Pamięć (intro)

Upamiętniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów

Apel biskupów o upamiętnienie Żydów

/XVIII Dzień Judaizmu 2015/

Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem

(The Bond of Memory. Polish Christians in Dialogue with Jews and Judaizm) Pierwsza publikacja Laboratorium WIĘZI. "Książkę wydaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, z okazji polsko-izraelskiej konferencji Wobec nowej rzeczywistości: Kościół katolicki w Polsce, Żydzi, Izrael, która odbyła się w listopadzie 2008 r. w Jerozolimie w ramach obchodów Roku Polskiego w Izraelu. Publikacja ta przedstawia pozytywne przykłady zaangażowania polskich chrześcijan na rzecz pamięci o polskich Żydach i pogłębiania duchowych więzi z judaizmem."

Rabin Michael Schudrich: Podróżując po Polsce, w niemal każdym mieście, miasteczku i wiosce spotykam się z grupami lub pojedynczymi osobami, które zajmują się ochroną miejscowych cmentarzy żydowskich lub synagog. Jest wiele grup Polaków, którzy czują, że ich obowiązkiem jest ochrona żydowskiego dziedzictwa w ich mieście. Niektóre z tych grup są aktywne i efektywne. Inne mają dobre zamiary, ale ich działa nia nie przynoszą w ymiernych rezultatów. W obu przypadkach – istnieją jednak Polacy, którzy czują się zobowią za ni do ochrony pamięci o Żydach i ich zasługach dla Polski.


Antoni Sułek - Badacz i świadek drugiej generacji

Relacja z wykładu w Muzeum POLIN:

Wiecej:

  • O ratowaniu lokalnej pamieci zagłady Żydów. /Więź, zima 2017/
  • Aryjska strona - obojętni, sprawiedliwi, szmalcownicy | rozmowa z dr Krzysztofem Persakiem 28 maja 2023

Wraz z rozpoczęciem deportacji do obozów zagłady wielu Żydów polskich szukało ratunku „po aryjskiej stronie”. Zagadnie to było i jest przedmiotem szczegółowych badań polskich historyków. Niektórzy z nich padli ofiarą bezpardonowych ataków ze strony niektórych sił politycznych oraz mediów, które w świadomy sposób lekceważą ustalenia badaczy oparte o wnikliwą analizę krytyczną źródeł pisanych czy relacji świadków. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy dr Krzysztofa Persaka, pracownika Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i „Polin” Muzeum Historii Żydów Polskich oraz współredaktora publikacji IPN „Wokół Jedwabnego”.


Ważne źródła:


Wydarzenia i inicjatywy:


Inicjatywy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów:


Instytucje i organizacje:


Publikacje:


Świadectwa:


Strażnicy Pamięci:


Pamięć - kronika

Z kroniki:

5 II 2019. Wizyta nowojorskiej młodzieży żydowskiej w otwockim LO im. Gałczyńskiego

Jak co roku, młodzież z renomowanej nowojorskiej szkoły żydowskiej Solomon Schechter School of Westchester odwiedziła Otwock.

W LO im. Gałczyńskiego amerykańscy Żydzi spotkali się z polską młodzieżą, która - mimo ferii szkolnych - pojawiła się bardzo licznie. Podczas spotkania rabin Harry Pell, wicedyrektor nowojorskiej szkoły, przekazał do Muzeum Ziemi Otwockiej tabliczkę adresową budynku, w którym mieszkała babcia jego żony Dora Kirszenbaum-Greenstein. Niedawno na tabliczce korozja odsłoniła nazwisko przedwojennych właścicieli: Kirszenbaum.