Kronika Wydarzeń Bieżących

Rabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2020-10-19

19/10/2020 r.

Noe nie był mężem idealnie sprawiedliwym i doskonałym (Rdz 6, 9)

Noe nie był mężem idealnie sprawiedliwym i doskonałym (Rdz 6, 9). Oba jego przymioty, wymienione w tym wersie, relatywizuje pokolenie, na tle którego został ukazany. Choć rabini widzą w nim po czterokroć pioniera, bilans jego dziedzictwa nie wypada pomyślnie. Noe jako pierwszy sadził rośliny (w 9, 20 winnicę), przeklinał („Przeklęty niech będzie Kanaan, sługą sług będzie u swoich braci!”; 9, 25) i wprowadził niewolnictwo (ten sam wers) oraz pijaństwo (wers 21). Małgorzata Kordowicz - komentarz do Tory.

Wspólna RadośćTory 2015

Na stronie od 2020-10-15

18/10/2020 r.

Wspólna Radość Tory 2020 - "Potop, tęcza, przymierze, braterstwo"

Spotkanie modlitewne chrześcijan i Żydów odbędzie się w niedzielę, 18 października, o godz. 18.00, po raz pierwszy online. Komentarz żydowski do fragmentu Tory wygłosi Konstanty Gebert, zaś chrześcijański – ks. Alfred Wierzbicki. „Więź” jest patronem medialnym wydarzenia. Organizatorem Wspólnej Radości Tory jest Polska Rada Chrześcijan i Żydów.
Ze względów epidemicznych spotkanie odbędzie się nie w kościele środowisk twórczych (jak podawano wcześniej), lecz wyłącznie w online, pod tym adresem. Ewentualne dane do logowania – na dole tej informacji.

Debata dwóch ambon  w bazylice oo. Dominikanów na Starym Mieście,  w ramach VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

Na stronie od 2020-10-13

13/10/2020 r.

Żydowskie i chrześcijańskie inspiracje dialogu

– to temat ostatniej dyskusji z cyklu Debat dwóch ambon, otwierającej zarazem VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. Wezmą w niej dziś udział socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Paweł Śpiewak oraz arcybiskup metropolita łódzki, historyk Kościoła, ceniony rekolekcjonista abp Grzegorz Ryś.

Małgorzata Kordowicz, rabinka, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, październik 2020 r. / GRAŻYNA MAKARA

Na stronie od 2020-10-12

12/10/2020 r.

Opowiadać w Polsce o judaizmie

W naszym kraju pojawienie się rabinki to jak przeskoczenie epoki. Po wojnie nastąpiło pokoleniowe zerwanie i niewielu mamy rabinów.

Rabinka MAłgorzata Kordowicz

Na stronie od 2020-10-12

12/10/2020 r.

Bereszit (Rdz 1, 1 – 6, 8)

Jesień zawsze splata się z początkiem rocznego cyklu odczytywania Tory w synagogach. Które z jej siedemdziesięciu obliczy uda nam się dostrzec w 5781 roku?

ks. Michał Heller

Na stronie od 2020-10-09

09/10/2020 r.

Świat jest dotknięty postępem laicyzacji

Ks. Michał Heller: Nowa Ewangelizacja a świat nauki. "Nauka jest teologicznie neutralna i mówienie, że jest zlaicyzowana lub nie, jest pozbawione sensu. Ludzie, zajmujący się nauką, mogą różnie światopoglądowo interpretować naukowe teorie i jeżeli robią to w sposób niesprzyjający lub wrogi religii, to przyczyniają się do laicyzacji świata nauki. I o tym właśnie chcę mówić."

Stanisław Krajewski. Fot. Adam Walanus / adamwalanus.pl

Na stronie od 2020-10-09

09/10/2020 r.

Prawie wszyscy katolicy w Polsce przywłaszczają sobie papieża Wojtyłę

"Wielość religii jest oczywistością w naszych czasach. Natomiast nie jest oczywistością dialog międzyreligijny – ujęty głęboko, a nie tylko w sposób, w jaki funkcjonują dyplomaci – albowiem wymaga pełnej szacunku akceptacji religijności partnera dialogu. Tylko o krok bliżej niż taki głęboki dialog są spotkania międzyreligijne w duchu wzajemnego szacunku. Jan Paweł II był mistrzem takich spotkań."

The Institute for Polish-Jewish Studies  -  announcing 10 fascinating events

Na stronie od 2020-10-09

09/10/2020 r.

IPJS 2020-21 Events Calendar

The Institute for Polish-Jewish Studies - announcing 10 fascinating events

Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań | Eco(Theo)Logically – Christians in the face of challenges

Na stronie od 2020-10-08

05/11/2020 r.

Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań, Eco(Theo)Logically – Christians in the face of challenges

Polska Rada Ekumeniczna, Uniwersytet Łódzki oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zapraszają do udziału w e-konferencji naukowej „Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań” poświęconej ekologii, a szczególnie związanej z nią teologii, filozofii, a także eko-chrześcijaństwu.
5 listopada 2020 na platformie ZOOM.

ICCJ Offices Martin Buber House Heppenheim

Na stronie od 2020-10-07

07/10/2020 r.

Jewish-Christian Relations.net: October edition online

The ICCJ serves as the umbrella organization of 40 national Jewish-Christian dialogue organizations world-wide. The ICCJ member organizations world-wide over the past five decades have been successfully engaged in the historic renewal of Jewish-Christian relations.