Kronika Wydarzeń Bieżących

Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?

Na stronie od 2002-10-27

27 października 2002 r.

Ks. John T Pawlikowski - Przemiana w Kościele

Jako sygnatariusza niedawno opublikowanego dokumentu „Święty obowiązek” cieszy mnie możliwość odpowiedzenia panu Piotrowi Sikorze na jego refleksję. To oczywiste, że ci, którzy opracowali ten dokument, przekazali go jako zaproszenie do dalszej refleksji nad teologią relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Oczyszczeniem teologii i świadomości chrześcijan z grzechu antyjudaizmu i wypracowaniem adekwatnej teologii relacji chrześcijańsko-żydowskich

Na stronie od 2002-10-06

6 października 2002 r.

Violetta Reder - Wspólne korzenie

Grupa 21 amerykańskich uczonych – biblistów, historyków i teologów – wydała 1 września w Bostonie oświadczenie, w którym nazwała rewizję chrześcijańskiego nauczania o Żydach i judaizmie głównym i nieodzownym obowiązkiem teologii w naszych czasach. Opublikowany w sześciu językach dokument "Święty obowiązek. Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu” jest dziełem ekumenicznej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich. Od lat 60. XX wieku Grupa pracuje nad oczyszczeniem teologii i świadomości chrześcijan z grzechu antyjudaizmu i wypracowaniem adekwatnej teologii relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Relacje chrześcijańsko-żydowskie

Na stronie od 2002-10-06

6 października 2002 r.

Żydzi, chrześcijanie, przymierze

„Jednym z najlepiej zachowanych sekretów drugiej połowy XX wieku jest dla wielu ludzi radykalna i narastająca zmiana w relacjach między chrześcijanami a Żydami” – pisał w „National Post” we wrześniu 2000 roku rabin David Novak. Zapewne zbyt dyskretny charakter tego, co dobre między chrześcijanami i Żydami, zadecydował, że redakcja miesięcznika „Więź” wraz z Polską Radą Chrześcijan i Żydów zorganizowały konferencję na temat żydowskiej deklaracji o chrześcijaństwie, zapraszając do udziału dwóch słynnych uczonych żydowskich z kręgu „Dabru emet” – rabinów Davida Novaka, jednego z czterech autorów deklaracji, oraz Irvinga Greenberga, jednego z jej sygnatariuszy.

Dialog - obrazek

Na stronie od 1999-12-31

31 grudnia 1999 r.

Polacy i Żydzi w upiornej dekadzie dyskusja

Agnieszka Magdziak-Miszewska: Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk? Rozmawiają: Włodzimierz Borodziej, Helena Datner, Andrzej Friszke, Jacek Borkowicz, Dariusz Stola, Wojciech Wieczorek 1999

Wkład Europejskich Kościołów Reformacji  do stosunku między chrześcijanami a Żydami

Na stronie od 1999-10-29

29 października 1999 r.

KOŚCIÓŁ i IZRAEL

Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami.
Tekst opracowany przez Leuenberską Naukową Grupę Dyskusyjną “Kościół i Izrael” na polecenie Komitetu Wykonawczego Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów

jcrelations

Na stronie od 1999-05-26

26 maja 1999 r.

The Reform Movement's ‘Statement of Principles’

The Reform Movement's ‘Statement of Principles’ This statement does not directly address the Jewish-Christian relationship. It is, however, highly relevant because most Jewish participants in the Christian-Jewish dialogue are members of the Reform movement. The following is the "Statement of Principles for Reform Judaism” approved by the Central Conference of American Rabbis at their meeting on May 26, 1999, in Pittsburgh, as provided by the CCAR

ICCJ offices Martin Buber  Hpuse Heppenkeim

Na stronie od 1999-01-01

1 sierpnia 1947 r.

Seelisburg 1947
( 10 ICCJ Points )

The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa.
TEN POINTS

Stanisław Krajewski

Na stronie od 1998-01-17

17 stycznia 1998 r.

I Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 17 stycznia 1998, synagoga Nożyków w Warszawie

"Jesteśmy uczestnikami niezwykłego wydarzenia. W naszej synagodze gościmy przedstawicieli Kościoła katolickiego, który dzisiaj inauguruje Dzień Judaizmu. Nie jest to pierwszy pobyt oficjalnych przedstawicieli Kościoła u polskich Żydów, ale takiej wizyty jeszcze nie było: zebraliśmy się nie z powodu jakiegoś dramatycznego wydarzenia, nie z powodu skandalu, nie z powodu jakiejś rocznicy, nie po to, by protestować. Jesteśmy tu po to, by afirmować, budować. Już sam ten fakt może być powodem do radości." Stanisław Krajewski

Synagoga et Ecclesia

Na stronie od 1996-06-25

25 czerwca 1996 r.

Two Different Statements on “Jewish Evangelism”

_In June of 1996 the Southern Baptist Convention adopted a resolution affirming the Convention's commitment to evangelization of the Jewish people. In response, New York bishops of the Lutheran, Episcopal, and Roman Catholic Churches issued a statement affirming the commitment of their communions to Jewish-Christian Dialogue._

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy. fot. EPA/TOMS KALNINS / Źródło: PAP

Na stronie od 1991-11-13

13 listopada 1991 r.

Wasi prorocy - nasi prorocy

'Pojednanie judaizmu i chrześcijaństwa ma rzeczywistą podstawę w pochodzeniu duchowym i naturalnym oraz w doczesnych interesach religijnych. Jesteśmy jednością z Żydami, nie odwracając się od chrześcijaństwa, nie wbrew chrześcijaństwu, a w imię i dzięki sile chrześcijaństwa. Żydzi także nie są jednością z nami wbrew judaizmowi, a w imię i dzięki sile prawdziwego judaizmu. Jesteśmy oddzieleni od Żydów - ponieważ nie jesteśmy "w pełni chrześcijanami", a Żydzi oddzieleni są od nas, że "nie są w pełni Żydami"'
Przemówienie Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego wygłoszone 13 listopada 1991 w Nowym Jorku podczas spotkania z rabinami.