Kronika Wydarzeń Bieżących

Rozmowa "Więzi" O karze śmierci

Na stronie od 2021-03-12

25/03/2021 r.

Kościół wobec kary śmierci

Rozmowa online wokół książki „Kościół katolicki wobec kary śmierci”. W spotkaniu wezmą udział: autor – dr Tomasz Snarski, dr Piotr Kładoczny i dr hab. Jacek Potulski.

судебный процесс

Na stronie od 2021-03-12

12/03/1911 r.

Странная история дела Бейлиса

В октябре 1913 года в Киеве закончился судебный процесс, вошедший в историю под названием "Дело Бейлиса" процесс, расколовший российское общество на сторонников и противников обвинительного приговора по отношению к еврею Менделю Бейлису.

Sebastian Duda. Fot. Centrum Myśli Jana Pawła II / YouTube

Na stronie od 2021-03-10

10/03/2021 r.

Drugi Sobór Trydencki niezbędnie potrzebny

Bardziej niż duszpasterskiego III Soboru Watykańskiego potrzebujemy dziś mocnego doktrynalnego otwarcia – nowego Trydentu. Od chrześcijaństwa odchodzą na Zachodzie całe masy wiernych. „Nowy Trydent” to teologiczna i duchowa odpowiedź na współczesne lęki postwierzących. Sebastian Duda

Siostra Joela, grafika Bogusława Lustyka

Na stronie od 2021-03-09

09/03/2021 r.

Siostra Joela Krüger

Siostra Joela Krüger należy od 50 lat do luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. W jej regułę wpisano zakaz prozelityzmu. S. Joela jest autorką tekstów, m.in. (tłumaczonych na język polski): „Od szyderstwa do szacunku. Powrót Kościoła na właściwe tory” oraz „Gdzie jest Król Żydów? Pytanie skierowane do Kościoła w 21. stuleciu”. Od lat piętnuje antysemityzm w Kościele. W 2014 r. była w Warszawie, aby wspólnie z weteranami Powstania Warszawskiego i na ich zaproszenie złożyć hołd jego ofiarom. Bywała w Polsce i z innych okazji.

Kongres Katoliczek i Katolicków

Na stronie od 2021-03-09

01/02/2021 r.

Kongres Katoliczek i Katolików

„Kongres Katoliczek i Katolików to inicjatywa osób, które wspólnie poszukują pozytywnych odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, Europie i na świecie. To forum wymiany myśli i płaszczyzna wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej”

Fundacja Życie i Misja z Ustronia

Na stronie od 2021-03-09

09/03/2021 r.

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja. Misja Polska-Izrael w Ustroniu

Misja Polska-Izrael istnieje, aby propagować postawę otwartości i szacunku wobec narodu żydowskiego, wspierać działania na rzecz pojednania między narodami polskim a izraelskim, a także szerzyć wiedzę na temat ziemi, kultury i historii Izraela. Celem Misji Polska-Izrael jest edukacja, głównie środowisk chrześcijańskich, na temat prawd biblijnych dotyczących starożytnego i współczesnego Izraela oraz Bożych planów dla narodu żydowskiego i Kościoła.

Fundacja Pojednanie

Na stronie od 2021-03-09

10/03/2021 r.

Fundacja Pojednanie, Kielce

"Dzisiaj odkrywamy, że Bóg daje nam drugą szansę, abyśmy mogli wypełnić jego plan pocieszania i pojednania. Objawienie Jego planu zaczęło przychodzić do nas w sposób szczególny od 2003 roku, kiedy to zaczęły się nasze intensywne wyjazdy do Izraela, co zaowocowało powstaniem polskiego domu modlitwy w Jerozolimie. Celem była modlitwa Izrael i narody."

Rabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-03-08

08/03/2021 r.

Wieczne światło

Nie tylko w kościołach płoną wieczne lampki. Kiedyś oliwne, dziś elektryczne, pełgają w synagogach przy mieszczących zwoje Tory arkach (zwanych przez niektórych „szafami ołtarzowymi”). Wyrażenie ner tamid (wieczna lampka) znajdziemy w Pięcioksięgu dwukrotnie (Wj 27, 20 i Kpł 24, 2), ale trudno nam będzie wyłuskać je z polskiego tłumaczenia.

Marzec'68 - ulica Warszawy

Na stronie od 2021-03-07

08/03/2021 r.

53. rocznica Marca '68

8 marca 1968 r. odbył się wiec protestacyjny studentów Uniwersytetu Warszawskiego w związku ze zdjęciem wystawianych w Teatrze Narodowym „Dziadów” oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Stało się to początkiem tzw. wydarzeń marcowych, czyli kryzysu politycznego związanego z walką polityczną wewnątrz PZPR, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy.

Franciszek - pielgrzymka, pierwsze przemówienie

Na stronie od 2021-03-07

05/03/2021 r.

Franciszek w pierwszym przemówieniu w Iraku: Niech ucichnie broń

Gdy będziemy w stanie spojrzeć na siebie nawzajem jako na członków tej samej rodziny ludzkiej, będziemy mogli pozostawić przyszłym pokoleniom lepszy, bardziej sprawiedliwy i bardziej ludzki świat – mówił papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w pałacu prezydenckim w Bagdadzie.

Jeden Kościół, różne liturgie

Na stronie od 2021-03-06

06/03/2021 r.

Dziś papież odprawi w Bagdadzie Mszę św. w rycie chaldejskim

Czym jest ryt chaldejski? To jeden z wielu obrządków liturgicznych znanych w tym kraju. I, można powiedzieć, najważniejszy, biorąc pod uwagę fakt, że Chaldejski Kościół Katolicki od wieków stanowi największą wspólnotę chrześcijańską na terenach między rzekami Tygrysem i Eufratem. Papież Franciszek odprawi po raz pierwszy mszę św. w rycie chaldejskim: w Bagdadzie w katolickiej katedrze chaldejskiej św. Józefa w sobotę 6 marca.