Proces przeciwko redaktorom Dalej jest noc

Ogłoszenie wyroku nastąpi 9 lutego.

Sprawiedliwość

Materiały do przeczytania

 1. Zapadł wyrok pierwszej instancji w sprawie autorów książki „Dalej jest noc”

 2. Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu Dalej jest noc

 3. Polish Court Orders Holocaust Scholars to Apologize for Recent Book. This ruling opens the door to further intimidation of scholars and researchers

 4. Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski - Oświadczenie

 5. Z mieszanymi uczuciami przyjęliśmy ogłoszenie wyroku sądu Oświadczenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu

 6. Furum Dialogu: Niepokój budzą okoliczności towarzyszące procesowi, jaki wytoczono prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu

 7. Wyrazy solidarności wybitnymi uczonymi – prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu. Oświadczenie dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 8. Nauka przed sądem. Prof. Barbara Engelking pozwana

 9. Głos zabrało stowarzyszenie B'nai B'rith

 10. Słowa wsparcia od Gminy Żydowskiej w Warszawie dla Barbary Engelking i Jana Zbigniewa Grabowskiego

 11. O Esterze Siemiatyckiej, sołtysie Edwardzie Malinowskim i procesach sądowych

 12. Reduta Dobrego Imienia ściga za książkę Dalej jest noc

 13. Ostatnia rozprawa w procesie przeciwko redaktorom Dalej jest noc

Czytaj więcej:

Lata 2018 - 2020: