Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Coroczne modlitewne spotkania w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Upamiętnienie Szmula M. Zygielbojma

Przy Pomniku Bohaterów Getta

 1. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
 2. Wspólne odmówienie Psalmu 44
 3. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

2018, kwiecień 22. ~16:00

Wspomnijmy w tym miejscu rodzinę Rubinlichtów. Znamy ich imiona dzięki temu, że kilka osób z tej rodziny ocalało.

Halina Berensztejn z d. Rubinlicht, lat 49, mieszkała z mężem Józefem i synem Arturem na Kupieckiej 6. Halina, bakteriolog, „od początku wojny była błędna ze strachu”...

Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

Przy Pomniku Bohaterów Getta za zmarłych modli się rabin Michael Joseph Schudrich,
Marsz Modlitwy, Warszawa, 22 kwietnia 2018

Marsz Modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

 • Przy Pomniku Bohaterów Getta
  1. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
  2. Wspólne odmówienie Psalmu 44
  3. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Przy Drzewie Sprawiedliwych
  1. Modlitwa „Ojcze Nasz”
  2. Wspólne odmówienie Psalmu 140
  3. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Przy Pomniku Szmula Zygielbojma
  1. Wspólne odmówienie Psalmu 74
  2. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Bunkier przy Miłej 18
  1. Żydowska modlitwa za zmarłych
  2. Wspólne odmówienie Psalmu 94
  3. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Przy Kamieniu - Pamięci Janusza Korczaka
  1. Fragment modlitwy Janusza Korczaka
  2. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady
 • Na Umschlagplatzu
  1. Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
  2. Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70
  3. Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski
  4. Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Duszy szeptane tajemnice, które sobie powierzasz, spiąłem klamrą modlitwy [Janusz Korczak]

Zapiski Janusza Korczaka