Apele i Oświadczenia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

04/02/2021 r.

Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu Dalej jest noc

Jako organizacja od lat zaangażowana w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, wyrażamy nasze poparcie dla Pani oraz dla Zespołu Autorskiego „Dalej jest noc” w sprawie sądowej, która nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Od wielu lat publikacje naukowe przygotowywane przez zespół pod Pani kierownictwem cieszą się najwyższym zaufaniem i rzetelnością, a tym samym stają się podstawą do dialogu opartego o prawdę.

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

20/02/2019 r.

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z 20 II 2019

(...) "Wzywamy uczestników debaty publicznej – zarówno polityków, jak i dziennikarzy; zarówno w Polsce, jak i w Izraelu –aby mówili o historii XX wieku z należytą starannością, umiarem i szacunkiem dla pamięci o zmarłych i pomordowanych." (...)

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

15/03/2018 r.

Oświadczenie z 15 III 2018

"Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyraża uznanie dla dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego. Jesteśmy z nim solidarni w obliczu pojawiających się wezwań do odwołania go z tej funkcji..."