Nieustająca aktualność Tory

Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-09-13

Nieustająca aktualność Tory (Nicawim – Wajelech)

"Tora wedle często cytowanych słów nie jest w niebiosach, nie jest za morzem, „nie jest poza twoim zasięgiem”, ale jej słowa są „bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (Pwt 30, 11-14). Jest godne uwagi, że od samego początku Tora nie jest przeznaczona jedynie dla znawców, dla wtajemniczonych, dla kapłanów. Eksperci są oczywiście potrzebni, ale wobec Tory wszyscy są zasadniczo równi, tekst jest dla wszystkich, którzy są w stanie go poznawać."

Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-08-30

Nieustająca aktualność Tory (Ki tece)

Pod koniec tego fragmentu Tory jest werset następujący: „Nie poniosą śmierci ojcowie za dzieci, ani dzieci śmierci za ojców; każdy za występek swój śmierć poniesie” (Pwt 24,16). Dosłownie rzecz biorąc, chodzi o przestępstwa zagrożone najwyższą karą (której zresztą prawo żydowskie w praktyce nie stosuje od bardzo dawna), ale ta zasada odpowiedzialności indywidualnej jest znacznie ogólniejsza.

prof, Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-08-23

Nieustająca aktualność Tory (Szoftim)

Termin „sprawiedliwość” nie oddaje w pełni hebrajskiego „cedek”. Wedle tego samego rabina Sacksa wśród odcieni znaczenio¬wych słowa cedek są: sprawiedliwość, miłosierdzie, prawość, uczciwość, bezstronność, niewinność. Chodziłoby więc o dążenie do sprawiedliwości w sposób zgodny z tymi określeniami. Coś takiego pojawiło się w pierwotnej „Solidarności” i naznaczyło polską pokojową rewolucję w 1989 r. Działo się to wbrew poglądom wyrażonym np. przez pewnego znanego pisarza, że do zwieńczenia rewolucji zabrakło wieszania komuchów na latarniach… Niestety to najlepsze dziedzictwo „Solidarności” zostało w dużej mierze zaprzepaszczone. Oby Białorusinom udało się lepiej. Wygrają na tym oni i my wszyscy.

Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-08-16

Nieustająca aktualność Tory (Ree)

(...) Tym ciekawsze jest zobaczenie, jak jedzenie mięsa jest ujmowane w Torze. Otóż w trakcie wędrówki do Ziemi Obiecanej jedzenie mięsa jest nierozerwalnie związane z rytuałami ofiarniczymi. Wyraża to wiarę, że zwierzęta są żywymi istotami, stworzonymi przez Stwórcę, musimy więc wyrazić świadomość tego w sposób rytualny, a krew, traktowaną jako siedlisko czy symbol życia, musimy zwrócić ziemi. - z komentarza Stanisława Krajewskiego do Tory

prof. Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-08-09

Nieustająca aktualność Tory (Ekew)

"... upieram się, że potrzebne są uzasadnienia i wzmocnienia postulatu opieki nad słabymi. Najlepiej funkcjonuje osadzenie w którejś z tradycji religijnych. Cytat z Tory, który przytoczyłem powyżej, dostarcza znakomitego przykładu. Przykładu nadal aktualnego." - komentarz Stanisława Krajewskiego

Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-08-02

Nieustająca aktualność Tory (Waetchanan)

W przykazaniu z naszego czytania chodzi więc o to, żeby nie wypróbowywać Boga, czyli nie stawiać warunków w rodzaju spełnienia naszych zapotrzebowań. To, co najwyższe, wymaga lojalności bezwarunkowej. Czy da się zinterpretować tę wskazówkę w sposób niekonfesyjny i, co więcej, niefideistyczny, czyli w oderwaniu od wiary typu religijnego? Czym byłby wówczas odpowiednik Boga? Otóż jedną z możliwości jest uznanie, że chodzi o najwyższe wartości, które wymagają lojalności. Ich obecność w naszym życiu społecznym jest w dużej mierze poza naszą kontrolą, a zarazem jest niezbędna do odczuwania głębszej satysfakcji.

Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-07-26

Nieustająca aktualność Tory (Dewarim)

Wedle Tory poszukiwanie pokoju ma się odbywać nawet za cenę nieposłuszeństwa wobec Najwyższego. O ileż bardziej powinno tak być, gdy ceną jest nieposłuszeństwo wobec zwierzchnika, dyrektora instytucji czy prezesa partii.

Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-07-19

Nieustająca aktualność Tory (Matot-Masej)

"Internet jest jak na razie pozbawiony niezależnych instancji oceniających publikowane w nim treści. Funkcjonuje tak jakby każdy był ekspertem w dowolnej sprawie. A przecież tak nie jest. To jest część wielkiego problemu współczesnego świata: degradacja kompetencji w życiu publicznym. Potrzebni są w każdej sferze eksperci, rzeczywiste elity – i to takie, o których kompetencji wiedzą wszyscy. Czy pojawi się pomysł, jak je wyłonić?"

prof. Stanisław Krajewski w Tatrach

2020-07-12

Nieustająca aktualność Tory (Pinchas)

"Gdy polityka i moralność oddalają się od siebie zanadto, grozi niebezpieczeństwo: „polityka staje się amoralna, a w konsekwencji skorumpowana. To dlatego powstała instytucja proroctwa. Prorocy wymagają od polityków odpowiedzialności moralnej.”"