Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Wycinanka

2020-12-20

Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów od 2013, ale i wcześniej

Najpierw Bliskie Spotkania, organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, miały charakter "gazety mówionej" . Zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Byli także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio związani z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, lecz wnoszący wielki wkład w kulturę spotkania ludzi swoją działalnością artystyczną, naukową czy społeczną.

Formuła spotkań podlegała zmianom.

Zakończenie spotkania w Asyżu 20/09/2016

2021-09-28

Wspólna modlitwa

"...zebraliśmy się by wspólnie czytać i rozważać natchnione słowo, bo Tora dla Żydów i chrześcijan jest Księgą Świętą i źródłem życia. Zakończył swoje słowo kierując naszą uwagę na rzeczywistego Autora radosnego spotkania: "Powodowała nami przyjaźń boża rozlana w naszych sercach". ks. Roman Indrzejczyk