Sprawa wielkoczwartkowej homilii bpa Andrzeja Jeża

Kalendarium

 • "Protokoły biskupa Jeża" (26 kwietnia 2019)
  "Biskup tarnowski podczas wielkoczwartkowej homilii cytował antysemicką fałszywkę z lat 30. XX w. Cytat miał dowodzić spisku przeciwko Kościołowi. Żydowskiego" - Zuzanna Radzik, "Tygodnik Powszechny"
 • List Klubu "Przymierze" do bpa Andrzeja Jeża w sprawie wielkoczwartkowej homilii (11 maja 2019)
  "W pierwszych dniach maja wysłaliśmy do biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża list, stanowiący reakcję na jego wielkoczwartkową homilię. Chodziło o wykorzystanie cytatu z antysemickiego artykułu opublikowanego w przedwojennej prasie. W piątek 10 maja biskup wydał oświadczenie w tej sprawie, co traktujemy jako odpowiedź również na naszą korespondencję. Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy treść listu Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze".
 • "Biskup tarnowski Andrzej Jeż nadal nie rozumie" (27 maja 2019)
  Zuzanna Radzik: "Biskup tarnowski Andrzej Jeż przesłał sprostowanie do tekstu w "Tygodniku Powszechnym". Niestety, wynika z niego, iż nadal nie rozumie, co w jego wielkoczwartkowej homilii było "nie tak". "Teraz czekamy na odpowiedź Tygodnika" - Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze".
 • Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (14 maja 2019)
  "W ostatnich tygodniach wzmagają się w Polsce napięcia, które budzą nasz głęboki niepokój. W życiu publicznym - i to nie na jego marginesie - pojawiły się wypowiedzi atakujące Żydów. Do najbardziej bulwersujących należy kazanie bpa Andrzeja Jeża, który cytował oskarżenia sprzed 100 lat, sugerując, że Żydzi mają plan zwalczania Kościoła i że to może tłumaczyć kłopoty, które ma obecnie Kościół. Ponieważ te oskarżenia zostały wypowiedziane w obecności wielu księży, można się obawiać, że są one świadectwem przyzwolenia na antysemickie postawy znane z czasów przedwojennych. Budzi to zrozumiałe obawy Żydów a także wszystkich tych, którzy nie godzą się na to, żeby życie społeczne budować na nienawiści." (...)