Nagroda im. ks. Stanisława Musiała

Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała ustanowił krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, której przewodniczy Rektor UJ.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  • za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
  • za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

Informacje o Lauretach Nagrody znajdują się na stronie internetowej Klubu.