Kronika Wydarzeń Bieżących

Na stronie od 2019-07-16

16 lipca 2019 r.

Nasze mienie pożydowskie

"W memoriale z sierpnia 1943 roku, pisał Roman Knoll, kierownik Departamentu Spraw Zagranicznych  Delegatury Rządu: „Ludność nieżydowska pozajmowała miejsca Żydów w miastach i miasteczkach  i jest to w wielkiej części Polski zmiana zasadnicza, która nosi charakter ostateczny.  Powrót Żydów w masie odczuty byłby nie jako restytucja, ale jako inwazja,  przeciwko której broniłaby się ona nawet drogą fizyczną”." -  Piotr Forecki - Nasze mienie "pożydowskie" /Krytyka Polityczna 14 XII 2014/

Lund 2019

Na stronie od 2019-07-14

14 lipca 2019 r.

Konferencja ICCJ w Lund - materiały

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) publikuje materiały ze swojej dorocznej konferencji w Lund 30 VI - 3 VII 2019.

Na stronie od 2019-07-10

10 lipca 2019 r.

Jedwabne - 78. rocznica pogromu

10 lipca 1941 roku, a więc kilka tygodni po zajęciu Białostocczyzny przez wojska niemieckie,  i tydzień lub dwa po utworzeniu na tych terenach władz samorządowych, żydowscy mieszkańcy  Jedwabnego (w tym uchodźcy z innych miejscowości) zostali przez swych sąsiadów oraz przybyłych  do miasteczka chłopów z okolicznych wsi poddani wielogodzinnym torturom i udręczeniom, a potem  zapędzeni do stodoły i tam spaleni żywcem.

Na stronie od 2019-07-08

8 lipca 2019 r.

Żydzi zniknęli z Białowieży

Minęło 77 lat odkąd Żydzi zniknęli z Białowieży. Na ponad 70 lat zaległa po nich cisza. Od kilku lat...

Na stronie od 2019-07-07

7 lipca 2019 r.

Gdzie jest brat twój, Abel?

„Wtedy  Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie  wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: „Cóżeś uczynił? Krew  brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! (Księga Rodzaju 4,9-10).

IX modlitewne spotkanie ekumeniczne  w Hałbowie: Pamięć i Nadzieja, 2019

Na stronie od 2019-07-07

7 lipca 2019 r.

Pamięć i Nadzieja - Hałbów 2019

W Hałbowie odbyły się IX modlitewne spotkanie ekumeniczne. Pamięć i Nadzieja.  Uroczystość odbyła się w miejscu zbiorowej mogiły, gdzie 7 lipca 1942 r.  Niemcy zamordowali około 1250 żmigrodzkich Żydów.

Menora, Początek Marszu Pamięci i Modlitwy, Kielce,  2019

Na stronie od 2019-07-04

4 lipca 2019 r.

Marsz Pamięci i Modlitwy w Kielcach

Ulicami Kielc przeszedł marsz upamiętniający ofiary pogromu (wideo, zdjęcia). Władze samorządowe, mieszkańcy Kielc oraz goście z Izraela i USA wzięli udział  w zorganizowanym po raz dwudziesty Marszu Pamięci i Modlitwy.