Pamięć - ważne wydarzenia i inicjatywy

Upamiętniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów

Deklaracja sztokholmska

W dniach 26-28 stycznia 2000 roku odbyła się w Sztokholmie międzynarodowa konferencja poświęcona kształceniu, upamiętnianiu i badaniom nad Holokaustem. Konferencję gościł rząd Szwecji. Do udziału zaproszono 45 państw.
Celem konferencji było stworzenie uczestniczącym w niej państwom możliwości wyrażenia swej woli walki z rasizmem, antysemityzmem, konfliktami etniczymi i in. poprzez obranie Holokaustu jako punktu wyjścia. W trakcie dyskusji panelowych i prac w grupach roboczych wymieniono poglądy i doświadczenia.
Konferencję zamknęła wspólna deklaracja:

Niewiążąca prawnie robocza definicja antysemityzmu została przyjęta przez 31 państw członkowskich IHRA w dniu 26 maja 2016 r:

„Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.”

Apel biskupów o upamiętnienie Żydów

/XVIII Dzień Judaizmu 2015/

Projekt Imiona

Przez stulecia Żydzi byli współgospodarzami Rzeczypospolitej. W roku 1939 było ich w Polsce trzy i pół miliona. Dziś Żydów w Polsce jest nie więcej niż 12 tysięcy.

Projektem „Imiona” pragniemy przywrócić pamięć o tych, którzy kiedyś żyli z nami na wspólnej ziemi. Chcielibyśmy odnaleźć (w swoim sąsiedztwie, na swojej ulicy i wreszcie w sobie samych) puste po nich miejsca, odczuć ich brak. Zrozumieć, jak wzbogacała nas – w wymiarze indywidualnym i zbiorowym – wnoszona przez Żydów różnorodność, ich obecność we wspólnej przestrzeni materialnej i duchowej.

Żydzi zostali w czasie wojny pozbawieni przez Niemców wymiaru człowieczeństwa, wyrzuceni poza nawias rodziny ludzkiej. Wierzymy, że przywoływanie ich po imieniu – wspomnienie choć niektórych Żydów z imienia i nazwiska, a gdzie to możliwe, także z zawodu i adresu – będzie takim krokiem ku przywróceniu ich do tej wspólnoty; pozwoli zrozumieć, że byli to nasi współbracia – ze swoimi własnymi planami i marzeniami, swoimi kochającymi rodzinami, przyjaciółmi, miłościami i troskami, że bez nich nie jesteśmy już tacy sami, że staliśmy się ubożsi.

Projekt „Ludzie, nie liczby”

Bo każdy miał imię....

Fundacja Rodziny Popielów „Centrum” powstała w 2018 roku z inicjatywy Dariusza Popieli, sportowca, olimpijczyka, medalisty mistrzostw Świata i Europy, wieloletniego reprezentanta Polski w kajakarstwie slalomowym. Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” - imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym. Jako członkowie i członkinie Fundacji chcemy inspirować i wspierać działania na rzecz rozwoju tolerancji i poszanowania godności ludzkiej.

Akademia Opiekunów Pamięci Żydowskiego Muzeum Galicja

Projekt „Akademia Opiekunów Pamięci” zakłada realizację cyklu zajęć kulturowo-edukacyjnych skierowanych do lokalnych aktywistów, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, pasjonatów historii interesujących się dziedzictwem żydowskim swojej miejscowości i regionu.
Projekt realizowany będzie na terenie kilku województw, liczba odbiorców indywidualnych projektu to minimum 250 osób. Okres realizacji: lipiec-grudzień 2021

COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS Vatican City

We Remember: A Reflection on the Shoah, Vatican City, March 16, 1998. "On numerous occasions during my Pontificate I have recalled with a sense of deep sorrow the sufferings of the Jewish people during the Second World War. The crime which has become known as the Shoah remains an indelible stain on the history of the century that is coming to a close." (Letter from the Pope)

Response to Vatican Document "We Remember: A Reflection on the Shoah" - International Jewish Committee on Interreligious Consultations. Perspectives on We Remember: A Reflection on the Shoah (1998.07). INTERPRETATION BY EDWARD IDRIS CARDINAL CASSIDY, RESPONSES BY MARTIN S. KAPLAN AND RABBI A. JAMES RUDIN. TEXTS OF THE VATICAN DOCUMENTS

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

Opiekę nad reliktami poobozowymi sprawuje Muzeum utworzone w 1947 r. Dzisiejsze Miejsce Pamięci to m.in. zbiory, archiwa oraz ośrodek naukowy, konserwatorski i wydawniczy.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - 2022

"Akcja "Reinhardt" - w kręgu Zagłady"

Portal ma na celu dostarczyć informacji o akcji "Reinhardt". Kolejne artykuły będą na nim publikowane do listopada 2018. W ciągu 20 miesięcy trwania, od marca 1942 r. do listopada 1943 r. akcji "Reinhardt" dokonana została na terenach utworzonego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa zagłada żyjącej tu przez setki lat społeczności polskich Żydów.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Buduje krajobraz kulturowy swojego miejsca (Lublin, Lubelszczyzna), w autorski sposób opowiadając o jego dziedzictwie kulturowym i historycznym.

Miesięcznik "Memoria". Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach i misji zachowania Pamięci."

The Neshoma Project: CONVERSATIONS WITH POLES RESCUING JEWISH MEMORY

ROZMOWY Z POLAKAMI RATUJĄCYMI ŻYDOWSKĄ PAMIĘĆ (2020)

ESJF - European Jewish Cemeteries Initiative

The ESJF project has begun the process of physically protecting Jewish burial sites across Europe, particularly in places where Jewish communities were wiped out in the Holocaust. Moreover, it has identified resources, limitations, costs, and general practical models in order to provide the prototype for a sustainable, efficient long-term project, with the core objective of protecting and preserving every Jewish cemetery in Europe.

CENTROPA - Preserving Jewish memory - Bringing history to life

Centropa is a non-profit, Jewish historical institute dedicated to preserving 20th century Jewish family stories and photos from Central and Eastern Europe and the Balkans, and disseminating these stories and photos through films, books and exhibitions. Our main office is in Vienna. We also have offices in Budapest, Hamburg and Washington DC.

In July, 2012, The Israel Broadcasting Authority produced a five minute report on Centropa and our Summer Academy. Click here to watch it.

Centropa is registered as a 501c3 in the United States, a KHT and foundation in Hungary, and a Verein in both Austria and Germany. You can download our latest Annual Report here

YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku

YIVO poinformował o odnalezieniu żydowskich dokumentów, które po II wojnie światowej uznane zostały za zniszczone

Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego

Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego wydało pierwszą część przetłumaczonej z języka jidysz książki Abrahama Rechtmana "Żydowska etnografia i folklor".

Samuel Willenberg

Samuel Willenberg - powstaniec warszawski, uciekinier z Treblinki. Przez ostatnie kilkanaście lat swojego życia niestrudzenie propagował wśród izraelskiej młodzieży wiedzę o Zagładzie Żydów polskich. Willenberg był człowiekiem o ogromnej woli życia, charyzmatycznym społecznikiem, ujmującym serdecznością wobec każdego spotkanego człowieka. Jednocześnie był konsekwentny i nieustępliwy w wyrażaniu nawet bardzo trudnych prawd. Pamiętniki i relacje Samuela Willenberga mogą państwo znaleźć w Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

Jedwabne - pamięć i ...:

Fundacja Pamięć Treblinki - "Księga Imion"

Marsz Pamięci i Modlitwy w Kielcach

Kraków - Doroczny Marsz Pamięci

Doroczny Marsz Pamięci 22 lipca, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa


Inicjatywy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów:

1. Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Coroczne modlitewne spotkania Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie

Barbara Sułek-Kowalska:

2. Modlitewne spotkania w Treblince

Spotkania organizowane przez ks. Wojciecha Lemańskiego na terenie obozu zagłady w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10.00. Wspólna modlitwa psalmami.

3. Otwock corocznie 19. sierpnia

Z tego miejsca 19 sierpnia 1942 niemieccy okupanci wywieźli do obozu zagłady w Treblince około 8 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak ten

Pamieć o Holocauście na Zachodzie