Marsz modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego - 2012

Marsz modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Marsz modlitwy
„Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego”
Niedziela, 22 kwietnia 2012 – godz. 16.00

Przy Pomniku Bohaterów Getta - rozpoczęcie
Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
Wspólne odmówienie Psalmu 44

Przy Drzewie Sprawiedliwych
Modlitwa „Ojcze Nasz”
Wspólne odmówienie Psalmu 140

Przy Pomniku – Kamieniu Pamięci Szmula Zygielbojma
Wspólne odmówienie Psalmu 74

Przy Pomniku – Bunkrze przy Miłej 18
Żydowska modlitwa za zmarłych
Wspólne odmówienie Psalmu 94

Kamień pamięci Janusza Korczaka
Fragment tekstu Janusza Korczaka

Przy pomniku Umschlagplatz - zakończenie
Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska
Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70
Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski

Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu

Oseh shalom beem'roh'mahv, hu ya'aseh szalom aleynu v'al kohl yisrael v'eemru: Amein.
Ten, który sprawia pokój na wysokościach, oby zesłał pokój i dla nas, i dla całego Izraela. Mówcie: Amen.