Marsz Modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Marsz Modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Marsz Modlitwy „Szlakiem pomników Getta Warszawskiego”

15 kwietnia 2007 – godz. 16.00

Przy Pomniku Bohaterów Getta Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska Wspólne odmówienie Psalmu 44

Przy Drzewie Sprawiedliwych Modlitwa „Ojcze Nasz” Wspólne odmówienie Psalmu 140

Przy Pomniku – Kamieniu Pamięci Szmula Zygielbojma Wspólne odmówienie Psalmu 74

Przy Pomniku – Bunkrze przy Miłej 18 Żydowska modlitwa za zmarłych Wspólne odmówienie Psalmu 94

Kamień pamięci Janusza Korczaka Fragment medytacji Janusza Korczaka ze zbioru „Sam na sam z Bogiem”

Przy pomniku Umschlagplatz Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70 Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski

Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu

Oseh shalom beem'roh'mahv, hu ya'aseh szalom aleynu v'al kohl yisrael v'eemru: Amein. Ten, który sprawia pokój na wysokościach, oby zesłał pokój i dla nas, i dla całego Izraela. Mówcie: Amen.