Wobec Przybyszów - Uchodźców i Migrantów

Uchodźcy - wzrok dziecka

Uchodźcy 2021

 • September 2015: Kryzys uchodźczy przypomina nam, jak wszyscy jesteśmy połączeni. World Religious Leaders Address Refugee Crisis september 2015
 • 07/02/2018: - Wstyd. Perspektywa i refleksja żydowska - Izrael 2018.
  Żydowskie wspomnienia i wartości – nie tylko prawo międzynarodowe – muszą kierować postępowaniem Izraela wobec osób ubiegających się o azyl. Yossi Klein Halevi - laureat (2019) tytułu Człowiek Pojednania przyznawanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce

Uchodźcy 2019-2020

 • 29 IX 2020 - Kard. Nycz: Brak korytarzy humanitarnych to wstyd dla Polski
 • 27 IX 2020 - 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Polska mogłaby partycypować w przyjęciu przynajmniej części spośród 1500 dzieci, które w dramatycznych warunkach przebywają na greckich wyspach.
 • 27 IX 2020 - Tydzień modlitwy za uchodźców "Idziemy"
 • 29 IX 2019 - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - 2019
  • Franciszek: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). Chodzi nie tylko o migrantów: chodzi również o nasze lęki. Nikczemności i obrzydliwości naszych czasów powiększają „nasz lęk przed «innymi», nieznanymi, zepchniętymi na margines, cudzoziemcami […]. Zauważamy to szczególnie dzisiaj, w obliczu przybycia migrantów i uchodźców, którzy pukają do naszych drzwi w poszukiwaniu opieki, bezpieczeństwa i lepszej przyszłości. To prawda, lęk jest uzasadniony, również dlatego, że brakuje przygotowania do tego spotkania” (Omelia, Sacrofano, 15 febbraio 2019). Problemem nie jest fakt, że mamy wątpliwości i obawy. Problem pojawia się wówczas, gdy te lęki determinują nasz sposób myślenia i działania do tego stopnia, że sprawiają, iż stajemy się nietolerancyjni, zamknięci, a może nawet – nie zdając sobie z tego sprawy – stajemy się rasistami. W ten sposób lęk pozbawia nas pragnienia i zdolności do spotkania się z bliźnim, osobą inną niż ja; pozbawia mnie szansy spotkania się z Panem (por. Homilia podczas Mszy św. w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, 14 stycznia 2018 r., w: L’Osservatore Romano, wyd. pl. n. 2/(400)2018, s. 44).
  • Komunikat Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z okazji 105. Dnia Migrantów i Uchodźców w Kościele – 29 września 2019 r.

Uchodźcy 2017 - 2018

 • 14 I 2018. Dzień Migranta i Uchodźcy
 • 27 IV 2017. Kolejne 128 uchodźców z Syrii bezpiecznie dotarło dziś i dotrze jutro do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym. Uratowano w ten sposób już ponad 800 osób, a włoskie MSZ i MSW zapewniły, że program będzie kontynuowany. Korytarze otwarto także we Francji, San Marino i Watykanie, a niebawem zrobi to także Hiszpania. Rodziny, które przyleciały dziś do Włoch pochodzą z miejsc najbardziej dotkniętych konfliktem: Homs, Aleppo, Damaszku, Lataki, Raqqa, Hasaki, Tartous. Zostaną przyjęte przez wspólnoty, parafie i stowarzyszenia w różnych regionach Włoch: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto. "Oby hojność krajów południa zaraziła trochę północ" - mówił kilka dni temu papież Franciszek.

Dalszy ciąg:

Uchodźcy 2016

 1. Amnesty International - Plan globalnego podziału odpowiedzialności za uchodźców, 09 maja 2016: Społeczność międzynarodowa musi działać wspólnie i dzielić się odpowiedzialnością za przyjmowanie i pomaganie uchodźcom. Plan Global Compact wyznacza najważniejsze cele dla rozwiązania kryzysu uchodźczego.

 2. Wspólnota Sant'Egido - Korytarze Humanitarne

 3. Oświadczenia w sprawie uchodźców. O aktualnej sytuacji uchodźców. Fragmenty oświadczenia zwierzchników dwudziestu Kościołów krajowych należących do Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) /za Jednota NR 4/2015, s. 28/

 4. Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców 30 VI 2016. /Jednota - Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii./

 5. Treść nabożeństwa "Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy" przygotowanego przez Wspólnotę Sant`Egidio - 2015.

 6. ICCJ Statement "YOU SHALL LOVE THE STRANGER AS YOURSELF" (LEV 19:34) A STATEMENT ON MIGRATION AND REFUGEES IN EUROPE - 10/09/2015.

 7. Sześć papieskich współczesnych Błogosławieństw z kazania w Malmö: /Zbigniew Nosowski, Laboratorium Więzi, 03 listopada 2016/

 8. 10. rocznica śmierci kard. Lustigera - 5 VIII 2017. "Jestem kardynałem, Żydem, synem migranta - mówił o sobie zmarły w wieku 80 lat purpurat, który pozostawił niezatarty ślad zarówno w archidiecezji paryskiej, jak i w Kościele we Francji." Laboratorium Więzi, 05 sierpnia 2017.

 9. Europa - instrukcja obsługi - "Przez całe stulecia opisywaliśmy na Zachodzie inne krainy, odległe światy. Teraz udało się nam przedstawić własny kontynent dla uchodźców oraz migrantów - i to w sposób, w jaki wcześniej nie zrobiliśmy tego nigdy." Marcin Żyła, ZNAK, 746-747, lipiec-sierpień 2017.

Kalendarium 2015-2020

 • 29 IX 2020 - Kard. Nycz: Brak korytarzy humanitarnych to wstyd dla Polski
 • 27 IX 2020 - 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Polska mogłaby partycypować w przyjęciu przynajmniej części spośród 1500 dzieci, które w dramatycznych warunkach przebywają na greckich wyspach.
 • 27 IX 2020 - Tydzień modlitwy za uchodźców "Idziemy"
 • 14 I 2018 - Dzień Migranta i Uchodźcy -Orędzie Papieskie. Bp Krzysztof Zadarko: Najlepiej, gdyby modlitwa za uchodźców i wygnańców zakorzeniła się w naszych wspólnotach parafialnych. Formularz "Mszy za uchodźców i wygnańców" jest w naszym kraju w zasadzie nieznany. Znajduje się pod numerem 40. w części "Msze i modlitwy w różnych potrzebach" - "Różne okoliczności życia publicznego" Mszału rzymskiego. /Laboratorium Więzi/ Formularz w sposób szczególny przeznaczony na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kardynał Nycz: Przyjmijmy uchodźców, żeby przyjąć Chrystusa
 • 27 IV 2017 - Kolejne 128 uchodźców z Syrii bezpiecznie dotarło dziś i dotrze jutro do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym. Uratowano w ten sposób już ponad 800 osób, a włoskie MSZ i MSW zapewniły, że program będzie kontynuowany. Korytarze otwarto także we Francji, San Marino i Watykanie, a niebawem zrobi to także Hiszpania. Rodziny, które przyleciały dziś do Włoch pochodzą z miejsc najbardziej dotkniętych konfliktem: Homs, Aleppo, Damaszku, Lataki, Raqqa, Hasaki, Tartous. Zostaną przyjęte przez wspólnoty, parafie i stowarzyszenia w różnych regionach Włoch: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto. "Oby hojność krajów południa zaraziła trochę północ" - mówił kilka dni temu papież Franciszek.
 • 25 IV 2017 - Hojność Południa, krajów takich jak Włochy i Grecja: "Lampedusa, Sycylia, Lesbos, oby zaraziła trochę Północ. To prawda: jesteśmy społeczeństwem, które nie ma dzieci, ale także zamykamy drzwi przed imigrantami. To się nazywa samobójstwo" - powiedział papież Franciszek na koniec sobotniego spotkania ze Wspólnotą Sant'Egidio, w tym z grupą uchodźców, którzy przylecieli do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym.
 • 15 I 2017 - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Orędzie papieża Franciszka.
 • 15 I 2017 - Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchomiła pierwszą w Polsce aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce, system geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu.
 • 11 I 2017 - Oświadczenie Rady Społecznej przy Metropolicie Poznańskim w sprawie uchodźców i migrantów. Według Konwencji Genewskiej z 28 VI 1951 r. o statusie uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31.01.1967r. "uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i - z powodu tych obaw - nie chce lub nie może do tego kraju powrócić". "Razem z uchodźcami napływają do Europy duże rzesze migrantów ekonomicznych, co wywołuje obawy pojawienia się poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. W związku z tym Rada Społeczna pragnie zwrócić uwagę na kilka spraw. W szczególności chodzi o chrześcijańską postawę wobec przybyszów, o przypomnienie stanowiska Kościoła katolickiego na temat uchodźców i migrantów, o zwrócenie uwagi na skalę problemu, oraz wnioski adresowane do władz państwowych, społeczeństwa i poszczególnych osób."
 • 6 XI 2016 - Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 18, Warszawa.Będziemy rozważać fragment z Tory, z Księgi Kapłańskiej (19,34) nt zasad przyjęcia przybysza. Po modlitwie sympozjum pt. Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Zaproszenie i program.
 • 1-8 X 2016 - Tydzień modlitw za uchodźców 1 X, godz. 20.00 - ekumenicznej liturgii w Archikatedrze św. Jana przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. [Więcej: Ośrodek Migranta Fu Shenfu.] Dominikanie, Kraków - modlitwie ekumenicznej przewodniczył bp Grzegorz Ryś.
 • 27 VII 2016 - Franciszek: Przemówienie na Wawelu: "... potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu..."
 • 7 V 2016 - kard. Veglio: Europa jest zamknięta. (lg/ rv) "Prawie codziennie docierają do nas tragiczne wiadomości o śmierci uchodźców bądź imigrantów, którzy próbowali dostać się różnymi sposobami do Europy. 28 kwietnia, władze Egiptu podały, jednak bez precyzowania daty, wiadomość o utonięciu w Morzu Śródziemnym co najmniej 25 młodych mieszkańców tego kraju, których łódź wywróciła się podczas podróży do „lepszego świata”. Tego samego dnia w pięciu różnych akcjach ratunkowych na wodach Cieśniny Sycylijskiej udało się ocalić życie 599 imigrantów."
 • 14 VII 2016 - Pomóżmy uchodźcom, wesprzyjmy biskupów - Bartosz Bartosik, Laboratorium Więzi.
 • 30 VI 2016 - "Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie [...] o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście" (Hbr 13,2-3).Polskie Kościoły apelują: pomóżmy uchodźcom! Przesłanie:
 • 28 IV 2016 - Żydzi i katolicy o uchodźcach. Laboratorium Więzi. "Wbrew trudnej historii Kościół katolicki jest obecnie jednym z najlepszych sojuszników dla Żydów. I nie wydaje się to koniunkturalne. W kwietniu odbyło się w Warszawie spotkanie katolicko-żydowskie na najwyższym szczeblu: konferencja Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności (International Catholic-Jewish Liaison Committee, ILC) „«Inny» w tradycji żydowskiej i katolickiej: uchodźcy we współczesnym świecie”."
 • 18-25 I 2016 - U chrześcijan - Tydzień Modlitwy o Jedność. Kościoły o uchodźcach. Wspólny list sekretarzy generalnych Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie w sprawie sytuacji uchodźców w Europie. Stanowisko Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie w sprawie europejskiego kryzysu migracyjnego
 • 17 I 2016 - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Migranci są naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego życia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku i niesłusznego podziału zasobów naszej planety, które powinny być rozdzielone równo między wszystkich ludzi. Czyż nie jest pragnieniem każdego poprawienie swoich warunków życiowych i osiągnięcie uczciwego i słusznego dobrobytu, który by mógł dzielić ze swoimi bliskimi? - pisze papież Franciszek w swoim Orędziu
 • 11 IX 2015 - "Europa zdaje właśnie egzamin". Czy usłuchamy wielokrotnie powtarzanego przesłania biblijnego, że przybysza będziesz "miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej"? - oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
 • 6 I 2016 - U części chrześcijan - święto Objawienia Pańskiego, Epifanii, tzw. "Trzech Króli", a u części wigilia Bożego Narodzenia - święta Wcielenia Pańskiego. Moment refleksji również nad sprawą i losem uchodźców.
 • 23 IX 2015 - "Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy". Polecimy też Bogu naszych siostry i braci, którzy już dotarli lub przybędą do Europy. Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla nich oraz o wyobraźnię miłosierdzia dla nas. Uchodźcy 2015/TP/. Treść modlitwy:
 • 6 IX 2015 - Papież Franciszek: "w perspektywie Jubileuszu Miłosierdzia apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów w całej Europie, aby dały konkretne świadectwo Ewangelii i udzieliły gościny jednej rodzinie uchodźców. Będzie to konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego.
 • 10 IX 2015 - ICCJ w sprawie migracji i uchodźców. ICCJ Statement "YOU SHALL LOVE THE STRANGER AS YOURSELF" (LEV 19:34) A STATEMENT ON MIGRATION AND REFUGEES IN EUROPE.
 • 11 IX 2015 - Oświadczenie Światowej Rady Liderów Religijnych Instytutu Eliasza w Jerozolimie w sprawie kryzysu uchodźczego. (Statement on Refugee Crisis, The Elijah Board of World Religious Leaders.) Więcej: