Ukraina – chrześcijanie i Żydzi modlą się wspólnie w schronach o Bożą pomoc

„Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości! Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić”

Ukraina - wspolna modlitwa w schronie

Źródlo: KAI

Żydzi i chrześcijanie wspólnie modlą się o Bożą pomoc i ochronę w piwnicach i schronach przeciwbombowych na terenie całej Ukrainy. Wznoszą do Boga modlitwy słowami Psalmu 31, który zaczyna się słowami: „Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości! Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić”. Poinformowała o tym Wszechukraińka Rada Kościołów i Organizacji Religijnych.

Ukraińskie Towarzystwo Biblijne opublikowało na swojej stronie internetowej film przedstawiający, jak ludzie modlą się za kraj. Niektórzy robili to w piwnicach i schronach przeciwbombowych, podczas gdy inni byli na zewnątrz i w budynkach mieszkalnych.

Psalm 31 to modlitwa o Bożą opiekę w czasach prześladowań. Również ostatnie słowa Jezusa przed śmiercią na krzyżu brzmiały: „W ręce Twoje powierzam ducha mego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże” są również zaczerpnięte z Psalmu 31.

To Naczelny Rabin Ukrainy Jaakov Bleich wezwał do wspólnej modlitwy. „Naczelny Rabin niespodziewanie zaprosił nas wszystkich chrześcijan i wszystkich Ukraińców do czytania Psalmu 31 w tych trudnych czasach” – powiedział portalowi Eternity News Anatolij Rajczynets, zastępca sekretarza generalnego Towarzystwa Biblijnego na Ukrainie.

„Dla mnie, jako pastora, ten Psalm… Teraz czytam go inaczej, bo dotyczy naszej obecnej sytuacji na Ukrainie. Ta starożytna modlitwa, napisana kilka tysięcy lat temu, teraz, widzimy, jak jest żywa” – powiedział pastor Rajczynets w przededniu inwazji rosyjskiej.