Marsz modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego - 2021, w czasie Covid

Doroczny marsz organizowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, teraz, w czasie epidemii - indywidualnie, duchowo, w domu.

Marsz Modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Co roku od 1992 w okolicach 19 kwietnia – dnia wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów organizowała Marsz Modlitwy „Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego”.

Spotkania gromadziły około setki mieszkańców Warszawy oraz gości spoza stolicy.

Barbara Sułek-Kowalska:

Covid-19 sprawia, że zmuszeni jesteśmy teraz modlić się indywidualnie, stąpając duchowo zapamiętaną drogą.

Psalmy na modlitwę.

Coroczne modlitewne spotkania w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Oseh shalom beem'roh'mahv, hu ya'aseh szalom aleynu v'al kohl yisrael v'eemru: Amein.
Ten, który sprawia pokój na wysokościach, oby zesłał pokój i dla nas, i dla całego Izraela. Mówcie: Amen.

Relacje z niektórych spotkań w latach przed Covid-19

Uczestnicy Marszu, organizowanego co roku od ponad 25 lat, przechodzili w milczeniu trasą Warszawskiego Szlaku Martyrologii Żydowskiej. Marsz rozpoczyna się przy pomniku Bohaterów Getta.Kolejnymi przystankami są:

  • Drzewo Sprawiedliwych,
  • pomnik Szmula Zygielbojma,
  • bunkier przy Miłej 18 oraz
  • kamień pamięci Janusza Korczaka.
  • zakończenie marszu przy pomniku na Umschlagplatzu, skąd Niemcy wywozili warszawskich Żydów na śmierć do obozów zagłady.

Podczas marszu nie ma przemówień. Intonowane są modlitwy żydowskie i chrześcijańskie, psalmy odmawiane są wspólnie po polsku, w przekładzie Czesława Miłosza. Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski na Umschlagplatzu, czyli tam, gdzie odmawiał ją Papież.

Marsz Modlitwy 2003