Ochronę granic można pogodzić z humanitaryzmem – apel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej

Gmina Wyznaniowa Żydowska - fragment logo

Źródło: KAI

Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę, nieszczęście, rozpacz – apeluje Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. W przekazanym KAI oświadczeniu dotyczącym sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej wyrażono przekonanie, że ochronę granic Polski i Unii Europejskiej można pogodzić z humanitaryzmem.

W oświadczeniu podkreślono, że uchodźcy i migranci mają prawo liczyć na współczucie, zrozumienie, troskę i zapewnienie fundamentalnych podstaw ludzkiej egzystencji. Wyrażono nadzieję, że Polska przyjmie, nałożony na nią przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, obowiązek dostarczenia osobom znajdującym się przy polskiej granicy jedzenia, wody, odzieży, a także zapewnienia im opieki medycznej i tymczasowego schronienia.

„Trybunał nie wymaga wpuszczenia uchodźców na terytorium naszego kraju. Wymaga przyzwoitego zachowania i zagwarantowania, w ramach polskiego i europejskiego prawa, bezpieczeństwa ludziom uciekającym z własnych domów przed wojną, prześladowaniami, cierpieniem, śmiercią” – czytamy w oświadczeniu.

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wyraził oczekiwanie, że polski rząd wspólnie z samorządami i organizacjami pomocowymi jak najszybciej znajdzie stosowne rozwiązania.

„Jesteśmy ocalałymi z Holokaustu i ich potomkami, pamiętamy o najtragiczniejszych momentach historii Polski, Europy, świata i wiemy, że każdy, w krótkiej chwili, może stać się ofiarą wojny, polityki i propagandy, prześladowaną mniejszością, migrantem, uchodźcą” – napisano w oświadczeniu.

Zwrócono uwagę, że naród żydowski po wielokroć był ciężko doświadczany przez nienawiść, dlatego jest szczególnie uwrażliwieni na ludzką krzywdę. „(…) mamy niezachwianą pewność, że każdy człowiek, bez względu na miejsce urodzenia, wyznawaną wiarę i pochodzenie społeczne ma prawo do godnego życia i szacunku” – podkreślono.

„Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę, nieszczęście, rozpacz. Bądźmy ludźmi, po prostu” – napisano na zakończenie oświadczenia, które podpisał Lesław Piszewski, przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.