Zarząd PRChiŻ

Redaktor Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski

współprzewodniczący
ze strony chrześcijańskiej

 close

Zbigniew Nosowski - ur. 1961, mąż z 34-letnim stażem, ojciec, teść i dziadek. Absolwent socjologii i teologii. Od 1989 redaktor „Więzi", od 2001 –­ redaktor naczelny. Autor książek „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości", „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności", „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II", „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują"; współautor książki i cyklu telewizyjnego „Dzieci Soboru zadają pytania”. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Chrześcijański ws...

Prof. Stanisław Krajewski

Stanisław Krajewski

współprzewodniczący
ze strony żydowskiej

 close

Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od jej powstania w roku 1990. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”; „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”; „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”; „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”; „Nasza żydowskość”; „Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu”.

Więcej:

  1. Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin
  2. Nieustająca aktualność Tory
Ks. Grzegorz Michalczyk

Ks. Grzegorz Michalczyk

Zastępca Współprzewodniczącego
ze strony chrześcijańskiej

 close

Ks. Grzegorz Michalczyk - ur. w 1964 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. Był wikariuszem kilku parafii archidiecezji warszawskiej, wieloletnim (1998-2010) duszpasterzem akademickim w parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie. W latach 2010-2012 pełnił posługę proboszcza parafii w podwarszawskich Laskach. W czerwcu 2012 r. został przez Episkopat Polski mianowany krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultor Rady Episkopatu ds. Kultury i Ochrony...

Rabin Stanisław Wojciechowicz

Rabin Stanisław Wojciechowicz

Zastępca Współprzewodniczącego
ze strony żydowskiej

 close

Rabin Stanisław Wojciechowicz pochodzi z rodziny o polsko-żydowskich korzeniach. Na początku lat 90. wyjechał z rodzinnego Taszkientu na studia do Stanów Zjednoczonych. W 1995 roku rozpoczął studia w Hajfie. Podczas służby wojskowej wystąpił o przyjęcie na studia rabiniczne w reformowanym Hebrew Union Collage w Jerozolimie, które rozpoczął w 2001 roku. Smichę rabinacką Hebrew Union College otrzymał w roku 2006. Od 2007 roku Stas Wojciechowicz pracował jako rabin w progresywnej społeczności żydowskiej Shaarei Shalom w Sankt Petersburgu w Rosji. Od października 2010 pracuje jako reformowany rabi...

Marta Titaniec

Marta Titaniec

Sekretarz Generalna

 close

Marta Titaniec - członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie kieruje projektami pomocy humanitarnej. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, W latach 2010-2018 była kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas Polska. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Mieszka w Warszawie.

Paweł Sawicki

Paweł Sawicki

Skarbnik

 close

Skarbnik Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Marek Nowak OP

Marek Nowak OP

 Członek Zarządu

 close

Marek Nowak OP urodził się w 1964 r. w Warszawie. W latach1983-1986 studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Od 1986 r. jest członkiem Zakonu Kaznodziejów (Dominikanów). W 1992 r. na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę magisterską pt. "Etyka Spinozy jako program wyzwolenia z afektów", a w 1998 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - rozprawę doktorską pt. "Od pozytywizmu do mistyki. Ewolucja poglądów Jana Władysława Dawida". Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii Reli...

Ewa Klinger

Ewa Klinger

 Członkini Zarządu

 close

Członkini Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Łukasz Małecki-Tepicht

Łukasz Małecki-Tepicht

Członek Zarządu

 close

Absolwent i doktorant Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Dyplom Audytora Sektora Publicznego (CGAP), jest w trakcie certyfikacji Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). Praca doktorska dotyczy realizacji zasad realizacji polityk publicznych w ramach funduszy europejskich. Przez ponad 13 lat pracował w sektorze publicznym, przy realizacji, wdrażaniu, kontrolowaniu oraz audytowaniu projektów realizowanych ze środków publicznych, w tym przede wszystkim z funduszy europejskich. Przeprowadził liczne autorskie zajęcia dla pracowników sektora publicznego, studentów, do...