Filozofia dialogu

dialog - obrazek

Filozofia i logika dialogu

 1. Martin Buber, Ja i Ty, tłum. Jan Doktór, PAX, Warszawa

 2. Franz Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, tłum. Tadeusz Gadacz, Znak, Kraków 1998.
  Więcej: Stanisław Krajewski Franz Rosenzweig, the Jewish people, »and« Christianity in Dialogue PDF

 3. Józef Tischner, Filozofia dramatu, Znak, Kraków, 2006

 4. Emmanuel Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. Małgorzata Kowalska, PWN, Warszawa, 2002

 5. Bogdan Baran (wybór, opr. i wstęp), Filozofia dialogu, Znak, Kraków 1991

 6. Pojęcie "dialog" w "Nie, dla misji wobec Żydów — Tak, dla dialogu między Żydami i chrześcijanami" - dokument Grupy Dyskusyjnej "Żydzi i Chrześcijanie", Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich, 09 marca 2009

 7. Przedmowa do publikacji Polskiej Rady Chreścijan i Żydów "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.

 8. ks. W. Chrostowski, Dlaczego współczesny Kościół przywiązuje wagę do dialogu z Żydami? z publikacji "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach". Polska Rada Chreścijan i Żydów, Warszawa 1995, 1997, 1998 ISBN 83-904394-09.

 9. Ecumenical considerations for dialogue and relations with people of other religions World Council of Churches. Taking stock of 30 years of dialogue and revisiting the 1979 Guidelines.

 10. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r. dla rozmów chrześcijańsko-żydowskich.

 11. Stanisław Krajewski - "Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijanstwu", "What I owe to interreligious dialogue and Christianity." This is the English part of the bilingual, Polish-English, little book "What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity," based on the 2014 Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture. [The book was published in 2017 by The Judaica Foundation in Cracow](www.judaica.pl/index1.php?zmien_jezyk=EN&podstrona=publikacje&podmenu=&id= (NB. The printed version is on pages 71-127; the present pagination has nothing to do with it.)){.taarget-blank}

 12. Nowa wyobraźnia dialogu. ks. Andrzej Draguła, Zbigniew Nosowski.

 13. Minimum warunków dialogu w: "Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami i Żydami", Zbigniew Paszta

 14. Marek Nowak OP - Poznańskie spotkania dotyczące filozofii dialogu. "Artykuł opublikowany w wersji angielskiej w: "Dialogue and Universalism" 2007, nr 7-8. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej przy Wydziale Teologicznym UAM zorganizował konferencję "Człowiek przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu", która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2001 r. Prof. Józef Baniak, główny organizator konferencji, rozesłał do przyszłych uczestników list, w którym tak scharakteryzował profil oczekiwanych referatów: "Organizatorzy [...] pragną rozpocząć szeroką dyskusję oraz pogłębioną refleksję nad problemami skupionymi wokół dwóch zasadniczych pytań: jaki jest naprawdę współczesny człowiek jako "byt pojedyńczy" i "byt zbiorowy" [...] widziany w perspektywie głębokiej refleksji [...] w filozofii spotkania i dialogu? [...] Czy i jak reaguje filozofia dialogu na problemy nurtujące człowieka żyjącego na pograniczu XX i XXI wieku? Jaka będzie dialogika w nowym wieku? Do dyskusji na ten temat zapraszamy filozofów, teologów, socjologów, psychologów, pedagogów, religiologów i specjalistów z innych dyscyplin, którym są znane problemy egzystencjalne człowieka przełomu wieków"."

 15. Marek Nowak OP, "Społeczny i kulturowy wymiar dialogu" Referat wygłoszony na piątej Ogólnopolskej Konferencji Naukowej Społeczny i kulturowy wymiar dialogu, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 28-29 VI 2006 r.

 16. Marek Nowak OP - Dialog międzyreligijny jako problem filozoficzny. Opublikowano w: Filozofia dialogu, t. I: Drogi i formy dialogu, pod red. Józefa Baniaka, UAM, Poznań 2003, s. 159-166.

 17. Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Opublikowano w: "Niedziela Warszawska" [dodatek do tygodn. "Niedziela"] 23 I 2000. — Rozmawia Lidia Molak

 18. Stanisław Krajewski, Cel i bezcelowość dialogu, Teofil, 1(29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

 19. Benedykt XVI - papież dialogu? Dyskutują prof. Stanisław Krajewski, prof. Selim Chazbijewicz, ks. Wojciech Pracki, ks. prof Henryk Paprocki i Cezary Łasiczka. /radio TOK FM Konfrontacje/

 20. John Connelly, Duma i uprzedzenie. Kilka uwag o książce Pawła Lisickiego Kto zabił Jezusa?, ZNAK. 2013. nr 701. "Lisicki nie ogranicza się do stwierdzenia, że według ksiąg Pisma Żydzi w przeszłości zabili Chrystusa. Idzie dalej i przekonuje czytelników, że wydarzenie z przeszłości ma wpływać na to, jak patrzymy na Żydów żyjących dziś. Odczytanie Lisickiego jest sprzeczne z coraz szerszym konsensusem wśród teologów, jak również z nauką Kościoła katolickiego".

 21. Judycki Stanisław Fenomenologia i filozofia dialogu - aspekty historiozoficzne

 22. Dominika Kozłowska, Jako brat nas łączy, ZNAK, X.2013. nr 701 "Nie ma dziś w Polsce dobrego klimatu dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To zastanawiające, zważywszy, jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich dekadach. Miniony wiek był dla Kościoła czasem intensywnego pogłębiania własnej tożsamości. Wysiłek ten zaowocował m.in. zmianą stosunku do Żydów. Po wielu wiekach separacji i wrogości Kościół odkrył na nowo ten szczególny rodzaj bliskości, jaka łączy chrześcijaństwo i judaizm. Dialogiczny imperatyw nie wynika, jak chcą niektórzy, z politycznej poprawności wobec Żydów, lecz z pełniejszego zrozumienia tożsamości chrześcijańskiej."

 23. "Wiara w Jezusa nas dzieli, wiara Jezusa nas łączy", Z abp. Henrykiem Muszyńskim o religijnym dialogu chrześcijan i Żydów rozmawiają Dominika Kozłowska i Janusz Poniewierski, ZNAK, X.2013. nr 701. "Szkoda, że ci, którzy twierdzą, iż dialog chrześcijańsko żydowski stanął w miejscu, nie byli w czerwcu tego roku w Brzezince i nie widzieli ludzi modlących się - nie wspólnie, ale jednak razem... To dowód na to, jak daleko zaszliśmy."

 24. Wywiad współprzewodniczącego PRChiŻ Bogdana Białka udzielony 2.IV.2014. Katolickiej Agencji Informacyjnej:

 25. Emily Soloff, Dialog to nie rozmowa przy herbacie, Teofil, 1(29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)

 26. Więcej do przeczytania