Akademia Opiekunów Pamięci

Akademia Opiekunów Pamięci

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Projekt „Akademia Opiekunów Pamięci” zakłada realizację cyklu zajęć kulturowo-edukacyjnych skierowanych do lokalnych aktywistów, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, pasjonatów historii interesujących się dziedzictwem żydowskim swojej miejscowości i regionu.

Celem projektu jest zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów w zakresie poznawania wielokulturowej historii swojej miejscowości i podejmowania działań na rzecz upamiętniania dziedzictwa żydowskiego.

Efektem projektu poza wzrostem kompetencji beneficjentów bezpośrednich będą wypracowane mini projekty – inicjatywy angażujące mieszkańców, które uczestnicy Akademii będą realizować w swoich miejscowościach pod okiem i ze wsparcie mentorów.

Projekt realizowany będzie na terenie kilku województw, liczba odbiorców indywidualnych projektu to minimum 250 osób. Okres realizacji: lipiec-grudzień 2021

Pobierz:

Opis projektu i harmonogram
Formularz zgłoszeniowy

2021-09-11-akademia-opiekunow-pamieci.jpg

Żydowskie Muzeum Galicja

UL. DAJWÓR 18 https://galiciajewishmuseum.org/wydarzenia/akademia-opiekunow-pamieci/ 31-052 KRAKÓW
(+48) 12 421 68 42
info@galiciajewishmuseum.org
https://galiciajewishmuseum.org