Zarząd PRChiŻ

Redaktor Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski

współprzewodniczący
ze strony chrześcijańskiej

 close

Zbigniew Nosowski - ur. 1961, mąż z 34-letnim stażem, ojciec, teść i dziadek. Absolwent socjologii i teologii. Od 1989 redaktor „Więzi", od 2001 –­ redaktor naczelny. Autor książek „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości", „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności", „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II", „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują"; współautor książki i cyklu telewizyjnego „Dzieci Soboru zadają pytania”. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Chrześcijański ws...

Prof. Stanisław Krajewski

Stanisław Krajewski

współprzewodniczący
ze strony żydowskiej

 close

Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od jej powstania w roku 1990. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”; „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”; „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”; „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”; „Nasza żydowskość”; „Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu”.

Więcej:

  1. Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin
  2. Nieustająca aktualność Tory
  3. Dzień Judaizmu, dialog, kryzys
Ks. Grzegorz Michalczyk

Ks. Grzegorz Michalczyk

Zastępca Współprzewodniczącego
ze strony chrześcijańskiej

 close

Ks. Grzegorz Michalczyk - ur. w 1964 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. Był wikariuszem kilku parafii archidiecezji warszawskiej, wieloletnim (1998-2010) duszpasterzem akademickim w parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie. W latach 2010-2012 pełnił posługę proboszcza parafii w podwarszawskich Laskach. W czerwcu 2012 r. został przez Episkopat Polski mianowany krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultor Rady Episkopatu ds. Kultury i Ochrony...

Rabin Stanisław Wojciechowicz

Rabin Stanisław Wojciechowicz

Zastępca Współprzewodniczącego
ze strony żydowskiej

 close

Rabin Stanisław Wojciechowicz pochodzi z rodziny o polsko-żydowskich korzeniach. Na początku lat 90. wyjechał z rodzinnego Taszkientu na studia do Stanów Zjednoczonych. W 1995 roku rozpoczął studia w Hajfie. Podczas służby wojskowej wystąpił o przyjęcie na studia rabiniczne w reformowanym Hebrew Union Collage w Jerozolimie, które rozpoczął w 2001 roku. Smichę rabinacką Hebrew Union College otrzymał w roku 2006. Od 2007 roku Stas Wojciechowicz pracował jako rabin w progresywnej społeczności żydowskiej Shaarei Shalom w Sankt Petersburgu w Rosji. Od października 2010 pracuje jako reformowany rabi...

Marta Titaniec

Marta Titaniec

Sekretarz Generalna

 close

Marta Titaniec - członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie kieruje projektami pomocy humanitarnej. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, W latach 2010-2018 była kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas Polska. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Mieszka w Warszawie.

Paweł Sawicki

Paweł Sawicki

Skarbnik

 close

Informatyk, warszawiak, wychowawca. Od najmłodszych lat związany z [Sekcją Rodzin warszawskiego KIK](https://www.kik.waw.pl/sekcja-rodzin/){.target_blank}, był przewodniczącym SR KIK i członkiem Zarządu KIK. Członek Zarządu [Fundacji „Pamięć Treblinki"](https://pamiectreblinki.pl/author/ewat/){.target_blank}. Wraz z żoną Ewą zbiera dane ofiar Treblinki, tworząc listę ofiar tego obozu.

Jerzy Sojka

Jerzy Sojka

Członek Zarządu

 close

Jerzy Sojka ur. 1984. Teolog luterański, dr hab., profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Teologii Historycznej ChAT. Redaktor naczelny czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Autor książek, m.in. „Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma”, „Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody” oraz (wraz z Łukaszem Barańskim) „Reformacja”. Pochodzi z Cieszyna, mieszka w Warszawie.

Źródło: Wieź

Ks. Andrzej Perzyński

Ks. Andrzej Perzyński

Członek Zarządu

 close

Prof. dr hab., profesor teologii w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, współzałożyciel Klubu "Tygodnika Powszechnego" w Łodzi, publikuje m.in. w “Ewangeliarzu niedzielnym”.

Więcej:

Dawid Gospodarek

Dawid Gospodarek

Członek Zarządu

 close

Dawid Gospodarek

redaktor, publicysta. Pochodzi z Bytowa, żyje w Warszawie. Dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej i redaktor „Magnificat Polska”. Był sekretarzem redakcji katolickiego miesięcznika „List” i redaktorem „Biblia krok po kroku”. Działał w Instytucie Tertio Millennio (gdzie prowadził seminaria m.in. na temat wolności religijnej, liturgii, nowej ewangelizacji i dialogu ekumenicznego) i Klubie Jagiellońskim (Katedra Teologii oraz „Pressje”). Zaangażowany w promocję rytu dominikańskiego (rytdominikanski.pl) i nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (arscelebrandi.pl), członek Stowa...