„Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie” - spotkanie z autorką i tłumaczką książki

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie z dr Audrey Kichelewski, autorką książki „Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie”, opublikowanej przez Wydawnictwo ŻIH, oraz tłumaczką książki Katarzyną Marczewską. Rozmowę online poprowadzi dr Ewa Koźmińska-Frejlak z Działu Naukowego ŻIH. Początek wydarzenia w ramach „Czwartku na Tłomackiem” 3 lutego o 18:00. Transmisja na żywo z możliwością zadawania pytań na Facebooku.

Zobacz wydarzenie na Facebooku

W jaki sposób ocalali z Zagłady Żydzi doświadczali zakończenia wojny? A przede wszystkim jaką Polskę zastali po sześciu latach krwawego konfliktu? Jak wyjaśnić przejawy antysemityzmu po Auschwitz?

Polska po 1945 roku już na zawsze utraciła swoje żydowskie miasteczka – sztetle, jednak przechowuje i odkrywa na nowo skomplikowaną relację łączącą ją z żydowskimi współobywatelami. Dzieje polskich Żydów są wciąż zbyt mało znane, a stanowią integralną część współczesnej historii kraju i całej Europy.

dr Audrey Kichelewski – adiunkt w d’Histoire Contemporaine na uniwersytecie w Strasburgu. Badaczka historii Żydów polskich, obecności polskich Żydów we Francji oraz pamięci o Zagładzie w Polsce i we Francji. Współpracuje z Comité de Pilotage du Groupement de Recherche no. 3607 „Connaissance de l'Europe médiane” (CNRS) i Institut Universitaire de France (2019-2024). Ukończyła historię w École Normale Supérieure w Paryżu, jest współredaktorką czasopisma naukowego „Revue d’histoire de la Shoah”. Współredagowała publikacje – Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique (2019) oraz Histoire des Juifs. Un voyage en 80 dates, de l’Antiquité à nos jours (2020).

Katarzyna Marczewska – tłumaczka z języka francuskiego, dokonuje przekładów literatury pięknej, eseistyki i prac naukowych z dziedziny humanistyki i nauk społecznych. Tłumaczyła m.in. autorów takich jak Jacques Le Goff, Philippe Ariès, Marc Bloch, Michel Leiris, Tahar Ben Jelloun, Gaël Faye. Laureatka Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza (2007) za przekład Historii powszechnej cyfr Georges’a Ifraha.

Prowadzenie:

dr Ewa Koźmińska-Frejlak – pracowniczka Działu Naukowego ŻIH, zajmuje się badaniem problematyki stosunków polsko-żydowskich oraz społecznej historii Żydów w Polsce w czasie wojny i po jej zakończeniu, w ŻIH prowadzi serię „Wydanie Krytyczne Prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej”, aktualnie przygotowuje monografię Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce. Jej książka Praktyki asymilacyjne Ocalałych jako strategie zadomawiania się w powojennej Polsce (1944-1950) ukaże się w tym roku.

Zobacz książkę w Wydawnictwie ŻIH:

"Książka koncentruje się na losach Żydów w Polsce, począwszy od zakończenia wojny aż po czasy współczesne. Ukazuje ich warunki życia, atmosferę, w jakiej funkcjonowali, naciski, jakim częstokroć byli poddawani. Usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie – dlaczego w kluczowych momentach historii Polski – od okresu tużpowojennego przez początek lat 50. i kryzys 1956 roku aż po rok 1968 – wielu z nich wyjechało, niektórzy zaś pozostali? Czytelnik znajdzie tu ogólny obraz tego, jak w kolejnych punktach zwrotnych historii kraju wyrażał się stosunek Polaków do mniejszości żydowskiej i w jaki sposób oddziaływał na życie codzienne Żydów w Polsce."

Na podstawie Wstępu

Ocalali Audrey Kichelewski to pierwsza monografia ukazująca się w języku polskim i prezentująca tak szeroko powojenne losy ocalałej z Zagłady społeczności żydowskiej w Polsce. Książka bazuje na obszernym materiale archiwalnym zgromadzonym podczas kwerend w kraju i za granicą (m.in. w Izraelu i we Francji). Autorka podjęła próbę całościowego ujęcia oraz odtworzenia historii i doświadczenia Żydów polskich w drugiej połowie XX wieku.