze

- Synagoga Ec Chaim
- Bella Szwarcman-Czarnota
- Rabin Avi Baumol
- Zofia Radzikowska JCC-Kraków
- Rabinka Małgorzata Kordowicz
- Stanisław Krajewski
- Paweł Śpiewak
- Konstanty Gebert

- Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"

PROGRAM I PSALMY <a href="storage/app/media/2021/10/prchiz/2021-10-03-wspolna-radość-tory-2021-1.pdf" target="_blank">[ Pobierz PDF ]</a>

Wspólna Radość Tory 2021

- Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów od 2001.

- Wręczenie Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka.

Redeeming Liturgy

A Eulogist’s Perspective on Rosenzweig’s Concept of Liturgy

EWANGELIA

Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej

Tematem centralnym w teologii Ojców Kościoła była wewnętrzna spójność Biblii składającej się ze Starego i Nowego Testamentu. Że nie był to bynajmniej tylko problem teoretyczny, można się o tym dotykalnie przekonać śledząc duchową drogę jednego z największych nauczycieli chrześcijaństwa - św. Augustyna z Hippony.

<p><i>Pope Francis is greeted as he arrives at Rome's Great Synagogue, Italy January 17, 2016. REUTERS/Alessandro Bianchi</i></p>

Refleksja Franciszka nad teologią św. Pawła. Rabini proszą o wyjaśnienie

W reakcji na papieską katechezę /11-08-2021/

Ks. prof. Chrostowski: Znaczenie wydarzeń z Betlejem odsłoniło się w pełni dopiero później

Prawdą jest, że jeżeli chodzi o cztery Ewangelie kanoniczne, to tylko w dwóch z nich, mianowicie w Ewangelii wg. św. Mateusza i Ewangelii wg. św. Łukasza, znajdujemy informacje dotyczące okoliczności poczęcia i narodzin Jezusa Chrystusa.

Czytaj jeszcze:

- How to Read the Bible, by Robert Louis Wilken March 2008 /First Things/


WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY

<p><i>Stanisław Krajewski w Tatrach</i></p>

Nieustająca aktualność Tory (Nicawim – Wajelech)

"Tora wedle często cytowanych słów nie jest w niebiosach, nie jest za morzem, „nie jest poza twoim zasięgiem”, ale jej słowa są „bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (Pwt 30, 11-14). 


<p><i>Stanisław Krajewski. Fot. Adam Walanus / adamwalanus.pl</i></p>

Prof. Krajewski: Tempo zmian rozczarowuje

Dialog chrześcijańsko-żydowski nie dociera do szerszych kręgów.

Prof. Stanisław Krajewski rezygnuje z członkostwa w Radzie przy Muzeum Auschwitz-Birkenau

...okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie.

Zbigniew Nosowski - Moja droga do dialogu

Urodziłem się w roku, w którym postawiono mur berliński. Może zatem bardziej oczywiste byłoby, gdybym uważał istnienie murów między ludźmi za rzecz naturalną i nie wymagającą wytłumaczenia. Ja wolę jednak, żeby tych murów było jak najmniej, żeby ludzie się różnili, ale nie odgradzali się od siebie; żeby różnice między ludźmi różnych wyznań, religii, kultur i narodów stawały się dla nich raczej wzbogaceniem niż zagrożeniem.

78 lat temu w cieniu zagłady Żydów Warszawy

Co roku powtarzamy w Otwocku, że żaden dzień nie zmienił historii naszego miasta tak bardzo jak środa, 19 sierpnia 1942 r. – mówił wczoraj Zbigniew Nosowski...

<p><i>Zbigniew Nosowski odbiera Nagrodę Specjalną Polin 2021. Fot. Więź</i></p>

Zbigniew Nosowski laureatem Nagrody Specjalnej Muzeum POLIN!

W taki sposób Muzeum POLIN honoruje ludzi, których zasługi w ochronie pamięci o historii polskich Żydów są tak wielkie, że nie sposób ująć je w pewne ramy, opowiedzieć, nominować do corocznej Nagrody POLIN.

LAUREACI

Honorowa nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka za lata 2019-2021

Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą życiową czy niezłomnością charakteru przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

<p><i>David Harris, a lifelong Jewish activist, has led American Jewish Committee (AJC), which has been described by the New York Times as the “dean of American Jewish organizations,” since 1990. He was referred to by the late Israeli President Shimon Peres as the “foreign minister of the Jewish people.”</i></p>

David Harris z Nowego Jorku, od trzydziestu lat dyrektor wykonawczy American Jewish Committee (AJC)

- Spotkanie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, na którym wręczono  tytuł Człowiek Pojednania p. Davidowi Harrisowi z Nowego Jorku.

- Laudacja, którą wygłosił Zbigniew Nosowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

- wersja polska

- wersja angielska

<p><i>fot: A. Łoś</i></p>

Nagrody im. ks. Musiała za rok 2021 wręczone

Socjolog i członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów dr Karolina Panz oraz przewodniczka i edukatorka Wioleta Szczepowska tegorocznymi laureatkami Nagrody im. ks. Musiała za rok 2021.

U CHRZEŚCIJAN

„Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29)

Spojrzenie z  wdzięcznością  na  wszystko,  co  udało  się osiągnąć  w  ciągu  ostatnich  dziesięcioleci  w relacjach żydowsko-katolickich, zapewniając  jednocześnie  nowy  impuls  dla  przyszłości. Dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Czytaj jeszcze:

- Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach /publikacja PRCHiŻ/

- Chrześcijańska teologia wspóczesnego judaizmu

- Wypowiedzi wspólnot wiary

- Otwarta ortodoksja,  ideowy manifest "Więzi" z roku 2013

- U rzymskich katolików

Rok Reformacji - 2017

- "Marcin Luter i Żydzi" - deklaracja przyjęta podczas 2. sesji 12. Synodu Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD), Brema, 8-11 XI 2015.

- "Do niewątpliwie najtrudniejszych kart spuścizny Reformacji luterańskiej należą antyżydowskie wypowiedzi Marcina Lutra."

- W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" , /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543)

Czytaj jeszcze:

- Kościół i Izrael

- Chrześcijańska teologia wspóczesnego judaizmu

- Pod wspólnym niebem (cz. 1)

- Pod wspólnym niebem (cz.2)

- Webinar on renewing Jewish-Luteran Relations in times of social hostility and polarizaation, 15 V 2022

- Wypowiedzi wspólnot wiary

Z wypowiedzi Kościołów prawosławnych o stosunkach z Żydami i religią żydowską.

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z 14 V 2019 w reakcji na antysemityzm w życiu publicznym

W odpowiedzi na: 

- wielkoczwartkową homilię biskupa Andrzeja Jeża, 

- spalenie kukły Żyda w Pruchniku i 

- emocje wokół restytucji przedwojennego żydowskiego mienia.

Czytaj jeszcze: Apele i Oświadczenia PRCHIŻ

Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

Wyrażamy nasz sprzeciw wobec rozstrzygania na sali sądowej sporów interpretacyjnych czy odnoszących się do warsztatu pracy nauk o historii. 

Czytaj jeszcze: Apele i Oświadczenia PRCHIŻ

Oświadczenie w sprawie incydentu przed Ambasadą Izraela

- chrześcijańscy członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
- chrześcijańscy członkowie Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

Czytaj Jeszcze: Apele i Oświadczenia PRCHIŻ

ICCJ

Jewish-Christian Relations in a Global Context: Experiences in Zimbabwe

January 18, 6 p.m. UTC the ICCJ webinar: Jewish-Christian Relations in a Global Context: Experiences in Zimbabwe.

ICCJ Webinar: Performing the Sign of God in the Presence of the Other

On the topic "The Jewish and Christian Other in Teaching and Preaching"

February 6, 7 p.m. UTC

ANTYSEMITYZM

O badaniach antysemityzmu

Dwadzieścia dwa eseje autorstwa czołowych naukowców z różnych dziedzin badają złożoność, kontrowersje i historyczną dynamikę antysemityzmu w odniesieniu m.in. do antyjudaizmu, oskarżeń o mord rytualny, Kościoła Katolickiego, teorii spiskowych, żydowskiej nienawiści do samych siebie, nacjonalizmu, postkolonializmu, rasizmu i syjonizmu.

Czytaj jeszcze:

- Grzech antysemityzmu

<p><i>Obraz Karola de Prevot w katolickiej katedrze w Sandomierzu, przedstawiający rzekomy żydowski „mord rytualny” (fragment)</i></p>

Aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc

Wydaje się, że w XXI w., po Szoa chrześcijanie powiedzieli antysemityzmowi zdecydowane „nie”, że wyjaśniono już dawno, iż w teologii nie ma miejsca na oszczerstwa niemające pokrycia w faktach. A jednak zdarza się wciąż, że nadaje się antysemickiemu zmyśleniu pozór wiarygodności.

Czytaj jeszcze: 

- Mit mordu rytualnego

- Sprawa aktywności wykładowej ks.  Tadeusza Guza

- Grzech antysemityzmu.

<p><i>Kalisz, 01.12.2021. Ambasador Izraela w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon (C) podczas otwarcia wystawy „Rzecz o Izraelu” na Rynku Głównym w Kaliszu. Fot. PAP/T. Wojtasik</i></p>

Ambasador Izraela: nie spodziewałam się usłyszeć dziś w Polsce wezwania do mordowania Żydów

Kalisz, 1 grudnia 2021

Tal Ben-Ari Yaalon, Ambasador Izraela w Polsce podczas otwarcia wystawy „Rzecz o Izraelu” na Rynku Głównym

Czytaj jeszcze:

- Antysemicki akt w Kaliszu /11 XI 2021/

- Grzech antysemityzmu.