Słowa wsparcia od Gminy Żydowskiej w Warszawie dla Barbary Engelking i Jana Zbigniewa Grabowskiego

Dalej jest noc... Fragment okładki

Pragniemy przekazać wyrazy naszego wsparcia w chwili, gdy zostaje podważony Państwa cały dorobek naukowy w związku z toczącym się procesem dotyczący książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski.

2021-01-29-wsparcie.jpg