Doroczny Marsz Modlitw

Warszawa 2018

Upamiętnienie Szmula M. Zygielbojma

Przy Drzewie Sprawiedliwych

Modlitwa „Ojcze Nasz”

Wspólne odmówienie Psalmu 140

Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

2018, kwiecień 22. ~16:10

Przy Drzewie Sprawiedliwych wspomnijmy mieszkańców warszawskiego getta, którzy zginęli w czasie Zagłady

Dora Potasznik, córka Chaima - otwockiego szewca, miała 23 lata. Przebywała w getcie warszawskim, skąd przedostała się do rodziny w getcie otwockim. Zginęła wraz z całą rodziną w sierpniu 1942 roku...

Przy Drzewie Sprawiedliwych

Druga stacja Marszu Modlitwy szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

 • Przy Pomniku Bohaterów Getta

  Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

  Wspólne odmówienie Psalmu 44

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Drzewie Sprawiedliwych

  Modlitwa „Ojcze Nasz”

  Wspólne odmówienie Psalmu 140

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Pomniku Szmula Zygielbojma

  Wspólne odmówienie Psalmu 74

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Bunkier przy Miłej 18

  Żydowska modlitwa za zmarłych

  Wspólne odmówienie Psalmu 94

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Kamieniu - Pamięci Janusza Korczaka

  Fragment modlitwy Janusza Korczaka

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Na Umschlagplatzu

  Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

  Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70

  Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Duszy szeptane tejemnice, które sobie powierzasz, spiąłem klamrą modlitwy [Janusz Korczak]

Zapiski Janusza Korczaka