Kronika Wydarzeń Bieżących

Obóz uchodźców Moria

Na stronie od 2020-09-27

27/09/2020 r.

106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

- Biskup Krzysztof Zadarko - Polska mogłaby partycypować w przyjęciu przynajmniej części spośród 1500 dzieci, które w dramatycznych warunkach przebywają na greckich wyspach. Polskie władze musiałyby się jednak zgodzić na stworzenie korytarzy humanitarnych, ale na razie jest to niemożliwe – jak powiedział bp Zadarko – “bardziej ze względów politycznych niż merytorycznych”.
- Orędzie Franciszka
- Zbiórka do puszek na potrzeby uchodźców z obozu Moria na wyspie Lesbos, którzy doświadczyli tragicznego pożaru odbędzie się pod kościołami w całej Polsce w niedzielę 27 września.

Fot. Obóz Moria, materiały Wspólnoty Sant'Egidio

Na stronie od 2020-09-27

27/09/2020 r.

Tydzień modlitwy za uchodźców

"Kiedy mówimy o migrantach i wysiedlonych, zbyt często zatrzymujemy się na liczbach. A tu nie chodzi o liczby, tylko o osoby! Jeśli się z nimi spotkamy, to dojdziemy do ich poznania. I znając ich historie, będziemy w stanie ich zrozumieć. Będziemy mogli na przykład zrozumieć, że niepewność, jakiej doświadczyliśmy w związku z cierpieniem w wyniku pandemii, jest stałym elementem w życiu osób przesiedlonych." - mówi papież Franciszek.

Wielka Synagoga wyświetlona na Błękitnym Wieżowcu (Fot. Materiały prasowe)

Na stronie od 2020-09-26

26/09/2020 r.

Wielka Synagoga wyświetlona na Błękitnym Wieżowcu

Na szklanej elewacji Błękitnego Wieżowca przy pl. Bankowym wyświetlono animację powstającej z gruzów Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Był to hołd oddany wymordowanej żydowskiej społeczności Warszawy, ale też gest w obronie wszystkich mniejszości, które obecnie doświadczają przemocy.

krzyż hugonocki

Na stronie od 2020-09-25

19/09/2020 r.

Oświadczenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

Zwracamy uwagę na rosnącą liczbę zagrożeń i wyzwań w przestrzeni publicznej, odnośnie do których Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, w tym Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, powinien być źródłem odważnych słów i czynów oraz obrony i wsparcia słabszych i poszkodowanych.

coronaspection

Na stronie od 2020-09-25

26/09/2020 r.

Coronaspection: Addressing COVID-19 Through the Collaborative Wisdom of Religious Leaders

"This article is part of a series in which OECD experts and thought leaders — from around the world and all parts of society — address the COVID-19 crisis, discussing and developing solutions now and for the future. Aiming to foster the fruitful exchange of expertise and perspectives across fields to help us rise to this critical challenge, opinions expressed do not necessarily represent the views of the OECD."

Książka „Holokaust, pamięć, powielaczta - fragment obwoluty

Na stronie od 2020-09-25

26/09/2020 r.

Holokaust, pamięć, powielacz

Martyna Grądzka‐Rejak i Jan Olaszek analizują, w jaki sposób podziemie wydawnicze mierzyło się z tematem zagłady Żydów i postawami Polaków wobec tej zbrodni.

Kiedy Rebe śpiewa - piesniobranie w Kielcach (plakat)

Na stronie od 2020-09-24

03/10/2020 r.

Kiedy Rebe śpiewa

Pieśniobranie w Kielcach, wspólne śpiewanie w ogrodzie pałacyku Zielińskiego. 3.10.2020, 17:00

Zbigniew Nosowski

Na stronie od 2020-09-24

22/09/2020 r.

Dialog w: u katolików. O kryzysach naszego Kościoła

Coraz częściej porzucają praktyki religijne ludzie prawi, dla których Kościół był bardzo ważny i z których mógłby być dumny, ale w jakiś przedziwny sposób ich od siebie odpycha. I nie chodzi tu bynajmniej o inteligenckie poczucie wyższości wobec mniej rozgarniętego proboszcza. Zbigniew Nosowski "Więź".

Getto wileńskie

Na stronie od 2020-09-23

23/09/2020 r.

Litwinom trudno było przyznać, że Żydzi ginęli także z rąk Litwinów

W 77. rocznicę zagłady wileńskiego getta w środę w Wilnie odbył się Marsz Żywych. W obchodach w Ponarach, w miejscu zbrodni, uczestniczyli m.in. przedstawiciele społeczności żydowskiej, najwyższych władz Litwy oraz wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski.

Aleksander Gierymski na obrazie zatytułowanym „Święto Trąbek” z roku 1880 pokazuje Taszlich nad brzegiem Wisły w Warszawie.

Na stronie od 2020-09-17

18/09/2020 r.

U Żydów Rosz ha-Szana 5781

W tym roku (2020) święto Rosz ha-Szana zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 18 września i kończy wieczorem w niedzielę 20 września. Rozpoczyna się 5781 rok żydowskiego kalendarza.