Zalecenia dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady

Zalecenia dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady

Źródło; Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum POLIN:
Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce zalecenia dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady, które zostały przygotowane przez zespół Działu Edukacji Muzeum POLIN. Stworzyliśmy je, bazując na naszych doświadczeniach edukacyjnych oraz na istniejących już zaleceniach wypracowanych przez inne instytucje zajmujące się tymi zagadnieniami. Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem tych inspiracji, które szerzej przedstawiamy w oddzielnym artykule.

W poniższym dokumencie opisujemy zalecany przez nas sposób edukowania dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6–18 lat. Struktura dokumentu odzwierciedla zalecane przez nas dostosowanie treści do konkretnych grup wiekowych. Jest on zatem podzielony na rozdziały poświęcone edukacji w grupie wiekowej 6–9, 10–12 lat oraz edukacji młodzieży w wieku 13–15 oraz 16–18 lat.

W każdym rozdziale przedstawiamy krótką charakterystykę potrzeb danej grupy wiekowej oraz trudności, jakie mogą Państwo napotkać, realizując omawiane treści. Zalecenia dla konkretnych grup wiekowych zostały poprzedzone rozdziałem zawierającym uwagi ogólne, które odnoszą się do całości prowadzenia zajęć poświęconych tematyce II wojny światowej i Zagłady. Edukację tę traktujemy jako proces. Oznacza to, że kolejne jej etapy nie powinny być pomijane, a wskazówki odnoszące się do młodszych grup wiekowych nie tracą na aktualności na kolejnych etapach edukacji.

Sugerujemy zatem, niezależnie od tego, z jaką grupą wiekową Państwo pracują, zapoznać się z całością dokumentu. Szczególnie istotne jest dla nas podkreślenie trzech wymiarów edukacji o II wojnie światowej i Zagładzie. Są to: uwrażliwienie i budowanie postaw empatycznych, przekazywanie podstaw wiedzy historycznej z zakresu tej tematyki oraz omawianie szczegółowych informacji wraz z budowaniem odniesienia do współczesności.

W proponowanym tutaj ujęciu pokazujemy, jak przeprowadzić dzieci i młodzież przez wszystkie te etapy w odpowiednim dla nich czasie, dostosowując treści i metody do ich wieku i możliwości poznawczych.

Opisane w dokumencie wskazówki i zalecenia przeznaczone są szczególnie dla nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów pracujących z tematyką II wojny światowej i Zagłady. Mamy jednak nadzieję, że będą one wsparciem także dla rodziców i opiekunów oraz autorek i autorów książek – dorosłych, którzy chcą rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tej tematyce i pragną, by proces ten przebiegał w sposób bezpieczny.

Dział Edukacji, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN