Kronika Wydarzeń Bieżących

Gwiazda Dawida

Na stronie od 2004-04-01

01/04/2004 r.

European Judaism: A Journal for the New Europe

For over 50 years, European Judaism has provided a voice for the postwar Jewish world in Europe. It has reflected the different realities of each country and helped to rebuild Jewish consciousness after the Holocaust. The journal offers: stimulating debates exploring the responses of Judaism to contemporary political, social, and philosophical challenges; articles reflecting the full range of contemporary Jewish life in Europe, and including documentation of the latest developments in Jewish-Muslim dialogue; new insights derived from science, psychotherapy, and theology as they impact upon Jewish life and thought; literary exchange as a unique exploration of ideas from leading Jewish writers, poets, scholars, and intellectuals with a variety of documentation, poetry, and book reviews section; and book reviews covering a wide range of international publications.

fragment logo PRChiŻ

Na stronie od 2004-01-17

17/01/2004 r.

Staniecie się błogosławieństwem

"Staniecie się błogosławieństwem" (Zach 8,13) - pod tym hasłem przebiega tegoroczny, siódmy już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Krzyż jerozolimski i menora

Na stronie od 2004-01-17

17/01/2004 r.

VII Dzień Judaizmu, Poznań 2004

Czytamy słowa Tory, wersety biblijne. Czynimy to w gronie chrześcijan i Żydów. Głównie oczywiście chrześcijan, przede wszystkim katolików, bo gościmy dziś w kościele. Zresztą każde inne wydarzenie dialogowe cierpi na dysproporcję między liczbą chrześcijan a liczbą Żydów – takie są oczywiste realia obecnej Polski – ale niechaj nie przeszkadza to nam cieszyć się tym, że robimy coś wspólnie. Dziękuję za zaproszenie.

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2004-01-10

11/01/2004 r.

VII Dzień Judaizmu - Poznań 2004

„Staniecie się błogosławieństwem” (Zach 8, 13) – pod tym hasłem przebiega tegoroczny, siódmy już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W tych słowach kryje się wielkie marzenie, kim ludzie – mimo wszelkiej swojej ograniczoności – winni stać się dla siebie nawzajem...

fragment logo PRChiŻ

Na stronie od 2004-01-06

06/01/2004 r.

"The Passion of the Christ": Concerns and Recommendations in Anticipation of the Forthcoming Film

The portrayal of the Passion of Jesus is one of the most difficult subjects in the history of Jewish-Christian relations. Whenever and however it is told, the Passion sets the Jew Jesus, his Jewish disciples, other Jewish leaders, a larger Jewish community of considerable diversity, a Roman governor, Roman soldiers, and God in a complex web of relationships. Because Christianity and Rabbinic Judaism developed into separate faith communities, each claiming to be the authentic continuation of biblical Israel, the Passion story has also borne the weight of conveying Christian understandings of how such a separation came about.

Dialog u progu Auschwitz - okładka

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Dialog u Progu Auschwitz. Tom 1.

W książce "Dialog u progu Auschwitz" znajdują się wykłady, które zostały wygłoszone podczas dni studyjnych "U progu Auschwitz" w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu z udziałem referentów i uczestników żydowskich i chrześcijańskich; niemieckich, polskich, amerykańskich, izraelskich. Referenci mówili przede wszystkim o sobie, nie o innych: Niemcy o perspektywie niemieckiej, Polacy - o polskiej, Chrześcijanie - o chrześcijańskiej, Żydzi - o żydowskiej. W ten sposób powstała atmosfera wzajemnego słuchania, próba wzajemnego zrozumienia.

Ks. Hanspeter Heinz

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Hanspeter Heinz – Teologiczny dialog miedzy katolikami a Żydami w Niemczech

Od prawie trzydziestu lat przy Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich (CKKN) (ZdK – Zentralkomitee der deutschen Katholiken) istnieje koło dyskusyjne „Żydzi i chrześcijanie”, do którego należy obecnie jedenastu żydowskich i siedmiu katolickich członków. Od 1979 roku publikuje ono liczne prace teologiczne, uznane w międzynarodowym gronie specjalistów, a w Niemczech znane szerszemu kręgowi opinii publicznej.