Kronika Wydarzeń Bieżących

Covid-19

Na stronie od 2021-08-17

17/08/2021 r.

Kościół w Polsce zachęca do szczepień przeciw Covid-19

W obliczu zbliżającej się czwartej fali koronawirusa Kościół w Polsce konsekwentnie apeluje, aby nie rezygnować z przyjmowania szczepionek. Przy wielu parafiach stanęły punkty szczepień. Biskupi za niedopuszczalne uznają podważanie zaufania do lekarzy oraz słowne czy fizyczne ataki na tych, którzy szczepienia promują.

Likwidacja getta w Białymstoku, 16-20 sierpnia 1943 r. Zdjęcie wykonane przez niemieckiego żołnierza. Źródło: Szymon Datner, Walka i zagłada białostockiego ghetta

Na stronie od 2021-08-16

16/08/2021 r.

Powstanie w getcie w Białymstoku

Noc 15 na 16 sierpnia była spokojna i księżycowa. Do północy obradował pod przewodnictwem Tenenbauma zjednoczony sztab organizacji oporu, obejmujący wszystkie ugrupowania młodzieży. O godzinie drugiej nad ranem alarm: Niemcy i Ukraińcy otoczyli getto i wkroczyli na teren fabryki. Stało się jasne, że nadeszła godzina zagłady getta. W ciągu pół godziny zmobilizowano grupy bojowe, wydano broń i zajęto oznaczone punkty. O godzinie szóstej rano obwieściły afisze niemieckie o ewakuacji getta do Lublina

Barbara Engelking i Jan Grabowski

Na stronie od 2021-08-16

16/08/2021 r.

Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił powództwo p. Filomeny Leszczyńskiej w sprawie wymierzonej przeciwko nam.
Wyrok przyjmujemy z wielką radością i satysfakcją, tym bardziej, że wynik naszego procesu ma zasadnicze znaczenie dla całej społeczności polskich badaczy, a szczególnie dla historyków zajmujących się historią Zagłady.

Barbara Egelking i Jan Grabowski

Na stronie od 2021-08-13

16/08/2021 r.

Polska wobec swojej przeszłości

16 sierpnia ma zostać ogłoszony wyrok w sprawie książki Jana Grabowskiego i Barbary Engelking. Jeśli sąd rozpatrujący apelację utrzyma w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji, nabierze ono większego znaczenia w orzecznictwie. Obrona tożsamości, dumy i godności narodowej może zacząć być traktowana jako dobra osobiste. Gdyby tak się stało niepotrzebne będą nowe prawa broniące „dobrego imienia Polski” – prawo cywilne może stać się strażnikiem, który dyskretnie i wszechobecnie czuwać będzie nad badaniami historycznymi.

Żydowskie ABC: Singer, Agnon, Tuwim - pisarze z jednej czy z różnych planet? - plakat

Na stronie od 2021-08-12

12/08/2021 r.

Żydowskie ABC: Singer, Agnon, Tuwim - pisarze z jednej czy z różnych planet?

Sierpniowe spotkanie dedykujemy emblematycznym postaciom dla literatury jidysz, hebrajskiej i polskiej. Na ile uzasadnione jest twierdzenie, że choć tworzyli w trzech różnych językach i byli przywiązani do trzech różnych kultur, to wpisują się we wspólne żydowskie dziedzictwo? Czy może jedyne co ich łączy to "protokół rozbieżności"? Muzeum Historii Żydów Polskch POLIN

Auschwitz

Na stronie od 2021-08-11

11/08/2021 r.

Europejskie warsztaty Fundacji Maksymiliana Kolbego w muzeum Auschwitz

Już po raz 12. Fundacja Maksymiliana Kolbego organizuje konferencję na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W dniach W dniach 11-16 sierpnia weźmie w niej udział około 30 osób z 11 krajów europejskich, poinformowała 3 sierpnia w Bonn Konferencja Biskupów Niemieckich.

Adam Jerzy Kozłowski, 1946-2021

Na stronie od 2021-08-10

11/08/2021 r.

Adam Jerzy Kozłowski
19 września 1946 - 29 lipca 2021

We czwartek 29 lipca wieczorem umarł nasz przyjaciel Adam Kozłowski, artysta malarz, wieloletni członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
Niech odpoczywa w pokoju.
Pamiętajmy w modlitwie o śp. Adamie i o Jego Najbliższych.
Msza św. w kościele środowisk twórczych na pl. Teatralnym w środę 11.08 o 12.00 potem pogrzeb na Cmentarzu Bródnowskim.

79. Rocznica Zagłady w Mszanie Dolnej - plakat.

Na stronie od 2021-08-09

19/08/2021 r.

79. Rocznica Zagłady w Mszanie Dolnej

W rocznicę zbiorowej masakry na Pańskim, podczas której zginęło prawie tysiąc naszych współobywateli żydowskiego pochodzenia, chcemy się spotkać przy ich mogiłach by wypowiedzieć ich imiona, zapalić znicz pamięci, odmówić modlitwę.
Spotykamy się przy ul.L.Mroza o 15:00.
Po Apelu Pamięci przy zborowej mogile na Pańskim przejdziemy na cmentarz żydowski przy ul. Zakopiańskiej, gdzie także pochowane są Ofiary Zagłady.

Edyta Stein -  św. Teresa Benedykta od Krzyża. Statuetka Nagrody.

Na stronie od 2021-08-09

09/08/2021 r.

EDYTA STEIN ŁĄCZY

Dzień wspomnienia liturgicznego św. Teresy Benedykty od Krzyża.
Świadectwa członków Towarzystwa im. Edyty Stein.
Wybrano laureatów Nagrody im. św. Edyty Stein 2021.

Ks. Mirosław Tykfer

Na stronie od 2021-08-09

19/06/2020 r.

Polska zeświecczona forma religii

"Mamy więc w naszym Kościele zamknięcie na dialog społeczny wokół wartości, ponieważ coraz częściej – na pewno o wiele częściej niż kilkanaście lat temu – nie zakłada się społecznej skuteczności czy nawet etycznej zasadności dialogu z osobami czy środowiskami o odmiennym światopoglądzie. Nie daje się też moralnego przyzwolenia na wspieranie społecznych projektów na rzecz dobra wspólnego podejmowanych we współpracy z tymi środowiskami."

"Dzielnica żydowska. Niemcom i Polakom wstęp wzbroniony". Brama getta w Otwocku, ul. Andriollego. Zbiory ŻIH

Na stronie od 2021-08-09

09/08/2021 r.

Początek i koniec getta w Otwocku

„Jakżebym chciał wiernie i dokładnie opisać ten dzień, opisać tak plastycznie, żeby każdy był w stanie uzmysłowić sobie, jaką gehennę przeżyli ludzie w ten przeklęty dzień, gdy nagle przekonali się, że się dali oszukać” – pisał policjant z getta w Otwocku, Calek Perechodnik. 19 sierpnia 1942 roku żydowska społeczność miasta przestała istnieć.

Image source: Daniel Schludi (Unsplash)

Na stronie od 2021-08-06

06/08/2021 r.

The moral challenge of the third vaccine shot

The World Health Organization's call for a freeze on booster shots until poor countries can get their first doses deserves serious consideration in Israel