70. rocznica konferencji w Seelisbergu - 2017

Biuro ICCJ w domu Martina Bubera w Heppenheim

30 VII 2017. Z myślą o 70. rocznicy konferencji w Seelisbergu. (30 VII - 5 VIII 1947.)

ICCJ inicjuje obchody, zapraszając do udziału:

Materiały i publikacje:

The 1947 Seelisberg Conference: The Foundation of the Jewish-Christian Dialogue, Christian Rutishauser /Studies in Christian-Jewish Relations, Volume 2, Issue 2 (2007): 34-53/

New Executive Board member Dr Willy Weisz offers his reflections on Seelisberg:

10 Punktów z Seelisburgu, 1947

12 Punktów z Berlina, 2009. Przewodnik edukacyjny ICCJ po tzw. "Dwunastu punktach berlińskich" z dokumentu "Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami" "A Time for Recommitment Building the New Relationship between Jews and Christians", podpisanego w lipcu 2009 w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów. Więcej: "Twelve Berlin Points Forum"

Ecumenical considerations for dialogue and relations with people of other religions - VI 2004, Światowa Rada Kościołów 30.lat po dokumencie "Guidelins on Dialogue ...".

Guidelines on Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies" in Chiang Mai in 1979.

The Relevance of Ten Points of Seelisberg for Today. - 2017.

Francuska organizacja członkowska na 70. rocznicę konferencji w Seelisbergu:

Raporty i rekomendacje: 5 VIII 2017. Commemorating the Seelisberg Conference 1947.

Seelisberg 1947 - Raport i rekomendacje: Bonn 2017 - Komisja teologiczna ICCJ: Recommitting and Refocusing: Seelisberg, Berlin, and Beyond. (raport z warsztatów)

Materiały edukacyjne:

Filozofia i logika dialogu:

Kurt Cardinal Koch, Theological Questions and Perspectives in Jewish- Catholic Dialogue.

Stanisław Krajewski - Dzieje pewnej rewolucji (intelektualnej). ZNAK 2013, nr. 702. "Zmiana stosunku Kościoła katolickiego do Żydów jest jednym z najciekawszych zjawisk XX w. Oczywiście najbardziej uderzające były w ubiegłym stuleciu nowości w ramach cywilizacji materialnej, niemniej jednak w sferze, jak się to dawniej mawiało, ducha przemiana kościelnego nauczania o Żydach i żydowskiej religii jest tak głęboka jak niewiele innych zjawisk i moim zdaniem pozostanie w nawet najbardziej skrótowych podręcznikach historii przyszłych stuleci."