ICCJ - konferencje doroczne

ICCJ offices - Martin Buber House

20-21 VI 2021 virtual ICCJ Annual Conference 2021, June 20-23, virtual
When All This Is Over, How Do We Want The World To Be Different?

2020 Konferencja ICCJ 2020 w Bratysławie odroczona z powodu epidemii

30 VI - 3 VII 2019 Lund, doroczna konferencja ICCJ "Przemiany w nas i między nami" (Transformations Within and Between)

  1. Zapowiedzi:
  2. Przygotowania:
  3. Przebieg
  4. Materiały:

24-27 VI 2018. Budapeszt, Doroczna konferencja ICCJ: "Ku pojednaniu w podzielonym świecie ..." - /program/

Liliane Apotheker (Amitié Judéo-Chrétienne de France) Retour de Hongrie. From the 10 Points of Seelisberg (1947) to the 12 Points of Berlin (2009) - Report on a day of study and reflection at ICCJ's member organization, the Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF), in Paris, 11.12.2017.

2-5 VII 2017. Bonn. "Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity."

Zaproszenie, temat, podstawowe informacje, harmonogram, program.

Kalendarz przygotowań:

Przebieg:

Nowy Przewodniczący i nowy Zarząd ICCJ

10-13 VII 2016. ICCJ Annual Conference 2016 in Philadelphia, USA "The Dynamics of Religious Pluralism in a Changing World: The Philadelphia, United States and International Contexts"

(Doroczna konferencja ICCJ, Filadelfia, USA. "Dynamika pluralizmu religijnego w zmieniającym sie świecie: Filadelfia, USA i konteksty międzynarodowe")

28.VI-1.VII.2015. ICCJ - Konferencja: "50 rocznica Nostra aetate: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Rzym. ICCJ Conference 2015, Rome: texts and pictures on line 25.VI-28.VI. YLC Conference 2015: "Beyond Nostra Aetate: Visioning for the Next Generation". Rome

19.08.2014. - 21.08.2014. Konferencja ICCJ 2014., Buenos Aires: "Jewish-Christian Dialogue: Commitment and Challenges: Latin American and International Experiences and Perspectives." Program:

30.06.2013 - 03.07.2013 Aix-en-Provence. Doroczna konferencja ICCJ "Laicyzacja: szansa czy zagrożenie dla religii? Doświadczenie francuskie i perspektywa światowa." Materiały:. Więcej: AJC Amitié Judeo Chrétienne de France

1 lipca 2012 Manchester, konferencja ICCJ "Nowi sąsiedzi, nowe szanse: wyzwania wielokulturowości i odpowiedzialność społeczna"Program, warsztaty, fotorelacja. Więcej: CCJ Manchester.

3 - 6 lipca 2011 "Religie i ideologie, perspektywy Polskie i nie tylko" - doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) zorganizowana we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków.

20-24 czerwca 2010, Istambuł "LET US HAVE MERCY UPON WORDS." A Plea from the International Council of Christians and Jews to All Who Seek Interreligious Understanding

5-8 lipca 2009, Berlin - Konferencja ICCJ. Główny temat - ocena dialogu chrześcijańsko-żydowskiego dotychczas i jego przyszłość.

por: Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów zaproponowane 11.03.2008 przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim przez Międzynarodową Radę Chrześcijan i Żydów (ICCJ), w celu zaprezentowania ich latem 2009 r. w Berlinie. Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpić obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r.

"Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami" dokument podpisany w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów. "12 punktów berlińskich" Berlin Declaration on the Uniqueness of Christ and Jewish Evangelism in Europe Today - Reflections on the August 2008 Berlin Declaration of the Theological Commission of the World Evangel.

22-25 czerwca 2008. Doroczna konferencja ICCJ, Jerozolima. "The Contribution of Jewish-Christian-Muslim Dialogue to Peace-Building in the Middle East". Program:

8-11 lipca 2007. Doroczna konferencja ICCJ, Sydney. "Healing a Broken World: The Faiths Working Together."

30 VII - 5 VIII 1947. 70. rocznica Konferencji w Seelisbergu. (1947 - 2017)