Kronika Wydarzeń Bieżących

Miesięcznik "Memoria" Nr.63

Na stronie od 2022-12-31

10/12/2023 r.

Miesięcznik "Memoria" Nr 63 (12/2022)

"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci."
Paweł Sawicki Redaktor Naczelny Miesięcznika "Memoria" Muzeum Auschwitz.

Star of David. Photo by Montes-Bradley/Getty Images

Na stronie od 2022-12-30

30/12/2022 r.

Parsha Vayigash: The Problem of Other Jews

The covenant of destiny is the foundation of Jewish religious identity. However, after emancipation, this covenant became a source of division. Chaim Steinmetz, JEWISH JOURNAL

Żagłada Żydów. Studia i materialy

Na stronie od 2022-12-26

25/12/2022 r.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 18 R. 2022

Wybranie ucieczek jako najważniejszej tematyki tomu zostało podyktowane nie bieżącym kontekstem (agresji rosyjskiej nie mogliśmy przewidzieć, projektując ten numer), lecz wagą tego zagadnienia, prowokującego do stawiania rozmaitych pytań badawczych. Dotyczą one na przykład sposobów i możliwości szacowania ogólnej liczby uciekinierów z gett i szans ich przetrwania.

Steven Reece, założyciel amerykańskiej fundacji, która powstała w 2010 roku

Na stronie od 2022-12-23

20/12/2022 r.

Baptysta, pastor Steven D. Reece założyciel fundacji Matzevah laureatem tytułu Człowiek Pojednania 2022

Tytuł CZŁOWIEK POJEDNANIA
Za dany rok przyznajemy tytuł CZŁOWIEK POJEDNANIA osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce.
Pastor Steven D. Reece kieruje działaniami amerykańskich baptystów na żydowskich cmentarzach w Polsce.

Na stronie od 2022-12-23

23/12/2022 r.

Życzenia od Rady Generalnej NDS z Rzymu

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,5)

Boston - Open Street Map

Na stronie od 2022-12-21

18/06/2023 r.

ICCJ 2023 Conference: Negotiating Multiple Identities

Preparations for ICCJ's 2023 annual conference to be held in Boston/USA, June 18-21, are under way. The theme of the conference is "Negotiating Multiple Identities: Implications for Interreligious Relations"

Ogłoszenie - megafon

Na stronie od 2022-12-21

15/12/2022 r.

Call for Workshop Proposals: ICCJ Conference 2023

The ICCJ invites proposals for workshops for its 2023 annual conference to be held in Boston/USA, June 18-21 on the topic "Negotiating Multiple Identities: Implications for Interreligious Relations"

Discourses on female body and sexuality in 1900s Poland will be discussed from a Jewish perspective.

Na stronie od 2022-12-21

23/01/2023 r.

Body as a Source of Pleasure and Pain around 1900: Female Polish-Jewish Perspectives

Because the discourses on female body and sexuality were impacted by the emergence of nationalism and racism, and in common view Jews were responsible for ‘white slavery’ and rising number of prostitutes in the Kingdom of Poland and in Galicia, looking at those discourses from a Jewish perspective may further our understanding of Polish-Jewish relations, and of Jewish and Polish social and cultural history.
Hybrid workshop, Institute for Polish-Jewish Studies, Monday 23 January 2023 10.00-16.45

The Elijah Interfaith Instiitute  - logo

Na stronie od 2022-12-20

20/12/2022 r.

Elijah Interfaith Institute: 2022 – The Year in Pictures

It’s been a very very rich year at Elijah. Looking back, I’m overwhelmed by the great moments, the enormous outreach, as well as by the deep moments spent in more intimate settings. For the final issue of Wisdom, we’d like to remind ourselves, and you, of all the blessings that were channeled through Elijah’s work, worldwide.

XXVI DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE 17 STYCZNIA 2023 r.

Na stronie od 2022-12-19

17/01/2023 r.

XXVI DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE 17 STYCZNIA 2023 r.

Świętujemy XXVI już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Jego potrzeba wynika z rosnącego, jak mamy nadzieję, przekonania, że bez nieustannie pogłębianej świadomości żydowskich korzeni i zawsze aktualnego żydowskiego wymiaru chrześcijańskiej wiary, sama tożsamość chrześcijaństwa i Kościoła ulega zagubieniu. W rezultacie, zanika obecność chrześcijan w świecie, a ich religijność często okazuje się podatna na rozmaite formy bałwochwalstwa, herezji i innych ludzkich idei. Orędzie chrześcijańskie staje się wówczas niezrozumiałe.

Abp Grzegorz Ryś

Na stronie od 2022-12-18

16/12/2022 r.

Abp Ryś: Dzień Judaizmu jest wyrazem troski o dobro Kościoła

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM
Dzień Judaizmu jest wyrazem troski o dobro Kościoła, o Jego żywotność, o wiarę Jego członków, ale także wspólnego z Żydami doświadczenia, że Bóg jest jeden, jest bliski i dobry dla człowieka, a Lud Izraela nigdy nie został przez Niego odrzucony – napisał w Słowie abp Grzegorz Ryś

Studioes in Polish Jewry, volume 35

Na stronie od 2022-12-17

07/01/2023 r.

Promised Lands: Jews, Poland, and the Land of Israel

From its inception as a political movement, Zionism had as its main goal the creation of a ‘New Jew’ who could contribute to building a Jewish state, preferably in the historic homeland of the Jewish people, where Jews would free themselves from the negative characteristics which, in the view of the ideologues of Zionism, had developed in the diaspora. Yet, inevitably, those who settled in Palestine brought with them considerable cultural baggage.