Grzech antyjudaizmu, grzech antysemityzmu

Grzech i żal

Incydenty:

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"

Wychodząc z Muzeum POLIN

Film Wojciecha Sumlińskiego “Powrót do Jedwabnego“. 14/09/2021

Mit mordu rytualnego <<<
Sprawa aktywności wykładowej ks. Tadeusza Guza <<<
Sprawa wielkoczwartkowej homilii bpa Andrzeja Jeża, 26/04/2019<<<
Antysemicki akt w Kaliszu /11 XI 2021/ Reakcje w Polsce i na świecie<<<.
Spłonęła kopia „Statutu Kaliskiego” - aktu prawnego nadanego Żydom przez Bolesława Pobożnego w 1264 roku. Symbolicznego spalenia dokonano publicznie na wiecu z okazji Święta Niepodległości. Padły bardzo ostre słowa.

Lektura podstawowa:

 1. Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje." Wiecej:

 2. Bp. Kubina list do ogółu społeczeństwa po pogromie kieleckim

 3. Przemówienie Jana Pawła II do uczestników sympozjum: "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim" "Antysemityzm nie ma żadnego usprawiedliwienia"

 4. Joint Statement on Antisemitism by the Presidents of the Council of Christians and Jews 27th January 2004

 5. Statement on Antisemitism This statement was adopted by the European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ), in which 25 Lutheran church bodies in Europe are represented, at its annual meeting in Cluj-Klausenberg, Romania, on May 9, 2004.

 6. Szóste Globalne Forum do Walki z Antysemityzmem. Jerozolima - 19-2.03.2018.

 7. Komisja Europejska przedstawia strategię w sprawie zwalczania antysemityzmu - 05/10/2021. Dziś Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Skala antysemityzmu w Europie i poza nią niepokojąco rośnie. W związku z tym w strategii przedstawiono szereg działań skupiających się wokół trzech filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu, ochrony i wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań, edukacji i pamięci o Holokauście.

 8. "Żydownik Powszechny" - 4.02.2018. - Antologia najważniejszych tekstów "Tygodnika Powszechnego" poświęconych tematyce Zagłady i polskiego stosunku do niej, antysemityzmu oraz relacji między katolicyzmem i judaizmem. "Niewiele jest w naszym kraju instytucji równie zasłużonych dla dialogu polsko- i chrześcijańsko-żydowskiego jak "Tygodnik Powszechny". Wydanie specjalne pisma, przygotowane z okazji 65. rocznicy jego powstania pod prowokacyjnym tytułem "Żydownik Powszechny" stanowi tego dobitne świadectwo." "Jak (hipotetyczne) żydowskie pochodzenie Jana Pawła II zostało przez wielu poczytane za (hipotetyczną) zniewagę "Naszego Papieża", tak zapewne autor i propagatorzy określenia "Żydownik" byli przekonani, że jest to epitet obraźliwy. Gdy tymczasem... owszem, "Tygodnik" od początku, jak żadne inne katolickie pismo w Polsce, zajmował się Żydami. Ale jak się zajmował!" - ks. Adam Boniecki

 9. "Żydownik Powszechny": Ks. Stanisław Musiał SJ "Czarne jest czarne", Jan Błoński "Biedni Polacy patrzą na getto", Kard. Stanisław Dziwisz: "nie ustawajmy w sprzeciwie wobec antysemityzmu", Jan Hartman "Chciałbym być sobą", Etgar Keret "Życzenia od Kereta", Zuzanna Radzik "Piwnice wciąż gniją", Jan Tomasz Gross "Niepamięć zbiorowa", Ks. Adam Boniecki "Łzy Żydów", Ks. Adam Boniecki "Oto rozległ się głos...", Abp Henryk Muszyński "Biedny chrześcijanin patrzy na Jedwabne"", Jerzy Turowicz Ufam, że po raz ostatni...", Marek Edelman "Najważniejsze jest życie", Marek Edelman "To wszystko nie ma żadnego znaczenia", Czesław Miłosz "Gorzki wiersz", Marcin Król "To, co pamiętam", Jerzy Turowicz "Antysemityzm", TP "Zbrodnia kielecka", Ks. Adam Boniecki - Wstęp.

 10. "Tygodnik Powszechny" 23 I 2019 - wydanie specjalne "Polska Żydowska" - najważniejsze teksty o najtrudniejszej relacji "W setną rocznicę urodzin Marka Edelmana przedstawiamy Państwu wydanie specjalne "Polska Żydowska" - wybór najlepszych tekstów "Tygodnika Powszechnego" poświęconych relacjom polsko-żydowskim."

 11. Jewish and Orthodox Christian Interfaith Leaders Strengthen Dialogue. Rabbi Eric J. Greenberg June 11, 2013. ADL Interfaith Director Rabbi Eric J. Greenberg discussed rising anti-Semitism and the state of Orthodox Christian-Jewish relations at the Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodoxy.

 12. Żywotność przesądu o tzw. mordzie rytualnym. 4 kwietnia 2007 w siedzibie Fundacji Batorego miało miejsce spotkanie: "Film Artura Żmijewskiego "Polak w szafie" jako głos w dyskusji o obrazach sandomierskich". Film powstał w związku z badaniami terenowymi dotyczącymi żywotności przesądu o tzw. mordzie rytualnym, prowadzonymi pod kierunkiem prof. Joanny Tokarskiej-Bakir w Sandomierzu i okolicach. Nota o badaniach i filmie Artura Żmijewskiego. Więcej: Żydzi nie praktykowali mordów rytualnych - prof. Jacek Wijaczka (KAI, 13 XII 2018.)

 13. Jan Grabowski - "Ustawa o IPN. Historia Holocaustu należy do świata. Każdy zamach na niezależność badań spotka się z międzynarodowym potępieniem"

 14. Jan. Błoński, Biedni Polacy patrzą na Getto, "Tygodnik Powszechny", 2(1987)

 15. Tadeusz Mazowiecki: "Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych" /Laboratorium Więzi/.

 16. "Przeciw antysemityzmowi 1936-2009" - Wybór, wstęp i opracowaanie, redakcja: Adam Michnik ISBN: 97883-242-1363-4 ISBN e-book: 97883-242-1989-6 Antologia ta jest pierwszą tego rodzaju publikacją na naszym rynku wydawniczym - przed wojną ukazało się kilka broszurek mieszczących wybrane artykuły z prasy owego czasu (głównie socjalistycznej); po wojnie wydano tylko jedną taką broszurę ("Martwa fala" z 1947 r.) oraz antologię tekstów prasy konspiracyjnej omawiających powstanie w getcie warszawskim ("Wojna żydowsko-niemiecka" pod red. Pawła Szapiro, Londyn 1992). W tej sytuacji nie sądzę, by konieczne były szczegółowe wyjaśnienia, dlaczego tego rodzaju antologia jest dziś niezmiernie potrzebna.

 17. Adam Michnik - zrobiłem to, żeby powiedzieć: Widzicie, jak niesprawiedliwe jest twierdzenie, że Polak wysysa antysemityzm z mlekiem matki. 20/02/2019. O milimetr od antysemityzmu - rozmowa. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 7/2011

 18. Jakub Karpiński: "Żydzi jako polski problem. Asymetria"

 19. ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

  1. Marta Duch-Dyngosz, Rekolekcje narodowe, "Najwyższe wskaźniki antysemityzmu notuje się w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w których przed Zagładą społeczności żydowskie były najliczniejsze. W tych regionach wiara w mord rytualny jest najsilniejsza, a Żyd wciąż bywa postrzegany jako postać demoniczna."

  2. Dominika Kozłowska, Paradoks? Niekoniecznie, "Polski Kościół jako jeden z niewielu w Europie obchodzi Dzień Judaizmu. Uroczystości każdego roku odbywają się w innej diecezji. Uczestniczą w nich biskupi, reprezentanci Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Jednocześnie to właśnie w Polsce działa stacja radiowa, która w raporcie Departamentu Stanu USA określona została jako jedna z najbardziej antysemickich w Europie. I pomimo wrogiej Żydom postawy i głoszenia treści niezgodnych z posoborowym nauczaniem Kościoła odnośnie do judaizmu cieszy się ona poparciem niemałej części episkopatu."

  3. Stanisław Krajewski, Co mnie uwiera, "Nie twierdzę, że chrześcijanie muszą być antysemitami, choć są Żydzi, którzy tak sądzą. Braterstwo Żydów i chrześcijan jest możliwe. Uważam jednak, że za żydowską nieufnością wobec chrześcijaństwa stoją głębokie racje."

  4. Agata Listoś-Kostrzewa, Kapłan bliźniego, "W zorganizowanym przez ks. Stanisława Bartmińskiego Dniu Zadumy i Modlitwy w 2000 r. wzięło udział prawie 200 osób, w większości młodzieży szkolnej. Przy pierwszych dźwiękach gry na rogu jej śmiech niósł się po krasiczyńskim zamku. Trzy lata później podczas występów izraelskiej śpiewaczki Towy Ben Zvi młodzież potrafiła już zanucić Szalom alejchem."

  5. Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje."

  6. Janusz Poniewierski, Czy istnieje na to jakieś lekarstwo?, "Posoborowy Kościół definitywnie odrzucił antyjudaizm. Niestety, nowe spojrzenie na Żydów z trudem przedziera się do świadomości polskich katolików, nawet profesorów teologii i biskupów."

 20. Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912). Polskie Towarzystwo Historyczne i Wydawnictwo Neriton, 2016.

 21. Piotr Dudkiewicz: Wobec antysemityzmu. O moralnym sprzeciwie Pawła Hulki-Laskowskiego wobec antysemityzmu.

 22. Prof. Jacek Leociak: Polski Kościół w swoim rdzeniu jest herezją, ponieważ w większości jest narodowo-katolicki /dziennik.pl/

 23. W 500. rocznicę Reformacji (1.12.2016). List przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).

Teksty z: Academia.edu

Archiwalia:

Lektura uzupełniająca:

 • Adam Szostkiewicz, [Agnieszka Mazurczyk - współpraca]: Rozmowa z prof. Janem Woleńskim Blask Talmudu /Polityka 18 II 2011/
 • "1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki." - Robert Szuchta Podrecznik POLIN
 • Doświadczanie i postrzeganie antysemityzmu Drugie badanie (2018) dotyczące dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów w UE. Kwestionariusz:

  Opierając się na wynikach badania, FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) sformułowała opinie w celu wsparcia unijnych i krajowych decydentów politycznych w opracowywaniu i wdrażaniu środków służących zapobieganiu antysemityzmowi i zwalczaniu go.

Materiały edukacyjne

 • "Przeciwdziałanie antysemityzmowi poprzez edukację." - Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki. Dokument opublikowany w 2019 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France/ oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, Polska © UNESCO i OBWE, 2019 UNESCO ISBN 978-92-3-000077-6

Wokół mitu mordu rytualnego