Kronika Wydarzeń Bieżących

Na stronie od 2019-07-20

20 lipca 2019 r.

Akademia Letnia II stopnia. ŻIH, 20-22 VII 2019

"Akademia przeznaczona jest przede wszystkim dla absolwentów jednego z  naszych seminariów w latach 2017-2018.  Jest to seminarium przeznaczone dla  nauczycieli, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w  realizację projektów związanych z tematyką żydowską,"

Na stronie od 2019-07-18

18 lipca 2019 r.

Kolejne tury rekrutacji w Instytucie Judaistyki UJ

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych.

Na stronie od 2019-07-16

16 lipca 2019 r.

Nasze mienie pożydowskie

"W memoriale z sierpnia 1943 roku, pisał Roman Knoll, kierownik Departamentu Spraw Zagranicznych  Delegatury Rządu: „Ludność nieżydowska pozajmowała miejsca Żydów w miastach i miasteczkach  i jest to w wielkiej części Polski zmiana zasadnicza, która nosi charakter ostateczny.  Powrót Żydów w masie odczuty byłby nie jako restytucja, ale jako inwazja,  przeciwko której broniłaby się ona nawet drogą fizyczną”." -  Piotr Forecki - Nasze mienie "pożydowskie" /Krytyka Polityczna 14 XII 2014/

Lund 2019

Na stronie od 2019-07-14

14 lipca 2019 r.

Konferencja ICCJ w Lund - materiały

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) publikuje materiały ze swojej dorocznej konferencji w Lund 30 VI - 3 VII 2019.

Na stronie od 2019-07-10

10 lipca 2019 r.

Jedwabne - 78. rocznica pogromu

10 lipca 1941 roku, a więc kilka tygodni po zajęciu Białostocczyzny przez wojska niemieckie,  i tydzień lub dwa po utworzeniu na tych terenach władz samorządowych, żydowscy mieszkańcy  Jedwabnego (w tym uchodźcy z innych miejscowości) zostali przez swych sąsiadów oraz przybyłych  do miasteczka chłopów z okolicznych wsi poddani wielogodzinnym torturom i udręczeniom, a potem  zapędzeni do stodoły i tam spaleni żywcem.

Na stronie od 2019-07-08

8 lipca 2019 r.

Żydzi zniknęli z Białowieży

Minęło 77 lat odkąd Żydzi zniknęli z Białowieży. Na ponad 70 lat zaległa po nich cisza. Od kilku lat...