Zbigniew Nosowski, czyli Nagroda Tischnera 2022 w kategorii „pisarstwo”

Nagroda im ks. Józefa Tischnera dla Zbigniewa Nosowskiego

Źródło:

O laureacie

„W jego tekstach gorzka prawda o kryzysie polskiego katolicyzmu i nadużyciach w Kościele spotyka się z ufnością, że nazywanie zła może służyć wyzwoleniu. Wyzwoleniu ku chrześcijaństwu, które nie szuka oparcia we władzy, lecz w miłości – z tego i nie z tego świata” ogłosiło Jury w uzasadnieniu swojego wyboru. Słowo „ufność” pojawia się szczególnie często w kontekście Laureata.

Wojciech Bonowicz pisał o nim tak: „Zbyszek, odkąd go pamiętam, wydawał się na chorobę nieufności uodporniony. Powiem więcej: miało się wrażenie, że ma ufności w nadmiarze i że obejmuje ona nawet to, co w oczach innych zdawało się już nie do uratowania”.

Ufność nie jest dziś cechą występującą często, bo wiąże się z ryzykiem, które niewielu ma odwagę podjąć. Niektórym kojarzy się wręcz z naiwnością. Nic bardziej mylnego. Ufność jest przejawem mądrości, bo bez niej nie da się budować wspólnoty – tej kościelnej, jak i żadnej innej.

Zbigniew Nosowski (ur. 1961) – studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Bossey pod Genewą. W 1989 dołączył do grona redaktorów czasopisma “Więź”, a od 2004 jest jego redaktorem naczelnym. Autor wielu publikacji i książek, m.in “Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II” (2010) czy “Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują” (2014).

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej rowniez Laureatem

Zostaliśmy nagrodzeni za zaangażowanie społeczne, szczególnie to skierowane do uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Razem z KIK-iem w tej samej kategorii nagrodzona została Grupa Granica, natomiast w kategorii "pisarstwo" nagrodę otrzyma Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny "Więzi" i członek honorowy naszego KIK-u. Kapituła doceniła Zbigniewa Nosowskiego szczególnie za cykl artykułów "Przeczekamy i prosimy o przeczekanie", w którym Nosowski ujawnił przypadki krycia nadużyć seksualnych w diecezji szczecińskiej i gdańskiej.

Gala wręczenia Nagrody odbędzie się 24 listopada w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury.

To, co łączy wszystkich tegorocznych laureatów, to odwaga – ta niezbędna do działania i myślenia na rzecz wspólnoty, którą wszyscy współtworzymy. Odwaga w mówieniu i robieniu rzeczy wbrew oficjalnym narracjom i naciskom ze strony władz.

Wreszcie odwaga, aby zachować się po ludzku tam, gdzie jest to konieczne

  • czytamy we fragmencie uzasadnienia Kapituły Nagrody.

2022-10-19-nagroda-tischnera-kik-nosowski.png

Miesięcznik i Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hestią ustanowiły coroczną Nagrodę Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera.

O Nagrodzie

Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości i empatii, bliskość intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra.

Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia szczególnego, bo doceniającego nie tylko za intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter i postawę wobec świata.

Wśród grona znakomitych laureatów są między innymi:

Barbara Skarga, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak, Ryszard Kapuściński, ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, Wacław Hryniewicz OMI, Henryka Krzywonos, ks. Józef Krawiec, Karol Modzelewski, Janina Ochojska, Wiktor Osiatyński, Jakub Wygnański, Jerzy Szacki, Stefan Swieżawski, siostra Małgorzata Chmielewska.

Nagroda Tischnera jest wyróżnieniem dla człowieka jako takiego, a nie dla filozofa, teologa, publicysty czy społecznika.

Barbara Skarga

Od 2022 r. Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera jest przyznawana w dwóch równorzędnych kategoriach:

za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, za inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera.

Kapitułę Nagrody tworzą:

ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Wojciech Bonowicz, Paweł Dangel, Witold Dudziński, Jacek Karnowski, abp Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura i Henryk Woźniakowski.

FUNDATORZY NAGRODY

Nagrodę funduje Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez artystę Mariana Gromadę.

Ufundowany w 1959 r. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK zaczynał jako niezależna oficyna, powstała dzięki społecznej składce. Sześćdziesiąt lat później ZNAK to jedna z największych grup wydawniczych w Polsce, tak zwana „Stajnia Noblistów”. Wśród Autorów ZNAKu znajdują się Josif Brodski, Seamus Heaney, Patrick Modiano, J. M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i prezentacji myśli ważnych, niejednokrotnie trudnych dla człowieka żyjącego w świecie sprzecznych wartości. Zawsze w naszych wyborach wydawniczych kierujemy się odpowiedzialnością, z poszanowaniem dla tradycji i korzeni, które nas określają.

Każdego roku ZNAK wprowadza na rynek setki książek, z Polski i z zagranicy. Publikuje autorów uznanych i nagradzanych, jaki i debiutantów, którzy wzbogacają polską literaturę. Wydawnictwo współpracuje z najlepszymi tłumaczami i redaktorami, angażuje się w akcje promujące czytelnictwo i kulturę. Książki ZNAKu odnajdują się w adaptacjach teatralnych, radiowych, filmowych, wydawane są za granicą, cytowane są w podręcznikach oraz zdobywają najwyższe nagrody i wyróżnienia literackie, często wywołując burzliwą debatę społeczną.

Grupa Wydawnicza ZNAK to m.in. sześć prężnie działających imprintów wydawniczych, kreatywne i doświadczone zespoły redakcyjne i promocyjne, energicznie działające działy handlowe, produkcji, prawny, księgowy, e-commerce i IT. Do Grupy Kapitałowej Znak należą również Wydawnictwo Otwarte, ecom Group (Woblink) oraz serwis Lubimy Czytać. Wielość podmiotów należących do Domu Wydawniczego Znak buduje naszą różnorodność i daje duże możliwości rozwoju.

W czerwcu 2021 r. funkcję prezeski ZNAKu objęła Dominika Kozłowska. Zarząd Znaku tworzą także Dyrektor Generalna Sylwia Wcisło i Dyrektor ds. Planowania i Rozwoju Tomasz Gancarz.