Kronika Wydarzeń Bieżących

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2006-01-17

17 stycznia 2006 r.

DZIEN JUDAIZMU - KIELCE 2006

Centralnym miejscem Dnia Judaizmu w Polsce są Kielce. Hasłem tegorocznych obchodów stały się słowa kard. J. Ratzingera: „Na drodze ku Temu, który nadchodzi".

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2006-01-17

17 stycznia 2006 r.

Dzień Judaizmu 2006: Na drodze temu, który nadchodzi

„Na drodze…” Jesteśmy w drodze. My – Żydzi, my – chrześcijanie, my – ludzie. Tak mówi tradycja żydowska, tak mówi również tradycja chrześcijańska. Ale nie wszyscy tak uważają, nie wszyscy to czują.

Ks. Hanspeter Heins

Na stronie od 2005-06-06

6 czerwca 2005 r.

Laudacja wygłoszona z okazji nadania ks. prof. Hanspeterowi Heinzowi tytułu Człowiek Pojednania roku 2004

Ks. Profesor Heinz jest trzecim niemieckim laureatem tytułu Człowiek Pojednania, przyznawanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów cudzoziemcom - a czasem też Polakom, którzy dużą część życia spędzili za granicą - w uznaniu szczególnego wkładu w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce. Pierwszy - w ogóle - laureat, Prof. Stefan Schreiner, również jest teologiem. Drugi niemiecki laureat, ks. dr Manfred Deselaers, jest również księdzem katolickim.

Dzeń Judaizmu

Na stronie od 2005-01-30

17 stycznia 2005 r.

VIII Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce 2005

Gdy do dziennikarzy dotarła wiadomość o zorganizowaniu głównych obchodów Dnia Judaizmu w Katowicach, niektórzy nie kryli zdziwienia. Większość wolałaby Kraków czy Warszawę, gdzie obecność Żydów ma o wiele dłuższą tradycję.
Rzeczywiście, stolica Górnego Śląska nie należy do miejsc historycznych. Jednak synagoga była obecna w tym mieście od samego początku - podkreślił przewodniczący miejscowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Włodzimierz Kac.

Gwiazda Dawida

Na stronie od 2004-04-01

1 kwietnia 2004 r.

European Judaism: A Journal for the New Europe

For over 50 years, European Judaism has provided a voice for the postwar Jewish world in Europe. It has reflected the different realities of each country and helped to rebuild Jewish consciousness after the Holocaust. The journal offers: stimulating debates exploring the responses of Judaism to contemporary political, social, and philosophical challenges; articles reflecting the full range of contemporary Jewish life in Europe, and including documentation of the latest developments in Jewish-Muslim dialogue; new insights derived from science, psychotherapy, and theology as they impact upon Jewish life and thought; literary exchange as a unique exploration of ideas from leading Jewish writers, poets, scholars, and intellectuals with a variety of documentation, poetry, and book reviews section; and book reviews covering a wide range of international publications.

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2004-01-10

11 stycznia 2004 r.

VII Dzień Judaizmu - Poznań 2004

„Staniecie się błogosławieństwem” (Zach 8, 13) – pod tym hasłem przebiega tegoroczny, siódmy już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W tych słowach kryje się wielkie marzenie, kim ludzie – mimo wszelkiej swojej ograniczoności – winni stać się dla siebie nawzajem...

Dialog u progu Auschwitz - okładka

Na stronie od 2003-12-15

15 grudnia 2003 r.

Dialog u Progu Auschwitz. Tom 1.

W książce "Dialog u progu Auschwitz" znajdują się wykłady, które zostały wygłoszone podczas dni studyjnych "U progu Auschwitz" w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu z udziałem referentów i uczestników żydowskich i chrześcijańskich; niemieckich, polskich, amerykańskich, izraelskich. Referenci mówili przede wszystkim o sobie, nie o innych: Niemcy o perspektywie niemieckiej, Polacy - o polskiej, Chrześcijanie - o chrześcijańskiej, Żydzi - o żydowskiej. W ten sposób powstała atmosfera wzajemnego słuchania, próba wzajemnego zrozumienia.

Ks. Hanspeter Heinz

Na stronie od 2003-12-15

15 grudnia 2003 r.

Hanspeter Heinz – Teologiczny dialog miedzy katolikami a Żydami w Niemczech

Od prawie trzydziestu lat przy Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich (CKKN) (ZdK – Zentralkomitee der deutschen Katholiken) istnieje koło dyskusyjne „Żydzi i chrześcijanie”, do którego należy obecnie jedenastu żydowskich i siedmiu katolickich członków. Od 1979 roku publikuje ono liczne prace teologiczne, uznane w międzynarodowym gronie specjalistów, a w Niemczech znane szerszemu kręgowi opinii publicznej.

Ks. Łukasz Kamykowski

Na stronie od 2003-12-15

15 grudnia 2003 r.

Łukasz Kamykowski - Chrześcijańska Europa z ruinami krematoriów Auschwitz

Mówiąc o religii w Europie dzisiaj z chrześcijańskiego punktu widzenia, nie sposób pominąć faktu, który w nas – chrześcijanach budzi spontaniczne zdziwienie. Oto wspominanie pewnych oczywistości, dotyczących historii i stanu aktualnego Europy w perspektywie jej przyszłości natrafia na gwałtowny sprzeciw pewnych wpływowych środowisk. Taki sprzeciw budzą nie tylko „chrześcijańskie wartości” jako fundament budowania wspólnej Europy dziś, ale nawet odwoływanie się do jej „chrześcijańskich korzeni”.

Ks. Łukasz Kamykowski

Na stronie od 2003-12-15

15 grudnia 2003 r.

Łukasz Kamykowski – Spojrzenie na Auschwitz. Polski punkt widzenia

Ta historia jest dla mnie wciąż żywa i otwarta. Wiem, że moje spojrzenie nie jest już takie, jak większości rodaków, którzy nie przeszli etapu przedstawionego w ostatnim odcinku powyższych wspomnień. Myślę jednak, że mimo dystansu, jakiego dzięki temu etapowi nabrałem do ujęcia „polskiego”, do jego jednostronności, nie sprzeniewierzyłem się w tej prezentacji jego istotnym cechom. /Ks. Łukasz Kamykowski/

Ks. Łukasz Kamykowski

Na stronie od 2003-12-15

15 grudnia 2003 r.

Łukasz Kamykowski – Podstawowe elementy nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu

Trzeba też ze czcią i szacunkiem odnieść się do wszystkich, dla których znaki te – wyprowadzone przecież z Tory – są święte, budzą i podtrzymują nadzieję, prowadzą wciąż ku nawróceniu serc do Boga żywego. Trzeba z zainteresowaniem spojrzeć na wypracowane przez nich w ciągu wieków sposoby czerpania z owych nie wysychających źródeł. Trzeba ze czcią i szacunkiem odnieść się do tych, którzy – jak my – napominają się nawzajem słowami modlitwy natchnionej przez Najwyższego:
„Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech żyją w pokoju, którzy cię miłują”.
„Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu”
(Ps 122, 6; Ps 129, 5)

Halina Birenbaum

Na stronie od 2003-12-15

15 grudnia 2003 r.

Auschwitz - wczoraj i dziś. Czy mam prawo czuć się tutaj szczęśliwa?

Oświęcim. Nazwa jakiegoś miejsca, którą straszył w domu ojciec na początku lat czterdziestych, że nas wszystkich tam wyślą, za przepisywanie materiałów do gazetki konspiracyjnej przez mojego brata. W dwa lata później staje się to miejsce dla mnie i wielu, bardzo wielu ludzi jedyną rzeczywistością, otchłanią piekielną, bez żadnej szansy na wyjście.