Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 19 XI 2015 w sprawie narastającej w Polsce fali ksenofobii i nienawiści nie tylko wobec uchodźców

Z logo PRChiŻ

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o zajęcie stanowiska i przeciwstawienie się narastającej w Polsce fali ksenofobii i nienawiści nie tylko wobec uchodźców, którzy mają znaleźć u nas schronienie, ale i wobec wszystkich, którzy są "inni".

Ostatnie wydarzenia we Wrocławiu, w czasie których nie tylko manifestowano rasistowskie i skierowane przeciwko ludziom innych narodów czy religii hasła, ale dopuszczono się odrażającego aktu spalenia kukły Żyda, pokazują, w jakim kierunku zmierza radykalizm skrajnej prawicy i w jak dużym stopniu kreuje on atmosferę zagrożenia i agresji w naszym społeczeństwie.

Jako obywatele kraju, w którego historii miały już miejsce tego typu akty nienawiści, pragniemy wyrazić nasz niepokój co do możliwości dalszej eskalacji tego typu zachowań, której nie przeciwstawiają się w otwarty i wyraźny sposób społeczne, państwowe i urzędowe instytucje Rzeczypospolitej.

Pragnęlibyśmy razem z politykami i innymi instytucjami podjąć wspólną pracę nad uspokajaniem nastrojów społecznych i wspieraniem tych postaw, które z szacunkiem traktują wszelką inność.

Jeśliby Pan Prezydent zechciał poznać opinię naszego środowiska, jesteśmy gotowi spotkać się i współpracować nad ograniczaniem występowania języka nienawiści w przestrzeni publicznej.

Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Bogdan Białek, Stanisław Krajewski Warszawa, 19 listopada 2015

Pobierz załączniki

PDF