Kronika Wydarzeń Bieżących

Na stronie od 2019-07-18

18/07/2019 r.

Kolejne tury rekrutacji w Instytucie Judaistyki UJ

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych.

Lund 2019

Na stronie od 2019-07-14

14/07/2019 r.

Konferencja ICCJ w Lund 2019 - materiały

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) publikuje materiały ze swojej dorocznej konferencji w Lund 30 VI - 3 VII 2019.

Na stronie od 2019-07-10

10/07/2019 r.

Jedwabne - 78. rocznica pogromu

10 lipca 1941 roku, a więc kilka tygodni po zajęciu Białostocczyzny przez wojska niemieckie,  i tydzień lub dwa po utworzeniu na tych terenach władz samorządowych, żydowscy mieszkańcy  Jedwabnego (w tym uchodźcy z innych miejscowości) zostali przez swych sąsiadów oraz przybyłych  do miasteczka chłopów z okolicznych wsi poddani wielogodzinnym torturom i udręczeniom, a potem  zapędzeni do stodoły i tam spaleni żywcem.

Na stronie od 2019-07-08

08/07/2019 r.

Żydzi zniknęli z Białowieży

Minęło 77 lat odkąd Żydzi zniknęli z Białowieży. Na ponad 70 lat zaległa po nich cisza. Od kilku lat...

Na stronie od 2019-07-07

07/07/2019 r.

Gdzie jest brat twój, Abel?

„Wtedy  Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie  wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: „Cóżeś uczynił? Krew  brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! (Księga Rodzaju 4,9-10).

IX modlitewne spotkanie ekumeniczne  w Hałbowie: Pamięć i Nadzieja, 2019

Na stronie od 2019-07-07

07/07/2019 r.

Pamięć i Nadzieja - Hałbów 2019

W Hałbowie odbyły się IX modlitewne spotkanie ekumeniczne. Pamięć i Nadzieja.  Uroczystość odbyła się w miejscu zbiorowej mogiły, gdzie 7 lipca 1942 r.  Niemcy zamordowali około 1250 żmigrodzkich Żydów.