Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Coroczne modlitewne spotkania w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Upamiętnienie Szmula M. Zygielbojma

Na Umschlagplatzu

 1. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
 2. Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70
 3. Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski
 4. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

2018, kwiecień 22. ~16:50

Niektórzy, zdesperowani, przychodzili na Umschlagplatz dobrowolnie.

Pola Lifszyc, lat 19, w getcie prowadziła teatrzyk SKIF-u (młodzieżowej organizacji żydowskiej partii robotniczej Bund) na ulicy Krochmalnej, gdzie dwa razy w tygo-dniu organizowała przedstawienia dla najuboższych dzieci. „Pola wpadła do domu, zobaczyła, że nie ma matki - matkę pędzili już na Umschlagplatz w kolumnie...”

Na Umschlagplatzu

Marsz Modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

 • Przy Pomniku Bohaterów Getta
  1. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
  2. Wspólne odmówienie Psalmu 44
  3. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Przy Drzewie Sprawiedliwych
  1. Modlitwa „Ojcze Nasz”
  2. Wspólne odmówienie Psalmu 140
  3. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Przy Pomniku Szmula Zygielbojma
  1. Wspólne odmówienie Psalmu 74
  2. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Bunkier przy Miłej 18
  1. Żydowska modlitwa za zmarłych
  2. Wspólne odmówienie Psalmu 94
  3. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Przy Kamieniu - Pamięci Janusza Korczaka
  1. Fragment modlitwy Janusza Korczaka
  2. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Na Umschlagplatzu
  1. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
  2. Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70
  3. Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski
  4. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Duszy szeptane tajemnice, które sobie powierzasz, spiąłem klamrą modlitwy [Janusz Korczak]

Zapiski Janusza Korczaka