Pamięć - instytucje i organizacje

- w Polsce: "Upamiętniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów"
- i za granicą

1. MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY
  • Międzynarodowa Rada Oświęcimska
    W roku 1990 decyzją ministra kultury i sztuki utworzona została Międzynarodowa Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Minister zaprosił do udziału w pracach Rady wybitne autorytety o światowej sławie i znajomości problemów II wojny światowej, obozów koncentracyjnych i Holocaustu.
  • Fundacja Auschwitz–Birkenau
    "...Tworzymy Fundusz żeby mieć pewność, że kolejne pokolenia będą miały możliwość zobaczenia autentycznej przestrzeni, która jest nie tylko świadkiem jednej z największych zbrodni w historii człowieka, ale także jest miejscem o fundamentalnym znaczeniu dla całej europejskiej cywilizacji. Bo to właśnie w Auschwitz najpełniej można zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami o człowieka, o społeczeństwo, o zatrute owoce antysemityzmu, nienawiści rasowej i pogardy wobec innych."
  • Miesięcznik „Memoria” - Pamięć, historia, edukacja.
    Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik „Memoria” ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach i misji zachowania Pamięci.
2. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski

My, niżej podpisani, byli więźniowie i więźniarki niemieckich obozów koncentracyjnych występujemy w imieniu międzynarodowych komitetów więźniów obozów i podobozów koncentracyjnych. Pamiętamy o naszych pomordowanych rodzinach i milionach ofiar, którym w tych miejscach kaźni odebrano życie. Ich prześladowania i mordy na tle rasistowskim, politycznym, religijnym, biologicznym i ekonomicznym oraz zbrodnicza wojna doprowadziły świat na skraj przepaści i pozostawiły po sobie przerażający bilans.
Po naszym uwolnieniu przysięgliśmy budować nowy świat, świat pokoju i wolności. Nasze zaangażowanie miało zapobiec powtórzeniu się tych niewyobrażalnych zbrodni. Przez całe życie dawaliśmy świadectwo, przez całe życie staraliśmy się przekazywać młodym ludziom wiedzę o tym, co przeżyliśmy, o naszych tragicznych doświadczeniach i ich przyczynach.
Właśnie dlatego bardzo boli i oburza nas to, że dziś zmuszeni jesteśmy stwierdzić, iż świat nie wyciągnął dostatecznej nauki z naszej historii. Właśnie dlatego kultywowanie pamięci i składanie hołdu pomordowanym nadal muszą być zadaniem zarówno obywateli jak i państw. (...)

3. Auschwitz: The Past is Present campaign. "The Auschwitz: The Past is Present campaign was organized as the world watched the commemorations of the liberation of the German death camp.

The aim of the program is to increase awareness among the young generation, to commemorate victims of the Holocaust and to build social solidarity."

4. Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu"

Stowrzyszenie skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny

5. Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN"
6. Stowarzyszenie "Studnia Pamięci"
7. Instytut Yad Vashem
8. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.
9. March of the Living
10. Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" w Krakowie
11. Żydowski Instytut Historyczny.
12. Fundacja Pamięć Treblinki
13. Centrum Badań nad Zagładą Żydów,

Instytut Filozofii i Socjolgoii Polskiej Akademii Nauk.

"Zagłada Żydów, która wydarzyła się na polskiej ziemi i w polskiej obecności, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy jak dotąd ani do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Uważamy, że należy to zmieniać. Dlatego chcemy łączyć pracę badawczą z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw."

14. The Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies.

"The Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) is active in three central fields: research, documentation, and education of all issues related to antisemitism, racism, and the Holocaust, including its origins and aftermath."

15. The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
16. European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)
17. Memorial de la Shoah.
18. Archiwum dokumentów o Holocauście londyńskiej Biblioteki im. Alfreda Weinera.
19. The United States Holocaust Memorial
20. YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku
21. The Littman Library of Jewish Civilization,

founded by Louis Littman in memory of his father to explore, explain, and perpetuate the Jewish heritage, published its first book in 1965. In its early years it published under the auspices of established houses, most famously Oxford University Press. As its list of published titles grew and its reputation developed, it became clear that its goals would be better served by publishing independently. The Littman Library is now known throughout the world of Jewish studies as a leader in the field.

22. Polin:

"established in 1986 by the Institute for Polish-Jewish Studies, has acquired a well-deserved reputation for publishing authoritative material on all aspects of Polish Jewry. Contributions are drawn from many disciplines - history, politics, religious studies, literature, linguistics, sociology, art, and architecture-and from a wide variety of viewpoints. "Nobody can doubt that systematic study of Polish-Jewish history is of the highest scholarly interest.... Polin, having many prominent Polish and Jewish scholars among its contributors, will be able to inject a new life into those studies. All scholars in the humanities will certainly hail it as a most welcome event." Leszek Kolakowski

23. Institute for Polish-Jewish Studies

associated institute of the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies.

24. The American Assocation for Polish-Jewish Studies (AAPJS)

a sister organization of the Institute for Polish-Jewish Studies in Oxford, England.

25. Muzeum "Galicja"
26. Ośrodek "Karta", seria "Żydzi polscy"
27. IPN, Katalog materiałów archiwalnych Żydzi polscy i Żydzi w Polsce.
28. Starszym braciom w wierze
29. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
30. Projekt „Ludzie, nie liczby”

Bo każdy miał imię....

Fundacja Rodziny Popielów „Centrum” powstała w 2018 roku z inicjatywy Dariusza Popieli, sportowca, olimpijczyka, medalisty mistrzostw Świata i Europy, wieloletniego reprezentanta Polski w kajakarstwie slalomowym. Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” - imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym. Jako członkowie i członkinie Fundacji chcemy inspirować i wspierać działania na rzecz rozwoju tolerancji i poszanowania godności ludzkiej.

31. Fundacja Rodziny Nissenbaumów
32. Żydzi w Krakowie.
33. Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej
34. ESJF - European Jewish Cemeteries Initiative
35. CENTROPA - Preserving Jewish memory - Bringing history to life
36. The USC Shoah Foundation