VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów

Męczennicy Getta

VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów edycja specjalna dedykowana męczennikom getta - Żydom warszawskim

Kościół pw. św. Andrzeja i św. Alberta Chmielowskiego, Warszawa, Plac Teatralny 18, 26 kwietnia 2015. godz. 18.00 po Mszy św. Części:

 • Wprowadzenie: Bogdan Białek, Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
 • Odczytanie psalmu: o. Marek Nowak OP
 • Koncert w wykonaniu flecisty Anatolija Kogana (Izrael) i pianisty Konstantego Wileńskiego (Polska)

P R O G R A M K O N C E R T U

 1. K.Wileński "Fantazja na tematy Mozarta” na flet i fortepian

 2. F.Chopin "Valce” As-dur op. 69, N1

 3. F.Chopin “Valce” Des-dur op. 64, N1

 4. "Greensleeves to a Ground” (autor anonimowy)

 5. “Brian Boru’s March” (Irish Traditional)

 6. J. Povolotsky “Zemer Atzuv”

 7. K.Wileński "Jewish Dances“(Based on traditional jewish melodies)

 8. Jerry Bock “If I Were A Rich Man”

 9. K.Wileński “Fantazja na tematy Gershwina”

 • Dwugłos: prof. Paweł Śpiewak, red. krzysztof Dorosz na temat: "Bóg Żywy"

Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! (Ps 42)

Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. (Jer 10,10) _