Kronika Wydarzeń Bieżących

Dyrektorium o katechizacji

Na stronie od 2021-03-23

23/03/2020 r.

U rzymskich katolików: Nowe dyrektorium o katechizacji

"W nowym Dyrektorium zostało napisane, że religia w szkole ma zadanie, żeby otwierać na dialog z innymi ludźmi, osobami niewierzącymi, a nawet przeciwstawiającymi się religii w szkole. I ma przede wszystkim za zadanie pokazywać tożsamość chrześcijaństwa i życie chrześcijanina" - ks. Damian Wyżkiewicz CM
" Kościół wciąż nie wypracował koncepcji, czym ma być właściwie szkolna katecheza: przekazywaniem wiedzy o religii czy inicjacją do życia religijnego, czyli sakramentalnego? Wielu badaczy twierdzi, że tej drugiej funkcji nie da się w ogóle zrealizować w przestrzeni szkolnej. W rezultacie przekaz wiedzy jest byle jaki, a inicjacja – żadna" - Cezary Gawryś

Rabinka MAłgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-03-22

22/03/2021 r.

Praca i szabat

W ostatnich rozdziałach Księgi Wyjścia wiele miejsca zajmuje kwestia budowy Przybytku. Mojżesz, zgromadziwszy Dzieci Izraela, przypomina im pokrótce o przestrzeganiu szabatu, po czym relacjonuje z detalami Boże instrukcje dotyczące przenośnej Świątyni. Czy coś wynika z bliskości tych dwóch zagadnień w biblijnym tekście? Po pierwsze, szabatu nie wolno łamać nawet dla tak świętego celu, jakim jest budowanie Przybytku.

Sprawa świecy w kształcie Żyda

Na stronie od 2021-03-19

18/03/2021 r.

Sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda

Głośna w ostatnich dniach sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda odsłoniła potrzebę zwrócenia uwagi na elementarną wrażliwość w życiu społecznym. Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej jakakolwiek forma, która odnosi się do spalania Żyda, budzi najgorsze skojarzenia i narusza pamięć ofiar Zagłady. Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"

Pesach - talerz pesachowy

Na stronie od 2021-03-18

18/03/2021 r.

Pesach, czas na wolność- wykład rabinki Małgorzaty Kordowicz

Jedna z nazw święta Pesach to "czas naszej wolności". Czy Dzieci Izraela odzyskały wolność wraz z wyjściem z Egiptu? A jeżeli nie wtedy, to kiedy? Jak to wygląda z perspektywy złośliwego dziecka z pesachowej opowieści? Wolność niejedno ma imię...

Ocalone żydowskie dzieci z Domu Dziecka w Śródborowie, 1945 (1947?) r. (fot. Julia Pirotte, Dział Dokumentacji ŻIH, CBJ)

Na stronie od 2021-03-17

17/03/2021 r.

Historie utraconego dzieciństwa

Żydowskie dzieci, którym udało się przetrwać wojnę, musiały często zmierzyć się z kolejną traumą – trafiały do domów dziecka, zmieniały opiekunów, spotykały zapomnianych rodziców. Niekiedy dopiero po wielu latach poznawały swoją przeszłość lub decydowały się na ujawnienie pierwotnej tożsamości. W książce „Piętno Zagłady" Joanna Beata Michlic korzysta z relacji, zapisów i dokumentów, by ukazać nieznane epizody z życia najmłodszych ocalonych z Holokaustu.

Synagoga and Ecclesia in Our Time by Joshua Koffman Saint Joseph's University Philadelphia, PA 2/3 life-size bronze

Na stronie od 2021-03-17

01/06/2016 r.

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKI

Studia Nauk Teologicznych Tom 11 - 2016. Wydawca: Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ICCJ virtual confrence

Na stronie od 2021-03-16

16/03/2021 r.

Doroczna Konferecja ICCJ - wirtualnie
20-23 VI 2021 r.

ICCJ zaprasza krajowe organizacje członkowskie i osoby fizyczne do składania propozycji „warsztatów”, które chcą zaoferować i zorganizują we współpracy i koordynacji z ICCJ.

Raabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-03-15

15/03/2021 r.

Święto kobiet

Pierwsze przykazanie, dane Dzieciom Izraela jeszcze w Egipcie, to obowiązek ustanowienia kalendarza (Wj 12, 2). Według midraszu Najwyższy pokazał Mojżeszowi, jak wygląda nów księżyca, by ów wiedział, kiedy rozpoczyna się nowy miesiąc.

Rozmowa "Więzi" O karze śmierci

Na stronie od 2021-03-12

25/03/2021 r.

Kościół wobec kary śmierci

Rozmowa online wokół książki „Kościół katolicki wobec kary śmierci”. W spotkaniu wezmą udział: autor – dr Tomasz Snarski, dr Piotr Kładoczny i dr hab. Jacek Potulski.

судебный процесс

Na stronie od 2021-03-12

12/03/1911 r.

Странная история дела Бейлиса

В октябре 1913 года в Киеве закончился судебный процесс, вошедший в историю под названием "Дело Бейлиса" процесс, расколовший российское общество на сторонников и противников обвинительного приговора по отношению к еврею Менделю Бейлису.

Sebastian Duda. Fot. Centrum Myśli Jana Pawła II / YouTube

Na stronie od 2021-03-10

10/03/2021 r.

Drugi Sobór Trydencki niezbędnie potrzebny

Bardziej niż duszpasterskiego III Soboru Watykańskiego potrzebujemy dziś mocnego doktrynalnego otwarcia – nowego Trydentu. Od chrześcijaństwa odchodzą na Zachodzie całe masy wiernych. „Nowy Trydent” to teologiczna i duchowa odpowiedź na współczesne lęki postwierzących. Sebastian Duda

Siostra Joela, grafika Bogusława Lustyka

Na stronie od 2021-03-09

09/03/2021 r.

Siostra Joela Krüger

Siostra Joela Krüger należy od 50 lat do luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. W jej regułę wpisano zakaz prozelityzmu. S. Joela jest autorką tekstów, m.in. (tłumaczonych na język polski): „Od szyderstwa do szacunku. Powrót Kościoła na właściwe tory” oraz „Gdzie jest Król Żydów? Pytanie skierowane do Kościoła w 21. stuleciu”. Od lat piętnuje antysemityzm w Kościele. W 2014 r. była w Warszawie, aby wspólnie z weteranami Powstania Warszawskiego i na ich zaproszenie złożyć hołd jego ofiarom. Bywała w Polsce i z innych okazji.