Odpowiedzi na borszurę

Odpowiedzi na borszurę
Odpowiedzi na borszurę

Odpowiadamy rzeczowo, mimo że obserwujemy próby zdyskredytowania naszych badań oraz opartej na nich książki za pomocą sensacyjnych materiałów w mediach, zawierających – obok wątków merytorycznych – niedopuszczalne generalizacje, manipulacje i pomówienia. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec takich metod.

Sukcesywnie będziemy udostępniać kolejne odpowiedzi, uwzględniające także krytyczne uwagi z najnowszych tekstów. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że nie dysponujemy aparatem dużej instytucji ani środkami, które umożliwiłyby nam reagowanie natychmiast na każdy artykuł czy wypowiedź w mediach elektronicznych.

Dalej jest noc to dwutomowa publikacja o losach Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, będąca efektem wieloletniego projektu badawczego. Dyskusja na temat zawartych w niej ustaleń winna odbywać się zgodnie z regułami przyjętymi w świecie naukowym. Jesteśmy gotowi na prowadzenie takiej krytycznej debaty. Natomiast nazywanie ustaleń badawczych „mistyfikacją”, „kłamstwem na temat Polski i Polaków”, podważanie rzetelności i warsztatu naukowego czy wreszcie sugerowanie, że celem naszej książki jest „przypisanie większej odpowiedzialności Polakom za Holokaust”, nie ma nic wspólnego ani z treścią tomów, ani dyskursem akademickim, ani standardami dziennikarskimi; jest to brutalny medialny atak na autorów książki, ich dorobek oraz niezależność naukową.

członkowie Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
oraz autorzy opracowań zawartych w tomach "Dalej jest noc."

Odpowiedzi autorów "Dalej jest noc"