Przybysze: Uchodźcy, Wygnańcy i Migranci od 2015

Uchodźcy

Kalendarium

Uchodźcy 2021

Uchodźcy 2000

Uchodźcy 2019

 • 29 IX 2019 - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - 2019
  • Franciszek: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). Chodzi nie tylko o migrantów: chodzi również o nasze lęki. Nikczemności i obrzydliwości naszych czasów powiększają „nasz lęk przed «innymi», nieznanymi, zepchniętymi na margines, cudzoziemcami […]. Zauważamy to szczególnie dzisiaj, w obliczu przybycia migrantów i uchodźców, którzy pukają do naszych drzwi w poszukiwaniu opieki, bezpieczeństwa i lepszej przyszłości. To prawda, lęk jest uzasadniony, również dlatego, że brakuje przygotowania do tego spotkania” (Omelia, Sacrofano, 15 febbraio 2019). Problemem nie jest fakt, że mamy wątpliwości i obawy. Problem pojawia się wówczas, gdy te lęki determinują nasz sposób myślenia i działania do tego stopnia, że sprawiają, iż stajemy się nietolerancyjni, zamknięci, a może nawet – nie zdając sobie z tego sprawy – stajemy się rasistami. W ten sposób lęk pozbawia nas pragnienia i zdolności do spotkania się z bliźnim, osobą inną niż ja; pozbawia mnie szansy spotkania się z Panem (por. Homilia podczas Mszy św. w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, 14 stycznia 2018 r., w: L’Osservatore Romano, wyd. pl. n. 2/(400)2018, s. 44).
  • Komunikat Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z okazji 105. Dnia Migrantów i Uchodźców w Kościele – 29 września 2019 r.

Uchodźcy 2017 - 2018

 • 14 I 2018. Dzień Migranta i Uchodźcy Orędzie Papieskie..
  Bp Krzysztof Zadarko: Najlepiej, gdyby modlitwa za uchodźców i wygnańców zakorzeniła się w naszych wspólnotach parafialnych. Formularz "Mszy za uchodźców i wygnańców" jest w naszym kraju w zasadzie nieznany. Znajduje się pod numerem 40. w części "Msze i modlitwy w różnych potrzebach" - "Różne okoliczności życia publicznego" Mszału rzymskiego. /Laboratorium Więzi/
  Msza w intencji migrantów i uchodźców pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza Formularz w sposób szczególny przeznaczony na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kardynał Nycz: Przyjmijmy uchodźców, żeby przyjąć Chrystusa
 • 05 sierpnia 2017: 10. rocznica śmierci kard. Lustigera - 5 VIII 2017. "Jestem kardynałem, Żydem, synem migranta - mówił o sobie zmarły w wieku 80 lat purpurat, który pozostawił niezatarty ślad zarówno w archidiecezji paryskiej, jak i w Kościele we Francji." Laboratorium Więzi, 05 sierpnia 2017.
 • lipiec-sierpień 2017: Europa - instrukcja obsługi - "Przez całe stulecia opisywaliśmy na Zachodzie inne krainy, odległe światy. Teraz udało się nam przedstawić własny kontynent dla uchodźców oraz migrantów - i to w sposób, w jaki wcześniej nie zrobiliśmy tego nigdy." Marcin Żyła, ZNAK, 746-747, lipiec-sierpień 2017.
 • 27 IV 2017. Kolejne 128 uchodźców z Syrii bezpiecznie dotarło dziś i dotrze jutro do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym. Uratowano w ten sposób już ponad 800 osób, a włoskie MSZ i MSW zapewniły, że program będzie kontynuowany. Korytarze otwarto także we Francji, San Marino i Watykanie, a niebawem zrobi to także Hiszpania. Rodziny, które przyleciały dziś do Włoch pochodzą z miejsc najbardziej dotkniętych konfliktem: Homs, Aleppo, Damaszku, Lataki, Raqqa, Hasaki, Tartous. Zostaną przyjęte przez wspólnoty, parafie i stowarzyszenia w różnych regionach Włoch: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto. "Oby hojność krajów południa zaraziła trochę północ" - mówił kilka dni temu papież Franciszek.
 • 25 IV 2017 - Hojność Południa, krajów takich jak Włochy i Grecja: "Lampedusa, Sycylia, Lesbos, oby zaraziła trochę Północ. To prawda: jesteśmy społeczeństwem, które nie ma dzieci, ale także zamykamy drzwi przed imigrantami. To się nazywa samobójstwo" - powiedział papież Franciszek na koniec sobotniego spotkania ze Wspólnotą Sant'Egidio, w tym z grupą uchodźców, którzy przylecieli do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym.
 • 15 I 2017 - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Orędzie papieża Franciszka.
 • 15 I 2017 - Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchomiła pierwszą w Polsce aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce, system geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu.
 • 11 I 2017 - Oświadczenie Rady Społecznej przy Metropolicie Poznańskim w sprawie uchodźców i migrantów. Według Konwencji Genewskiej z 28 VI 1951 r. o statusie uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31.01.1967r. "uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i - z powodu tych obaw - nie chce lub nie może do tego kraju powrócić". "Razem z uchodźcami napływają do Europy duże rzesze migrantów ekonomicznych, co wywołuje obawy pojawienia się poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. W związku z tym Rada Społeczna pragnie zwrócić uwagę na kilka spraw. W szczególności chodzi o chrześcijańską postawę wobec przybyszów, o przypomnienie stanowiska Kościoła katolickiego na temat uchodźców i migrantów, o zwrócenie uwagi na skalę problemu, oraz wnioski adresowane do władz państwowych, społeczeństwa i poszczególnych osób."

Uchodźcy 2016

Uchodźcy 2015

Treść nabożeństwa "Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy" przygotowanego przez Wspólnotę Sant`Egidio - 2015.