Siostra Joela Krüger - Człowiek Pojednania 2020

Siostra Joela

Na stronie od 2021-03-25

25/03/2021 r.

Siostra Joela Krüger laureatką tytułu Człowiek Pojednania 2020

Polska Rada Chrześcijan i Żydów swoim dorocznym zwyczajem przyznała tytuł Człowiek Pojednania za rok poprzedni czyli 2020. Tytuł przyznaliśmy siostrze Joeli Krüger z luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się w terminie późniejszym najprawdopodobniej w trybie on-line.
Przyznajemy tytuł [CZŁOWIEK POJEDNANIA](/czlowiek-pojednania) osobom spoza Polski, ew. Polakom mieszkającym długo za granicą, szczególnie zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce.

Siostra Joela, grafika Bogusława Lustyka

Na stronie od 2021-03-09

09/03/2021 r.

Siostra Joela Krüger

Siostra Joela Krüger należy od 50 lat do luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. W jej regułę wpisano zakaz prozelityzmu. S. Joela jest autorką tekstów, m.in. (tłumaczonych na język polski): „Od szyderstwa do szacunku. Powrót Kościoła na właściwe tory” oraz „Gdzie jest Król Żydów? Pytanie skierowane do Kościoła w 21. stuleciu”. Od lat piętnuje antysemityzm w Kościele. W 2014 r. była w Warszawie, aby wspólnie z weteranami Powstania Warszawskiego i na ich zaproszenie złożyć hołd jego ofiarom. Bywała w Polsce i z innych okazji.