Oświadczenie ŻIH w sprawie wypowiedzi publicystów i dziennikarzy zaproszonych do TVN

Oświadczenie ŻIH w sprawie wypowiedzi publicystów i dziennikarzy zaproszonych do TVN
Oświadczenie ŻIH w sprawie wypowiedzi publicystów i dziennikarzy zaproszonych do TVN

Z wielkim zaniepokojeniem odnotowaliśmy w gronie pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego, szczególnie członków Działu Naukowego zajmujących się dziejami Zagłady polskich Żydów i stosunkami polsko-żydowskimi w czasie okupacji niemieckiej, wypowiedzi publicystów i dziennikarzy zaproszonych 23 lutego do „Salonu Dziennikarskiego” prowadzonego w TVP INFO przez redaktora Jacka Karnowskiego. Podobne wypowiedzi powtórzono w innych programach, w tym również w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP.

Naszym zdaniem obelżywe ataki obecnych tam dziennikarzy, szczególnie Jana Pospieszalskiego (sugerujące akceptację stalinowskich metod uprawiania historiografii, reprezentowanie zagranicznych interesów, itp.) na członków Centrum Badań nad Zagładą przy IFiS PAN, biorących udział w konferencji naukowej w Paryżu, są absolutnie niedopuszczalne w telewizji publicznej. Oskarżanie wybitnych, doświadczonych, cieszących się uznaniem międzynarodowym naukowców o niskie pobudki motywujące ich do pracy naukowej nad bardzo skomplikowaną tematyką wspomnianych stosunków polsko-żydowskich budzą moje, i moich współpracowników, oburzenie i głęboki sprzeciw. Są próbą wciągnięcia środowiska historycznego w bieżące spory polityczne i nie może być dla takich praktyk miejsca w dyskursie publicznym.

W imieniu Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego

Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski