Strażnicy Pamięci

Memoria. Pamięć, historia, edukacja.

Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik „Memoria” ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach i misji zachowania Pamięci.

Wirtualny Sztetl

to jedyny na świecie projekt, którego celem jest opisanie wszystkich społeczności żydowskich żyjących w wielokrotnie zmieniających się granicach Rzeczypospolitej.

Fundacja Zapomniane

Fundacja Zapomniane was created in June 2014 by the members of the Rabbinical Commission for Jewish Cemeteries in Poland, supervised by the Chief Rabbi of Poland.

The prime framework of reference, within which the Foundation operates is the Halacha – Jewish Religious Law. Not only it imposes specific obligations and restrictions, but also defines the Foundation’s main priorities. According to the Halacha the remains of the deceased person are bound intrinsically with their soul. Therefore whatever disturbance of the bones means the disturbance of the soul.

One of the statutory tasks of the Fundacja Zapomniane is a search for the forgotten graves of Holocaust victims, delineating the borders of a grave as precisely as possible and restoration of identity taken away by their tormentors.

Projekt „Ludzie, nie liczby” - Fundacja Rodziny Popielów „Centrum”

Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” - imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym.

Fundacja Shalom

"Fundacja Shalom jest Strażnikiem Pamięci i miejscem spotkań tradycji ze współczesnością, gdzie kultura żydowska wchodzi w dialog z kulturą polską. Jej najważniejszym celem, który realizuje od początku istnienia, czyli od 1987 roku, jest ocalenie od zapomnienia bogatego dziedzictwa kultury jidysz."

"Założycielem Fundacji Shalom jest Gołda Tencer, aktorka i reżyser, od 2015 roku także dyrektor Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. W tym czasie zbudowaliśmy wiele mostów łączących kulturę polską i żydowską oraz pokazujących jak wiele mamy ze sobą wspólnego. Świat polskich Żydów nie mógłby istnieć bez polskich sąsiadów, a żydowskie dziedzictwo stało się ważnym elementem polskiej świadomości. Fundacyjne projekty podkreślają to współistnienie, uwypuklając najważniejsze jego elementy."

Wiecej:

STOLPERSTEINE

The artist Gunter Demnig remembers the victims of National Socialism by installing commemorative brass plaques in the pavement in front of their last address of choice.

There are now STOLPERSTEINE (lit. “stumbling stones or blocks”) in at least 1200 places in Germany, as well as in Austria, Belgium, Croatia, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Hungary, Lithuania, Luxembourg, Moldova, the Netherlands, Norway, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland and Ukraine.

A Guide to Jewish Cemetery Preservation in Western Ukraine

This website provides information and guidance to assist leaders, activists, and volunteers in the care and rehabilitation of Jewish cemeteries in western Ukraine. Included here are “best practices” (processes, methods, tools), plus a collection of resources (texts, websites, videos) relevant to the work, selected case studies of local and other cemetery projects, and links to independent organizations working to document Jewish cemeteries in the region. Although the guide has been developed for the specific needs of Jewish cemeteries in western Ukraine, portions of it may benefit individuals, organizations, and projects beyond the region and in other areas of heritage preservation and care. The information has been pulled from a broad variety of foreign and domestic resources working in a number of different disciplines.

Akcja "Reinhardt" - w kręgu Zagłady.

Kilka słów o ...

Stowarzyszenie "Studnia Pamięci"

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” jest organizacją pozarządową, która swoje działania skupia wokół tematyki związanej z historią i kulturą lubelskich Żydów. Stowarzyszenie poprzez realizację swoich projektów stara się poszerzyć świadomość historyczną ludzi, dbać o zabytki kultury materialnej. Zajmuje się także kwestiami związanymi z łamaniem praw człowieka i dyskryminacją.

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”:

  • prowadzi warsztaty dla uczniów dotyczące praw człowieka i antydyskryminacji;
  • organizuje spotkania, debaty, warsztaty oraz konferencje upamiętniające ważne wydarzenia historyczne;
  • promuje integrację europejską poprzez organizowanie międzynarodowych podróży edukacyjnych do miejsc pamięci w Polsce i na Ukrainie.

Zarząd:
Teresa Klimowicz - prezeska
Jan Kutnik - Członek Zarządu

STRAŻNICY PAMIĘCI / GUARDIANS OF MEMORY

Raport Laboratorium "Więzi"

Pamięć Treblinki

Treblinka jest największym cmentarzem polskich Żydów. Jest jednym z największym cmentarzy polskich obywateli. Zginęło tu około 900 tys. ludzi. Nie znamy dokładnej ich liczby, nie znamy imion i nazwisk tych, których tu przywieziono i zabito w komorach gazowych. Tę przestrzeń dzisiaj wypełnia cisza.

To miejsce domaga się troskliwej pamięci oraz wiedzy. Fundacja "Pamięć Treblinki" chciałaby być jednym z wielu miejsc przywracających pamięć o zamordowanych w czasie Zagłady. Szczególnie skupiamy się na tych, którzy zginęli w Treblince lub w drodze do niej. Księga Imion:

"Projekt Pamięć" w Żydowskim Muzeum Galicja

"Projekt Pamięć jest autorskim pomysłem malarki Roz Jacobs oraz producentki Laurie Weisman z Nowego Jorku. Jego idea polega na eksploracji za pomocą sztuki zagadnień pamięci oraz utraty. Projekt zrodził się z potrzeby artystki , aby odzyskać to, co zostało zniszczone - życie małego chłopca, Kalmana, który wskutek wojny został na zawsze oddzielony od swojej rodziny. Projekt podejmuje uniwersalną tematykę, ukazując ją poprzez historię jednej rodziny. Roz Jacobs mówi: 'Kiedy maluję Kalmana, smutek i poczucie utraty stają się silniejsze, ale jednocześnie obecność krewnego, którego nigdy nie poznałam, staje się bardziej namacalna. Ból zbliża mnie do utraconej osoby"

Żydowskie Muzeum Galicja "Projekt Pamięć"

Akademia Opiekunów Pamięci w Żydowskim Muzeum Galicja - 2021

  • Projekt „Akademia Opiekunów Pamięci” zakłada realizację cyklu zajęć kulturowo-edukacyjnych skierowanych do lokalnych aktywistów, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, pasjonatów historii interesujących się dziedzictwem żydowskim swojej miejscowości i regionu.
  • Celem projektu jest zwiększanie aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów w zakresie poznawania wielokulturowej historii swojej miejscowości i podejmowania działań na rzecz upamiętniania dziedzictwa żydowskiego.
  • Efektem projektu poza wzrostem kompetencji beneficjentów bezpośrednich będą wypracowane mini projekty – inicjatywy angażujące mieszkańców, które uczestnicy Akademii będą realizować w swoich miejscowościach pod okiem i ze wsparcie mentorów.

Antoni Sułek - Badacz i świadek drugiej generacji

O ratowaniu lokalnej pamieci zagłady Żydów. /Więź, zima 2017/

Wiecej: Relacja z wykładu w Muzeum POLIN:

Memory and the Religious Life - Elijah's Summer School.

5-16 VIII 2018. Beit Yosef, (Dormition Abbey), Mt Zion, Jerusalem. More about Elijah's Summer School.

"We władzy szczurołapa" - rozmowa z Joanną Tokarską-Bakir

/Krytyka polityczna 11 III 2018./

RE-GENERATION.

Życie Żydowskie w Polsce/Jewish Life in Poland. ŻIH, 7 VIII - 28 X 2018.