Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Wycinaka

20 grudnia 2018

Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Najpierw Bliskie Spotkania, organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, miały charakter "gazety mówionej" . Zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Byli także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio związani z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, lecz wnoszący wielki wkład w kulturę spotkania ludzi swoją działalnością artystyczną, naukową czy społeczną.

Formuła spotkań podlegała zmianom.