70. rocznica konferencji w Seelisbergu - 2017

Biuro ICCJ w domu Martina Bubera w Heppenheim

30 VII 2017. Z myślą o 70. rocznicy konferencji w Seelisbergu. (30 VII - 5 VIII 1947.)

ICCJ inicjuje obchody, zapraszając do udziału:

Materiały i publikacje:

The 1947 Seelisberg Conference:

Materiały 1947-2017

Raporty i rekomendacje

Więcej