Modlitwy ekumeniczne i międzyreligijne w intencji pokoju w Ukrainie wobec rosyjskiej agresji

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR) do religijnych i politycznych przywódców świata.

Modlitwa o pokój w Ukrainie

Źródło: Ekumenizm.pl, FB

Modlimy się o pokój w Ukrainie i przeciwko rosyjskiej agresji

Czytaj więcej:
- W obliczu wojny w Ukrainie

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR)

Zwracamy się do religijnych i politycznych przywódców świata, aby uczynili wszystko, co mogą, dla powstrzymania pochodu agresora na Ukrainę – pisze Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych.

Specjalne oświadczenie Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR).

Nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę. Specjalne oświadczenie wydała Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR). Skupia ona zwierzchników 16 największych w tym kraju wyznań: prawosławnych, katolickich obu obrządków i protestanckich oraz judaizmu i islamu. Tekst publikujemy w całości:

Drodzy Bracia i Siostry, Narodzie Ukraiński!

Niestety wysiłki wielu ludzi na całym świecie, w tym także naszej Rady, aby nie dopuścić do rozpętania wojny, nie przyniosły powodzenia. Nastąpiła niesprowokowana napaść ze strony Rosji i Białorusi na Ukrainę.

W tych warunkach wzywamy do zachowania spokoju, nieulegania panice, wykonywania zarządzeń ukraińskich władz państwowych i wojskowych. Po stronie Ukrainy jest prawda i wspólnota światowa. Wierzymy, że przy pomocy Bożej dobro zwycięży. Popieramy Siły Zbrojne Ukrainy i wszystkich naszych obrońców, błogosławimy ich na obronę Ukrainy przed agresorem, zanosimy za nich swe modlitwy.

Zwracamy się do religijnych i politycznych przywódców świata, aby już teraz uczynili wszystko, co mogą, dla powstrzymania pochodu agresora na Ukrainę.

Prosimy Boga o błogosławieństwo naszego narodu w tym gorzkim okresie prób.

Przeczytaj też: Świat, który znaliśmy, staje się wspomnieniem

KAI, DJ